Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів - Практичне керівництво для навчальних закладів - Василашко І. 2019


Cписок джерел

1. Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я [Електронний ресурс] — Доступно за посиланням: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_599

2. Health promoting schools [Electronic resource]. — Toi Te Ora: Public Health Service, 2010. — 8 p.—Доступно за посиланням: http://www.ttophs.govt.nz/vdb/document/754 (англ.)

3. Comprehensive School Health [Electronic resource]. — Доступно за посиланням: http://uottawa-comprehensive-school-health.ca/ (англ.)

4. Child-Friendly Schools Manual [Electronic resource]. — USA: UNICEF, 2009. — Доступно за посиланням: http://ru.scribd.com/doc/28407318227/Child-Friendly-Schools-Manual (англ.)

5. Focusing resources on effective school health: a Fresh Start to Enhancing the Quality and Equity of Education [Electronic resource]. — WHO, UNESCO, UNICEF, 2000. — Доступно за посиланням: http://www.unicef.org/lifeskills/files/FreshDocument.pdf (англ.)

6. Health Promoting schools [Electronic resource]. — http://www.schools-for-health.eu/she-network/health-promoting-schools

7. Korobeynikov А. Education for balanced development in school/ Anatoly Korobeynikov. — Strasbourg: Parlamentary Assembly Council of Europe, 2008. — 96 р. (англ.)

8. Про прилучення до Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю»: наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти України від 07.02.1995 р. № 25/31 [Електронний ресурс]. — Доступно за посиланням: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1187

9. Доступні за посиланням: http://phc.org.ua/pages/activities/current_projects/materials-for-first-lesson

10. Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002-2014. Доступно з www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/publications/2017/adolescent-obesity-and-related-behaviours-trends-and-inequalities-in-the-who-european-region,-20022014

11. Так само: Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002-2014. Доступно з www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/chiLd-and-adoLescent-heaLth/pubLications/2017/adoLescent-obesity-and-reLated-behaviours-trends-and-inequaLities-in-the-who-european-region,-20022014

12. Показники та соціальний контекст формування здоров'я підлітків: моногр. / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Д. М. Павлова та ін.; наук. ред. О. М. Балакірєва. — К.: ЮНІ-СЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. — К., 2014. — 156. с.

13. Спорт заради розвитку: методичний посібник з підготовки інструкторів програми/ О. А. Голоцван, Н. В. Зимівець, О. Т. Сакович, С. Ю. Ющишин: за заг. ред. Н. Зимівець. — Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. — с. 23-24.

14. Розумова працездатність, навчальне навантаження та спосіб життя сучасних школярів: гігієнічні аспекти/ Під ред. Н. С. Польки, С. В. Гозак. — К.: МВЦ «Медін-форм», 2018. — 214 с.

15. Показники та соціальний контекст формування здоров'я підлітків: моногр. / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Д. М. Павлова та ін.; наук. ред. О. М. Балакірєва. — К.: ЮНІ-СЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. — К., 2014. — с. 50.

16. Показники та соціальний контекст формування здоров'я підлітків: моногр. / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Д. М. Павлова та ін.; наук. ред. О. М. Балакірєва. — К.: ЮНІ-СЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. — К., 2014. — с. 52-53.