Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів - Практичне керівництво для навчальних закладів - Василашко І. 2019


Підходи до концепції «Healthy Schools» у навчальних закладах

Для актуалізації у підлітків та молоді цінності здоров'я, формування у них мотивації й поведінкових установок, потрібних для збереження та зміцнення здоров'я, в установах освіти всіх рівнів необхідно систематично здійснювати послідовну, цілеспрямовану і комплексну профілактично-освітню роботу. Діти та підлітки мають бути охоплені програмами з мотивації щодо здорового способу життя, профілактики вживання психоактивних речовин, збереження репродуктивного здоров'я до досягнення віку, в якому можлива поява шкідливих звичок та початок статевого життя.

Такі програми мають сприяти становленню ціннісних орієнтирів дітей і підлітків, готувати до дорослого життя, формувати вміння і навички самостійно ухвалювати рішення, ефективно спілкуватися, адекватно висловлювати свої почуття й емоції, критично мислити, чинити опір негативному впливові та тиску з боку однолітків і дорослих, вибирати моделі поведінки, що сприяють збереженню здоров'я.

Освітні установи і насамперед навчальний заклад, де діти і підлітки проводять більшу частину часу, мають величезний виховний і здоров'язбере-жувальний потенціал. За таких умов освітнє середовище є ключовим фактором у формуванні навичок фізичної активності і здорового харчування.

Програма «Healthy Schools: заради здорових та радісних школярів» (далі - Програма), яка проводиться з метою популяризації здорового способу життя, формування навичок достатньої рухової активності, раціонального харчування та реалізації концепції «здорового дизайну» рекреацій та приміщень, де перебувають та харчуються діти і підлітки, спрямована на розробку і впровадження стратегій, політик, програм і активностей із цих напрямів.

Педагоги в тісній взаємодії з сім'єю і найближчим оточенням вихованців вирішують двоєдине завдання: збереження і зміцнення здоров'я та виховання гармонійно розвиненої, освіченої, творчої, соціально активної та відповідальної особистості. При цьому, позитивне сприйняття шкільного життя учнями розглядається як ресурс для забезпечення здоров'я і благополуччя, тоді як негативне сприйняття його може бути фактором ризику, що впливає на їхнє фізичне і психічне здоров'я. У доброзичливій атмосфері з боку як вчителів, так і однокласників простежується не тільки вища успішність, а й сприятливіша поведінка кожного щодо власного здоров'я.

«На формування здорового способу життя впливають звички у сім'ї»

Заходи/плани, що розробляються в рамках Програми, повинні враховувати такі принципи, які забезпечать їхню результативність і ефективність:

· Залучення всіх учасників освітнього процесу і персоналу закладу. На формування здорового способу життя впливає стиль життя в сім'ї, мі-жособистісні стосунки і спільне проведення дозвілля батьків із дітьми. Саме тому такою важливою є активна участь батьків у розробці і впровадженні стратегій, політик, програм і активностей із здорового харчування та фізичної активності. Проте слід пам'ятати, що якщо для дітей 6-10 років залучення батьків і їхній вплив має вирішальне значення, то для підлітків старшої вікової групи (11-18 років), батьки вже не мають такого впливу, а збільшується вплив однолітків, старших братів і сестер, відомих особистостей. Тому для них краще при проведенні заходів використовувати методику «рівний — рівному» та програми менторства.

· Системний, довгостроковий підхід. Щоб мати результати, ефективний вплив, програми/плани й активності повинні бути розраховані/розро-блені мінімум на 3 роки.

· Інтегрованість у навчальні предмети/уроки/заняття. Такий підхід допоможе забезпечити системність і сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, формуванню стійких навичок.

· Інтерактивність і змагальний характер забезпечують більш сприятливе емоційне сприйняття і запам'ятовування інформації, формують життєві навички.

· Оприлюднення/презентація результатів. Систематичне висвітлення програм і активностей (сайт закладу, сайт програми Healthy Schools, сторінки в соціальних мережах, публікації в місцевій пресі та сюжети на місцевому телебаченні) додасть впевненості та наснаги продовжувати програми.

Слід також пам'ятати, що з віком посилюється піклування про власний зовнішній вигляд, а це створює необхідні умови для належного сприйняття важливої інформації щодо здоров'я в рамках освітніх програм і програм та активностей з формування здорового способу життя.