Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів - Практичне керівництво для навчальних закладів - Василашко І. 2019


Здоров'я і поведінка дітей

За статистичними даними рівень захворюваності дітей шкільного віку в Україні щорічно зростає, що пояснюється такими причинами:

· підвищенням розумового навантаження;

· зменшенням фізичної активності;

· нераціональним харчуванням;

· порушенням режиму відпочинку, сну та інших аспектів умов життя.

Враховуючі чинники ризику, зусилля Програми зосереджені на провідних напрямах:

З метою забезпечення таких методичних підходів, як системність, дієвість, доступність, зв'язок із реальним життям, Програму бажано реалізовувати різними шляхами:

· інтеграцією у зміст навчальних предметів, позаурочною роботою;

· інтеграцією у зміст позашкільної освіти;

· через впровадження курсів за вибором, гуртків, факультативів;

· шляхом проведення роботи з батьками учнів, просвітницьких масових заходів для громади тощо.

Поглиблена робота за різними напрямами Програми буде сприяти позитивним змінам у закладі, а саме:

на рівні учнів: підвищення рівня успішності через зацікавленість в отриманні знань та набутті життєвих навичок, зменшення кількості випадків порушення дисципліни, поява інтересу до власних якостей та рівня особистого розвитку, посилення віри в себе; прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, бажання розкрити себе перед друзями, вчителями з кращого боку;

на рівні сім'ї: позитивна оцінка творчих та інтелектуальних здібностей дітей, відчуття єдності з нею, встановлення теплих, доброзичливих, дружніх стосунків;

на рівні класу: підвищення рівня згуртованості колективу, що сприяє розвитку доброзичливих стосунків, виникненню взаємних симпатій, взаємної прихильності, емоційної єдності — «один за всіх, і всі за одного»;

на рівні школи: підвищення якості надання освітніх послуг; створення творчої атмосфери в педагогічному колективі; формування здорового способу життєдіяльності школи;

на рівні держави: формування та апробування нової моделі школи — школи заради здорових та радісних школярів, яка визначає пріоритетним напрямом своєї діяльності збереження і зміцнення здоров'я всіх учасників освітнього процесу.