Нова українська школа: порадник для вчителя - Плеяди 2017

Додаток Б. Міжнароднa асоціація «КРОК ЗА КРОКОМ»

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»

ФОРМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЗВИТКОМ ДИТИНИ

Віком від 6 до 10 років

(Початкова школа)

Мета

Форма спостережень за розвитком дітей віком 6-10 років є інструментом оцінювання розвитку дітей віком від 6 до 10 років у таких сферах:

· Соціально-емоційний розвиток

· Розвиток мови та мовлення

· Когнітивний розвиток

· Розвиток творчих здібностей

· Фізичний розвиток

Ці сфери розвитку є загальними, як для Форми спостережень для дітей дошкільного віку, так і для Форми спостережень для дітей молодшого шкільного віку. В рамках кожної сфери розвитку є кілька індикаторів та прикладів відповідної поведінки, які демонструють рівень компетенції дитини. Приклади наводяться з метою допомогти вчителю спостерігати поведінку, яка відображає індикатор розвитку відповідної компетенції.

Основні причини використання цієї Форми спостережень у початковій школі є такі:

· Спостереження за розвитком дитини дають можливість вчителю внести необхідні зміни до навчальної програми та навчальних видів діяльності відповідно до індивідуальних особливостей учня.

· Інформування батьків про розвиток дітей: ця Форма разом із зразками дитячих робіт у портфоліо та формою самооцінювання, дає батькам цілісну картину розвитку дитини у кожній із сфер розвитку. Кожна дитина порівнюється лише із собою. Вчитель має змогу пов'язати конкретні, очікувані результати із дійсною поведінкою. Розвиток дитини розглядається на основі її здібностей, які дитина демонструє та які можна спостерігати. Батьки цінують такий індивідуальний підхід до оцінювання розвитку своїх дітей.

· Переваги для самих учнів: використання цього інструменту дає можливість вчителю більше дізнатися про учнів у кожній із сфер розвитку. Форму можна використовувати при написанні індивідуальних планів для ефективнішого забезпечення індивідуальних потреб дитини. Частина форми, що містить самооцінювання, допомагає дитині замислитися над своїм процесом навчання, спілкуватися та відчувати себе частиною освітнього процесу.

Діти з особливими освітніми потребами

Якщо дитина не виявляє певні вміння та навички, навіть після того, як вчитель вніс/внесла зміни до навчальної програми, організації навчального середовища, до видів діяльності та матеріалів, це може означати, що вчителю буде потрібна професійна підтримки з боку інших фахівців - психолога, логопеда, спеціального педагога та ін., які зможуть допомогти у здійсненні необхідних адаптацій і модифікацій, а також, за потреби, у розробленні індивідуальної програми розвитку.

Форма спостережень для дітей молодшого шкільного віку як частина постійного процесу оцінювання.

Спостереження є важливою складовою у процесі постійного процесу оцінювання. Записи спостережень у класі, записи життєвих випадків, портфоліо із зразками дитячих робіт, опитувальники батьків та інтерв'ю з батьками - все це забезпечує вагомі джерела для оцінювання прогресу дітей у школі. За допомогою спостережень та індивідуалізованого оцінювання вчителі враховують індивідуальні відмінності дітей відповідно до загальних етапів дитячого розвитку.

Поточне оцінювання - це процес, який складається з багатьох компонентів та відбувається постійно, щоб допомогти вчителям, батькам та дітям зрозуміти процес росту та розвитку дитини. Форма спостережень для початкової школи є важливою складовою цього процесу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Учитель має заповнити інформацію у верхній частині Форми на початку навчального року. Заповнюйте Форму двічі на рік: восени та навесні. Форма не може бути заповнена за один чи два рази - ви маєте робити це постійно. Для ефективнішого використання Форми, зосередьтеся на одній із сфер розвитку. При заповненні Форми вчителі можуть використовувати зразки дитячих робіт та записи життєвих випадків як додаткові джерела інформації.

Індикатори у кожній сфері розвитку пронумеровані та доповнюються прикладами. Оцініть рівень розвитку кожного показника за одним із 4-ох рівнів:

1. Не спостерігається:

Дитина на цій стадії розвитку не виявляє зазначену поведінку чи здібності

2. Початкова стадія:

Дитина на цій стадії розвитку виявляє перші прояви конкретної діяльності чи початкову стадію розвитку навичок. Дитина виявляє прогрес стосовно очікуваних результатів. Часто потребує допомоги з боку дорослих.

3. У процесі розвитку:

Дитина проявляє більш розвинений рівень відповідної компетенції, прогресу стосовно очікуваних результатів. Потребує деякої допомоги.

4. Постійно:

Дитина на цій стадії розвитку виявляє повне оволодіння навичками як результат практики, навчання, внутрішньої мотивації.

Структура Форми дає змогу проводити оцінювання восени та весною, яке можна легко простежити та порівняти. Це допомагає вчителям та батькам чітко бачити прогрес дитини. Місце для коментарів вчителя знаходиться під списком прикладів до кожного показника. Використовуйте це місце, щоб додати конкретні спостереження, які стосуються конкретної дитини. Ці коментарі допоможуть визначити питання, що потребують посиленої уваги в процесі розроблення навчальної програми.

Використовуйте Форму на свій розсуд. Не обов'язково заповнювати кожну секцію - лише ті, які потребують посиленої уваги.

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Ім'я дитини________________________

Дата народження___________________

Вчитель___________________________

ОСІНЬ Дата:_________ ВЕСНА Дата: ___________Не спостерігається

Початкова стадія

У процесі розвитку

Постійно

Не

спостерігається

Початкова

стадія

У процесі розвитку

Постійно

1. СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

А. Соціальна поведінка

1.

Поважає інших у шкільному середовищі

• виявляє привітність та піклування про інших

• виявляє прийнятну поведінку в соціальних ситуаціях

• відгукується про інших позитивно

• виражає вдячність за те, що інші зробили їй / йому

• дружно ставиться до інших (протилежної' статі, тієї ж статі, молодших та старших)

Коментарі / Приклади


2.

Демонструє самоконтроль у навчанні і поведінці

• привертає увагу відповідною поведінкою (як наприклад - підіймає руку тощо)

• змінює свою поведінку внаслідок конструктивної критики

• спілкується з іншими у відповідний для цього час (не

відволікаючи, не перебиваючи тощо)

• виражає розчарування у прийнятний спосіб (як наприклад - використовує мову, не б'ється, не плаче)

• усвідомлює, що поведінка кожного впливає на реакцію інших

• ініціює діяльність з іншими, у тому числі з дорослими

Коментарі / Приклади


3.

Проявляє відповідальну поведінку

• бере на себе відповідальність за особисті рішення та дії

• позитивно реагує на критику чи вказівки

• поважає правила у класі

• проявляє зростаючу самостійність в оволодінні навичками самообслуговування

• уважний/на до того, як сприймають його / її інші у класі

• усвідомлює наслідки свого вибору

Коментарі / Приклади


4.

Демонструє позитивну самоконцепцію

• бере участь у навчальних видах діяльності з ентузіазмом та інтересом

• виражає почуття гордості та задоволення своїми досягненнями

• позитивно реагує на похвалу, заохочення та підтримку інших

Коментарі / Приклади


5.

Охоче йде на ризик, самокорекцію

• ускладнює припущення (гіпотези) з урахуванням різних причин

• приймає труднощі та йде на відповідний ризик

• наполегливо оволодіває навчальними навичками, навіть якщо спочатку зустрівся (лась) з труднощами

Коментарі / Приклади


Б. Загальнонавчальні навички

1.

Проявляє позитивне ставлення до навчання

• ставиться до навчальних занять з інтересом та допитливістю

• охоче бере участь у навчальних видах діяльності, які вимагають певних зусиль

• проявляє задоволення від подолання труднощів

• вносить свій вклад у групові види діяльності

• коли необхідно, може працювати самостійно

• виявляє чутливість та повагу до інших

Коментарі / Приклади


2.

Виявляє продуктивні навички в роботі

• ефективно використовує час

• навчається, спостерігаючи за іншими та працюючи з іншими

• коли необхідно, вміє працювати самостійно

• шукає допомоги, коли це потрібно

• завершує роботу у відповідні часові рамки

• легко переходить до нових видів діяльності

Коментарі / Приклади


3.

Виявляє організаційні здібності

• вміє організувати робоче місце

• знає порядок розміщення навчальних матеріалів

• має необхідні матеріали у необхідний час

• працює у певний проміжок часу над одним завданням

• розбиває завдання на окремі частини

• проявляє здатність ініціювати кооперативну навчальну діяльність

Коментарі / Приклади


II. РОЗВИТОК МОВИ ТА МОВЛЕННЯ

А. Усне спілкування

1.

Використовує усні комунікативні навички

• ділиться своїми ідеями під час групової роботи

• виражає свої потреби

• співвідносить особистий досвід та оповідання

• переказує події у їхній послідовності

• задає доречні питання, щоб уточнити інформацію

• дає адекватні відповіді на запитання

• спроможний висловити власну точку зору та підтримати її відповідними аргументами

Коментарі / Приклади


2.

Виявляє володіння вербальними мовленнєвими структурами

• правильно вживає дієслівні форми в усній та письмовій мові

• використовує відповідний словниковий запас під час спілкування як із знайомими, так і з незнайомими людьми

• використовує добре розвинену мову

Коментарі / Приклади


3.

Здійснює усні презентації'

• вміє ділитися інформацією

• чітко вимовляє слова, пристосовує силу голосу до ситуації

• використовує інформацію, пов'язану із темою розмови та відповідний словниковий запас

• добирає вдалі приклади

• чітко пояснює поняття іншим

• з бажанням пояснює деталі

Коментарі / Приклади


4.

Проявляє вміння слухати інших

• розуміє та реагує на прості вказівки

• розуміє та реагує на багатоступеневі вказівки

• зосереджує увагу на темі, яка обговорюється

• проявляє прийнятну для інших поведінку під час групової дискусії (дотримується черги при висловлюванні)

• уникає перебивання чи відволікання того, хто розповідає

• слухає активно

Коментарі / Приклади


Б. Читання

1.

Проявляє поведінку читача

• виявляє задоволення від читання книжок наодинці чи з дорослими

• читає протягом тривалого часу, виявляючи при цьому зростаючу самостійність під час читання

• вибирає матеріали для читання відповідно до свого рівня розвитку читацьких навичок

• вибирає матеріали для читання в різних жанрах (як наприклад, фантастика, поезія, тощо)

• очікує певні труднощі в читанні, в той же час впевнений/а, що подолає їх

• вибирає матеріали для читання з метою отримання інформації

• проявляє інтерес одразу ж після презентації книги

• цінує та проявляє турботу про книги

• розповідає зміст оповідання

Коментарі / Приклади


2.

Демонструє читацькі навички та стратегії

• словниковий запас весь час зростає

• робить все більш точні передбачення стосовно розвитку подій в контексті під час читання

• переглядає свої попередні передбачення під час читання

• використовує знайомі склади або короткі слова для розшифровування великих слів

• перечитує, щоб краще зрозуміти зміст

• перечитує та самостійно виправляє помилки у разі, коли губить сенс прочитаного

• використовує провідну нитку контексту

Коментарі / Приклади


3.

Проявляє розуміння прочитаного

• переказує оповідання у правильній послідовності

• визначає основні ідеї прочитаного

• запам'ятовує деталі

• порівнює головних героїв, події, місця подій

• узагальнює інформацію та визначає тему прочитаного

• не обмежується літературною інтерпретацією, пов'язує з життєвим досвідом, робить припущення щодо прихованого змісту

Коментарі / Приклади


4.

Читає вголос

• читає слово за словом

• читає пов'язаними частинами

• інтонаційно виділяє розділові знаки в усному читанні

• читає вільно

• читає без помилок

• читає виразно

Коментарі / Приклади


В. Письмо

1.

Виявляє поведінку письменника

• проявляє інтерес до письма

• ініціює письмо з певною метою

• пише у різних формах: оповідання, листи, навчальні щоденники, звіти, вірші тощо

• проявляє інтерес до написання казок, сімейних оповідань, спогадів тощо

• ділиться написаним з однолітками

Коментарі / Приклади


2.

Проявляє навички написання твору

• генерує теми творів

• пише логічно, виділяючи структурні частини (включає початок, середину, кінець)

• послідовно поєднує думки у значущі частини

• чітко виражає думки з відповідними деталями

• дотримується хронології

Коментарі / Приклади


3.

Перевіряє та редагує написане

• використовує правильний правопис

• переглядає написане власноруч (наприклад: починає замінювати слова, викреслювати, додавати інформацію на рівні слів, речень, епізодів, щоб покращити перший варіант)

• редагує написане власноруч з метою: перевірки правопису, написання великих літер, правильності розділових знаків, граматики тощо

Коментарі / Приклади


4.

Проявляє навички письма відповідні рівню розвитку

• використовує відповідне захоплення рукою ручки (олівця) при написанні

• правильно пише літери алфавіту

• пише охайно та розбірливо

• використовує відповідну величину літер та їх розміщення в просторі

Коментарі / Приклади


III. КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК

A. Математичне мислення.

Вирішення проблем та розуміння взаємозв’язків.

1.

Виявляє допитливість та логічне мислення, використовуючи математичні концепції та навички з вирішення проблем

• задає запитання з метою уточнення

• приймає рішення стосовно використання підходів, матеріалів, та стратегій

• використовує засвоєні попередньо стратегії, навички та концепції з метою прийняття рішення

• використовує маніпулятивні матеріали для моделювання проблеми

• вирішує проблеми у спосіб, який має сенс та пояснення рішення

• проводить взаємозв'язки між концепціями

• здійснює категоризацію відповідно однієї, двох, чи більше ознак

• визначає абстрактні критерії з метою класифікації

• планує захист та напад у стратегічних іграх

Коментарі / Приклади


Знання чисел та нумерації

2.

Виявляє свідчення розуміння арифметичних та числових концепцій

• усно рахує

• порівнює порядок та кількість (відповідно використовує мову, наприклад - більше на один, менше ніж, перед, після, між)

• може знайти, визначити та сортувати числа за їх властивостями, тобто парні-непарні, складні числа, кратні числа, одиниці площі тощо

• здійснює заокруглення, наближення, прийнятні при обрахуванні

Коментарі / Приклади


Концепції операцій з цілими числами

3.

Виявляє розуміння операцій з цілими числами у щоденних ситуаціях

• здатний проаналізувати проблему та контекст з метою визначення відповідної дії

• додає, збільшує, може створювати математичні проблеми

• впізнає символи додавання, віднімання, множення та ділення

• віднімає, вміє відшукати різницю. Вміє розповісти історію, де згадується віднімання.

• виявляє розуміння десяткової системи при вирішенні арифметичних задач (як наприклад 380 збільшити на 10 буде ?)

• придумує та вирішує рівняння з пропущеними доданками

• здійснює множення, використовує повторення додавання, рахує за допомогою множення, знає символ множення

• описує та порівнює величини, використовуючи конкретні моделі або прості дроби

Коментарі / Приклади


Геометрія та просторові поняття

4.

Виявляє розуміння геометрії' та просторових взаємозв'язків, використовуючи геометричні концепції при виконанні завдань та своїх поясненнях:

• визначає та називає плоскі та об'ємні фігури у середовищі

• використовує слова, які визначають позицію та напрямок, як наприклад перед, праворуч, зверху

• розширює та створює геометричні шаблони, використовуючи конкретні чи зображувальні моделі

• проявляє розуміння та використання конгруентності

• проявляє розуміння та використання симетрії

• використовує систему координат, що складається з 2х напрямків, щоб знайти місцезнаходження на карті

Коментарі / Приклади


Вимірювання та площина

5.

Демонструє розуміння часу, вартості грошей, та температури як системи вимірювання:

• досліджує концепції довжини, ширини, периметру та площі

• вибирає та використовує як формальні, так і неформальні, стандартизовані чи нестандартизовані одиниці для вимірювання та приблизного підрахунку

• розвиває та застосовує стратегії для вимірювання властивостей

• пов'язує взаємозв'язки між днями, тижнями, місяцями та роками

• говорить час з точністю до хвилини, 5-ти хвилин, 15-ти хвилин, пів години, години

• знає систему грошей, визначає та знає вартість монет, та купюр

• порівнює об'єм та вагу

• рахує дні, місяці, пори року та визначає порядкові числівники до 5-го, 10-го

Коментарі / Приклади


Статистика та ймовірність

6.

Демонструє розуміння статистики та ймовірності, застосовуючи ці концепції у щоденних видах діяльності

• вміє читати прості графіки

• збирає та позначає дані, використовуючи графіки, таблиці, ряд чисел, діаграму

• вміє читати та інтерпретувати дані, щоб робити порівняння та перевіряти гіпотези

• робить висновки, що базуються на даних стосовно певної ситуації, як наприклад «більше людей вибирають голубий колір»

• досліджує ймовірність, використовуючи кидання монети чи гральних кубиків, щоб зрозуміти концепцію вибірки (як наприклад більша вибірка забезпечує більш достовірну інформацію)

Коментарі / Приклади


Б. Наукове та соціальне мислення

1.

Виявляє розуміння наукових досліджень та процесів

• формулює питання стосовно отримання інформації про об'єкти, живі організми, та події у навколишньому середовищі

• планує та проводить прості дослідження

• використовує просте обладнання для збору даних та розширення змісту (обирає збільшувальне скло тощо)

• спілкується та ділиться результатами процесу дослідження та прийнятих рішень

• записує та обмінюється даними письмовим, зображувальним чи графічним способами

• формулює логічні висновки, які базуються на спостереженнях та даних

• застосовує отриману інформацію при розробці проектів

Коментарі / Приклади


2.

Бере участь в обговоренні

• з'ясовує подібності та відмінності між об'єктами

• формулює та задає питання для уточнення ідей

• робить узагальнення

• пояснює та захищає ідеї, використовуючи приклади

Коментарі / Приклади


IV. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ

А. Розуміння творчості

1.

Виявляє інтерес та визнання власних робіт, а також робіт інших

• задає питання стосовно творчої роботи

• позитивно коментує роботи інших

• помічає нові та нестандартні риси у роботах інших

Коментарі / Приклади


2.

Шукає гармонію та красу, визначену власними критеріями

• коментує предмети, ситуації, які є приємними для нього / неї

• коментує те, що є приємним для нього/ неї у власних роботах та роботах інших

• помічає шаблони (моделі) та їх взаємозв'язки

Коментарі / Приклади


3.

Виявляє творчу наполегливість

• виявляє допитливість

• проявляє стійкі інтереси

• здійснює спостереження та задає питання

Коментарі / Приклади


Б. Творчі здібності

1.

Виявляє інтерес до індивідуальних та групових творчих видів діяльності

• виявляє допитливість

• проявляє стійкі інтереси

• здійснює спостереження та задає питання

Коментарі / Приклади


2.

Виявляє уяву та вміння презентації'

• використовує матеріали та ідеї оригінальним чином

• вміє бачити події, явища у новий спосіб

• вміє пов'язувати минулий досвід з незнайомою діяльністю

Коментарі / Приклади


3.

Творчо виражає себе у різних областях

• виражає себе через музику, мистецтво, рухи тощо

• вміє поєднувати речі чи ідеї у новий спосіб

• виявляє гнучкість при вираженні концепцій, ідей, почуттів

Коментарі / Приклади


4.

Особиста інтерпретація

• має власну думку стосовно ідей, подій, речей

• вміє помічати оригінальні ситуації

• може генерувати багато різних ідей

Коментарі / Приклади


V. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

А. Велика моторика

1.

Демонструє фізичну витривалість та хороший фізичний стан

• бере участь у видах діяльності, спрямованих на підтримку хорошого фізичного стану під час вільного вибору

• підтримує фізичну активність

• виконує рухи та вправи, які передбачають балансування, моторність, силу, гнучкість та м'язову витривалість

• виконує аеробічну діяльність в іграх (як наприклад, бігає)

• виконує вправи, які потребують фізичної сили та м'язевої витривалості

Коментарі / Приклади2.

Виявляє відповідальність за особисту та соціальну поведінку


• дотримується правил безпеки під час різних видів діяльності


Коментарі / Приклади3.

Бере участь в іграх та видах спорту


• охоче бере участь як член команди


• поважає правила гри


• проявляє знання лівої та правої сторони в межах відповідного простору


Коментарі / Приклади4.

Бере участь у ритмічних і танцювальних видах діяльності


• рухається відповідно темпу чи ритму музики


• при рухах тіла вміє слідувати вказівкам


• виконує нескладні народні, творчі та соціальні танці


• отримує задоволення від фізичних рухів


Коментарі / Приклади5.

Бере участь у гімнастичних, акробатичних вправах


• виконує різноманітні переверти на маті (наприклад: сальто)


• рухається вперед і назад на низькій колоді для балансування


• виконує нескладні гімнастичні вправи


• виконує нескладні акробатичні вправи


Коментарі / Приклади