Нова українська школа: порадник для вчителя - Плеяди 2017

Додаток В. Форма оцінки середовища

Що знаходиться на стінах у вашому класі і чому?

Чи є це на стінах вашого класу?

Чому так або чому ні?

1. Слова іншими мовами (українською, ромською тощо)


2. Імена та прізвища дітей, які всі можуть легко бачити

• у вигляді списку

• на індивідуальних дитячих роботах


3. Зображення дітей

• фотографії індивідуальних дітей

• фотографії дітей, залучених до групових видів діяльності

• автопортрети дітей


4. Зображення сімей дітей

• фотографії кожної сім'ї

• відповідні малюнки дітей з підписами

• якісь особливі речі, надані сім'ями для демонстрації


5. Зображення дітей та дорослих

• тієї ж культури, що і діти в класі (української, ромської тощо)

• різних культур


6. Дитячі слова

• написані самими дітьми самостійно

• написані дітьми під керівництвом вчителя (чи асистента вчителя)

• написані іншою дорослою людиною


7. Наочні матеріали (плакати)

• зображення геометричних фігур, абетка, назви кольорів, чисел тощо

• календар

• список днів народження дітей

• перелік правил поведінки у класі

• вірші

• інформація про правила безпеки та охорону здоров'я

• інше (напишіть що)


8. Художні твори дорослих, відібрані за естетичними критеріями відповідно до навчального плану

• фотографії

• репродукції картин чи малюнків

• обкладинки книжок з малюнками

• текстильні, плетені, різьблені вироби тощо


9. Художні твори вчителя

• дитячі твори демонструються на їх тлі


10. Роботи дітей, зроблені під керівництвом вчителя (більш або менш схожі між собою)

• різні речі, вирізані з паперу, склеєні, виготовлені за зразком тощо

• розмальовані попередньо вирізані геометричні фігури та малюнки

• святкові оздоблення


11. Художні твори дітей (несхожі між собою)

• зображення оточуючих предметів, людей та інших об'єктів

• зображення навколишнього світу

• художні твори, зроблені під час занять за вільним вибором

• художні твори, зроблені під час групових занять


12. Інформація для батьків

• повідомлення про майбутні заходи та події

• інформація вчителя про навчальну програму та навчальний план

• звернення дітей один до одного, до батьків, до вчителя


13. Навчальні матеріали

• назви різних частин класу (якщо клас розділені на Центри діяльності)

• назви тем, які розглядаються (наприклад: «Ми навчаємося, граючись», «Ми вивчаємо рослини» тощо

• перелік вмінь та концептуальних понять, які засвоюються через гру

• перелік вмінь та концептуальних понять, на які звертається особлива увага протягом поточного місяця


14. Чого не вистачає у списку?

• Дайте свої пропозиції!