Нова українська школа: порадник для вчителя - Плеяди 2017

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 2. ПУТІВНИК ПО ДЕРЖАВНОМУ СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 6-7-РІЧНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СЕРЕДОВИЩЕ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДІТЯМ

РОЗДІЛ 5. ІНТЕГРАЦІЯ: ТЕМАТИЧНИЙ І ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХОДИ

РОЗДІЛ 6. ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ: ПЛАНУВАННЯ ТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 7. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

РОЗДІЛ 8. СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ

РОЗДІЛ 9. СВЯТКУВАННЯ БАГАТОМАНІТНОСТІ. СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ

Додаток А. Форма самооцінки для вчителя

Додаток Б. Міжнародна асоціація «КРОК ЗА КРОКОМ»

Додаток В. Форма оцінки середовища

Додаток Д. Ранкова зустріч

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК