МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 21. ТЕМА: «МОЇ УЛЮБЛЕНІ КНИЖКИ»

Як народилася книжка?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальноїдіяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І

Ранкова зустріч

1. Привітання.

2. Новини дня

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Встановлює логічну послідовність подій або дій

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.7-1

2 СЗО 4.4-6

2 МОВ 1.1-2

2 ІФО 2.1-1

ІІ

Історія виникнення книжки. Бесіда «Які були книжки раніше»

Обговорює зміст усного медіа-повідомлення, розповідає, про що йдеться в ньому

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Читає вголос короткі тексти, складені з 3-4 речень. Інтонує кінець речення, враховуючи наявний розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання Відтворює піктограми за зразком

2 МОВ 1.4-4

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.3-2

2 МОВ 3.1-1

ІІІ

Досліди з папером

Передбачає використання рукотворних (штучних) матеріалів (паперу) на основі їхніх властивостей

Описує деякі найважливіші винаходи людства

Описує, з чого виготовляють папір, тощо

Пояснює правила ощадного використання природних ресурсів (наприклад, збирання та утилізації сміття, зокрема харчових відходів, збереження водних ресурсів)

Провадить спостереження / досліди (самостійно або в групі)

Розповідає про власні емоції, які виникають під час дослідів

Застосовує лупу

Передбачає використання рукотворних (штучних) матеріалів (паперу) на основі їхніх властивостей

2 ПРО 1.1-1

2 ПРО 3.3-8

2 ПРО 3.3-5

2 СЗО 3.4-5

2 ПРО 1.4-1

2 ПРО 2.3-1

2 ПРО 3.3-1

2 ПРО 3.3-8

IV

Дослідження «З чого складається книжка?»

Називає і показує елементи книжки (обкладинка, титульна сторінка, ілюстрації)

Вибирає з декількох запропонованих книжок ту, яка викликала цікавість, розглядає її і розповідає про неї (чи є ілюстрації, як називається, прізвище автора)

Висловлює припущення на основі ілюстрацій та заголовку, про що може розповісти книжка

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Записує тексти з 3-4 коротких речень

2 МОВ 2.1-2

2 МОВ 2.2-1

2 МОВ 2.2-1

2 ГIO 7.2-3

2 МОВ 3.1-1


V

Бесіда про сучасних авторів дитячих книжок

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось) Висловлює власні думки і почуття з приводу прослуханих / переглянутих простих медіа-текстів (світлини, мультфільми, комп’ютерні ігри, реклама тощо)

Цікавиться походженням інформації

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 4.5-5

2 ІФО 1.4-1


VI

Дидактична гра«Математична книга»

Лічить до 20 у прямому і зворотному порядку

Розгадує ребуси, грає в мовні ігри

2 МАО 2.3-1

2 МОВ 4.2-1


VII

Вправа «Книжковіпередбачення»

Прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком (ілюстраціями)

Фантазує на основі прочитаного Читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані хаотично) Знаходить число за даним відношенням "більше на ...", "менше на ...“

2 МОВ 2.2-1

2 МОВ 2.7-1

2 МОВ 2.1-2

2 МАО 3.1-1

2 МАО 1.2-1


VIII

Гра «Яка книжка на полиці наступна»

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

2 МАО 5.2-10


ІХ

Бесіда «Де народжуєтьсякнижка?»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.2-1

2 ГIO 7.2-3

2 ПРО 2.1-1

2 ПРО 4.3-4


Х

Міні-проект «Яким має бути цікавий шкільний підручник?

Вимірює довжину предметів або відрізків. Записує результат вимірювання основних величин

Збирає дані , що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника (два - три запитання)

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади, зокрема лінійку, лупу, терези, термометр

Прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком (ілюстраціями)

Фантазує на основі прочитаного Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Записує тексти з 3-4 коротких речень

2 МАО 3.7-4

2 МАО 5.2-10

2 ПРО 1.4-2

2 МОВ 2.2-1

2 МОВ 2.7-1

2 СЗО 4.4-6

2 МОВ 3.1-1


ХІ

Виготовлення власної книжки

З допомогою дорослих або самостійно виготовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій з конструкційними матеріалами (використання паперу)

Демонструє іншим результати власної діяльності

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов в школі та вдома

Не боїться представляти результати діяльності

Записує тексти з 3-4 коротких речень

Створює в групі прості медіа-продукти (книжка) з допомогою вчителя/ вчительки, враховує мету й аудиторію

Експериментує з кольорами, формами тощо

2 ТЕО 4.1-2

2 ТЕО 1.5-1

2 ГІО 7.2-2

2 ТЕО 2.1-1

2 СЗО 4.1-4

2 МИО 3.1-2

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 4.1-2

2 МИО 1.2-4


ХІІ

Вікторина «Жила-булакнижка»

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або ) або побаченого (про спостереження за чимось /кимось)

Розгадує ребуси, грає в мовні ігри

2 МОВ 1-1.8-1

2 МОВ 4.2-1


Книги — ключ до знань.

(Народна мудрість)

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся з учнями у колі рядками з вірша Л. Глібова:

Бачить — не бачить,

Чути — не чує,

Мовчки говорить,

Добре мудрує.

Кривду соромить,

Правди навчає,

Часом жартує,

Смішки справляє, —

Люба розмова;

Дай, боже, діти,

З нею довіку

Знаться-дружити.

Хто ж то такая

В світі щаслива,

Мудра, правдива

І жартовлива?

Як не вгадали,

Стану в пригоді,

Річ коротенька:

Книжка, та й годі.

(Л. Глібов)

· Запитайте дітей, чи відразу вони здогадалися, що це вірш про книжку? Що їм підказало про це?

2. Новини дня

Помічник вчителя (учень) подає інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату дня, назву тижня, погоду на сьогодні, кількість присутніх.

ІІ. Історія виникнення книги. Бесіда «Які були книжки раніше»

· Запитайте, чи учні знають, як виникли книжки і який вони мали вигляд кілька тисячоліть чи сторіч тому.

· Запропонуйте подивитися фрагмент телепередачі (https://goo.gl/dVvrhp). у якій розповідається про історію книжки.

· Для подальшої розмови скористайтеся із запропонованого нижче матеріалу. Попросіть, щоб ті діти, які вміють читати, прочитали цей текст у малих групах або парах.

«Кам’яна» книжка - найперша

Перші люди залишали інформацію у вигляді написів на каменях і стінах печер.

Папірус

Древні єгиптяни робили записи на папірусі, виготовленому з рослини, яка росла на берегах річки Ніл.

Книга з папірусу мала вигляд згортка і зберігалась у шкіряному футлярі.

Воскові і глиняні таблички

Коли глиняна табличка була ще сирою, напис можна було стерти й почати писати заново.

Такі таблички зберігались у спеціальних коробках. Книжка, яка складалася із глиняних табличок, була досить важкою. Уявіть, яким важким був би ранець, якби ми жили в той час.

Береста

У Київській Русі як книжку використовували бересту.

Виготовляли бересту із верхньої частини кори берези. Потім її випарювали в окропі, завдяки чому вона ставала гнучкою і м’якою.

Пергамент

Пергамент — це спеціальним чином оброблена шкіра худоби.

Пергамент зберігали рулонами, але з часом почали згинати у декілька разів, і утворювалися своєрідні зошити.

Книжка з паперу

Історія такої книжки вміщує багато світових винаходів. Папір винайшли китайці кілька тисячоліть тому.

Першою друкованою книгою у світі була «Біблія», яка з’явилася 1455 року. Її надрукував Йоган Ґутенберг.

В Україні першим друкарем був Іван Федорович. Його пам’ятник є у Львові.

Джерело: http://drukarstvo.com/stvorennya-knyhy/

Поліграфічний портал

· Поміркуйте з учнями, як люди винайшли письмо (див.: «Як люди навчилися писати?», режим доступу https://jmil.com.ua/2016-2/dubcurious).

· Запропонуйте учням скласти малюнок-піктограму «Що я люблю читати».

ІІІ. Досліди з папером

· Проведіть спостереження та досліди з папером.

Матеріал для вчителя

— Розгляньте папір на світло. Зверніть увагу на світлі ділянки й згущення. Це відбувається через нерівномірний розподіл волокон паперової маси.

— Розгляньте папір низької якості (обгортковий, пакетний). Зверніть увагу на механічні домішки.

— Розгляньте обірваний край аркуша паперу на світлі або через лупу. Зверніть увагу на дрібні волокна на місці обриву.

— Розірвіть аркуш паперу, складений навпіл і пропрасований. Зверніть увагу, що папір легко рветься по пропрасованій лінії, тому що в цьому місці його міцність понизилася: волокна від прасування прогнулися й частково зламалися.

— Зігніть аркуш товстого паперу в будь-якому напрямку. Зверніть увагу, що лінія згину буде нерівною, із заломами. Проведіть на такому ж аркуші паперу лінію по лінійці тупим кінцем ножиць, зігніть аркуш по наміченій лінії. Зверніть увагу, що папір легко й рівномірно згинається.

Вивчення різних властивостей паперу

— Розріжте аркуш паперу навпіл. Одну половинку змочіть мокрим пензликом. Зверніть увагу, що мокрий папір легко рветься, тому що втратив міцність, суха ж половинка зберегла її.

— Крапніть по краплі води на промокальний папір, газетний папір та папір для письма і простежте, у якій послідовності всмоктується вода. Зверніть увагу, що вода погано всотується у папір кращих сортів.

— Скрутіть папір у трубочку, перев'яжіть її й покладіть у сухе місце. Через кілька днів зніміть зав'язку. Зверніть увагу, що папір зберіг надану йому форму, тому що знизилася вологість і волокна втратили гнучкість.

— Залишіть по одному екземпляру від декількох парних зразків різного паперу на 10 днів на освітленому місці. Інші екземпляри сховайте в конверт. Зверніть увагу, що після закінчення терміну папір, залишений на сонці, пожовк і вицвів.

(Режим доступу: httns://goo.gl/DikPdJ)

· Подивіться й обговоріть з учнями презентацію «Із чого виготовляють папір» (режим доступу: https://goo.gl/Yo1KL1).

· Вставте літери у порожні клітинки відповідно до кольору. Яке слово утворилося? Що воно означає?

· Проведіть бесіду з учнями про економне використання паперу.

Орієнтовні запитання:

— Чому потрібно економно використовувати папір?

— Яка користь від старих картонних коробок?

IV. Дослідження «З чого складається книжка?»

Учні, об’єднуючись у малі групи, обирають книжку з полиці і проводять дослідження, готуючись відповісти на запитання «З чого складається книжка?».

Учні в групі записують інформацію, доповнюючи власний текст підказками, які з’являються після виконання поданого нижче завдання (вставити слова, записані навиворіт, дописуючи слова, які висловлюють ставлення до книжки).

· Допоможіть учням у малих групах дослідити будову книжки (що містить кожна сторінка?). Зверніть увагу учнів, де можна знайти прізвище автора, рік видання книжки (як його прочитати).

Матеріали для вчителя

Назва сторінки

Що містить сторінка?

(учні записують самостійно)

1.

Перша сторінка - обкладинка

Яка назва книжки?

Чи є прізвище, ім’я автора /авторів?

2.

Титульна сторінка

Яка назва книжки?

Чи є прізвище, ім’я автора /авторів?

Чи є рік та місце видання?

Чи подане видавництво? (дітям подобається вигадувати назву для своєї видавничої компанії)

3.

Авторська сторінка або передмова

Чи завжди є?

Чи є фотографія або портрет автора?

4.

Власне текст

Розміщується авторський текст

5.

Зміст

Чи є зміст?

Де він (на початку чи в кінці книжки)?

На що вказують номери сторінок у змісті?

6.

Остання сторінка- обкладинка з реквізитами

Чи є малюнки?

Чи є назва книжки?

Чи є прізвище, ім’я автора/ авторів?

Чи є рік та місце видання, назва видавництва?

Чи є прізвище художника?

Книжковий словник (слугує візуальним словником, усі слова записані на картках і розміщені в «Куточку новин», діти пояснюють значення слів, учитель уточнює й узагальнює.

1. Формат

2. Обкладинка

3. Титульна сторінка

4. Текст

5. Ілюстрація

6. Читацький аркуш

7. Суперобкладинка

8. Корінець

9. Шви

V. Бесіда про сучасних авторів дитячих книжок

· Попросіть дітей погортати «Хрестоматію сучасної української дитячої літератури. 1-2 кл.» (2017). Якщо цієї книжки немає у Вашій школі, 'її можна знайти за покликанням: https://goo. gl/tzhJDr.

· Запитайте, чи мають діти улюблених сучасних авторів? Хто вони? Якщо діти не готові відповідати на ці запитання, самі порекомендуйте їм та їхнім батькам цікавих сучасних авторів.

Див. також: «Сучасні автори» на сайті EdEra (https://www.ed-era.com/mon.html).

Посилання на презентації сторінок авторів:

Оксани Кротюк - https://www.ed-era.com/mon.html

Сашка Дерманського - https://www.ed-era.com/mon.html

Олександри Кочубей - https://www.ed-era.com/mon.html

Катерини Бабкіної - https://www.ed-era.com/mon.html

VI. Дидактична гра «Математична загадка про книжку»

Упорядкуй з друзями числа від 1 до 20 і прочитай вислів про книгу, запиши його.

(Книги читати - все знати!)

1

11

5

17

10

К

И

И

Н

Т

7

2

20

8

16

И

Н

И

Т

З

4

18

6

19

13

Г

А

Ч

Т

В

15

3

14

12

9

Е

И

С

_

А

VІІ. Вправа «Книжкові передбачення»

Перший етап:

Кожен учень отримує квиток у світ книжки (де вказано назву книжки, сторінку, рядок і порядковий номер слова у рядку). Учні шукають книжку відповідно до квитка і друкують відшукане слово на звороті квитка. Коли учні виконали перше завдання, вони збираються в колі й називають відшукані слова, а друзі розпізнають назву казки.

Наступний етап - робота зі словами (книжками).

Учитель пропонує завдання, які мають виконати учні:

— Встаньте ті, у кого в слові 5 (7/ 8) букв.

— Плесніть у долоні ті, у кого двоскладове (трискладове) слово.

— Підніміть праву руку ті, у кого в слові є буква о, а ліву ті, у кого такої букви немає.

— Вишикуйтеся в ряд від найбільшої (по ширині, по висоті) знайденої книжки до найменшої.

— Вишикуйтеся в ряд справа наліво, від найменшої кількості сторінок до найбільшої (ті, у кого однакова кількість сторінок, утворюють групку, взявшись за руки).

VIII. Гра «Яка книга на полиці наступна»

· З’ясуйте закономірність «Яка книжка на полиці наступна?».

ІХ. Бесіда «Де народжується книжка?»

· Запропонуйте дітям розглянути малюнок (режим доступу: https://jmil.com.ua/2016-2/coverpic).

· Проведіть бесіду за малюнком.

Орієнтовні запитання для бесіди:

— Знайди на картині видавництво. Хто там працює? Яку роботу виконує Пензлик? А яку Книжечка? Що розглядає крізь вікно ворона?

— Які дитячі видавництва ви знаєте?

— Знайдіть на обкладинці пункт прийому макулатури.

— Чи знаєте ви, де у вашому населеному пункті можна здати макулатуру?

— Знайдіть на картині лісовоз, який везе зрубані дерева на паперову фабрику. Скільки робітників рубають ліс? Що виготовляють із деревини?

— А хто допомагає відновлювати природу? Скільки дерев посадили діти?

— Чи доводилося вам садити дерева? Розкажіть про це.

— Знайдіть на обкладинці берізку, тополю, яблуню. Які дерева ростуть біля вашого будинку?

— Розгляньте паперову фабрику та виготовлені там великі рулони паперу. Як гадаєте, куди везуть папір?

— Знайдіть друкарню на картині. Що вантажать робітники?

— Звідки папір потрапив до друкарні? А макет книжки?

— Чи є у вашому населеному пункті друкарня?

— Знайдіть на картині книгарню. Хто проводить презентацію книжки про Слоненятка? А хто вже читає її?

— Покажіть шлях, який подолала книжка, перш ніж з’явитися на світ.

— Чому електронна книжка допомагає зберігати природу?

— Кому слід подякувати за створення книжки?

— Як треба ставитися до книжок? Чи бережливо ви поводитеся зі своїми книжками?

X. Міні-проект «Яким має бути цікавий шкільний підручник?»

· Запропонуйте дітям обстежити шкільні підручники (виміряти, визначити вагу, товщину; проаналізувати ілюстрації.

Учитель ставить проблемні запитання:

— Чи всі підручники, з якими ми працюємо, вам цікаві? Чому?

— Що б ви змінили, якби писали підручник для 1-го класу?

— Якби у вас була можливість створити найкращий в світі підручник, поміркуйте, якого розміру він би був, що б у ньому було вміщено, як би ним можна було скористатися?

— Чого б навчав цей підручник?

— Які математичні завдання ви б умістили в підручник, щоб їх було цікаво виконувати?

· Наприкінці дослідження попросіть дітей написати у групах лист авторам підручників («Щоденник вражень»). Рекомендовано дитячі листи-звернення розмістити на сайті Нової української школи.

XI. Виготовлення власної книжки

· Запропонуйте учням виготовити книжку своїми руками.

Для цього учням знадобляться: ножиці, клейка плівка, нитка/ стрічка, діркопробивач, олівці, папір (товстий для обкладинки і тонкий для сторінок).

Процес виготовлення:

1. Намалюйте обриси предмета певної форми (яблуко, рукавичка, квітка). Малюнок має займати всю сторінку — це й буде той зразок, з якого робитиметься книжка. Треба залишити місце для дірочок, щоб зшити сторінки.

2. Виріжте заготовку й перемалюйте її контури на сторінки. Щоб зробити певну кількість сторінок для книжки, виріжте їх. Так само зробіть і з обкладинкою.

3. Складіть вирізані аркуші стовпчиком на одну сторінку обкладинки, а згори покладіть другу. Переконайтеся, що краї однакові, за необхідності підрівняйте сторінки.

4. Пробийте діркопробивачем дірочки по краях чи зверху, з’єднайте стрічкою, щоб книжка трималась.

Приклад заготовки для книжечок-форм

· А ще можна запропонувати учням виготовити книжечку саморобку «Моя перша книжечка у школі», як це рекомендують автори методики "Лицем до дитини". Завантажити інформацію для вчителя і шаблон книжечки у форматі doc або pdf можна тут: http://www.lycem-do-dytyny.com/uroky-u-1-klasi.

ХІІ. Рефлексія. Вікторина «Жила-була книжка»

· Запропонуйте учням для рефлексії взяти участь у міні-вікторині (див. запитання та загадки нижче):

1. Дерево - не дерево, а листки має.

2. Де створюють книжку?

3. Хто ілюструє, оформляє книжки?

4. Чи всі книжки мають автора?

5. Назвіть два основні правила збереження підручників.

6. Як називається малюнок у книжці?

7. Як називається переписана від руки книжка?

8. Що захищає книжку від пошкоджень?

9. Як називається перша сторінка книжки?

10. Ілюстрація - це...

11. Каміння, стіни печери, вояцькі щити, березова кора - це ...

12. Як називали папір із козячої чи телячої шкіри?

13. Де починається життя книжки?

14. Що допомагає читачеві швидко знайти потрібне оповідання?

15. З якого матеріалу виготовили найпершу книжку?

16. Назви професії людей, що працюють над створенням книжок.

17. Який матеріал вперше використали для письма?

18. Хто був першим українським книгодрукарем?

19. У школі ти - учень, а у бібліотеці ти - ...