МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 27. ТЕМА: «НАВІЩО ЇСТИ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Навіщо ми їмо?

· Як визначити корисну і шкідливу їжу?

· Як поводитись за столом під час споживання їжі?

Завдання двадцять сьомого тижня:

1. Формувати позитивне ставлення до власного здоров’я та прагнення правильно харчуватися для збереження і зміцнення здоров’я.

2. Дати уявлення про те, які корисні поживні речовини містяться у різних продуктах.

3. Формувати розуміння ролі різноманітного харчування.

4. Формувати навички дослідницької діяльності, узагальнювати набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.

5. Навчити спостерігати, як органи чуття задіяні у процесі харчування та травлення.

6. Допомогти дітям усвідомити вплив емоційної атмосфери на засвоєння їжі.

7. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати двадцять сьомого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· важливість їжі для організму людини;

· користь і шкоду від продуктів харчування;

· що їжа не лише задовольняє потреби організму людини, але й має викликати насолоду, бути естетичною на вигляд;

· правила здорового харчування;

та вмітимуть:

· пояснювати, що їжа має бути не лише смачною, а й корисною;

· обирати корисні продукти;

· сервірувати стіл;

· готувати дрібні здорові перекуски;

· дотримуватися безпечних прийомів праці;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Користується прийомами уточнення значення окремих слів, виразів у сприйнятих на слух текстах

Висловлює свою думку з приводу почутого або побаченого (тема тижня)

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або ) або побаченого (про спостереження за чимось /кимось)

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

Читає деформований текст

Добирає різні кінцівки до поданого тексту

Переказує текст від імені різних персонажів, інсценізує

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує тексти з 3-4 коротких речень

Дотримується правил переносу слова з рядка на рядок

Розташовує слова у правильному порядку для утворення речення і записує його

Правильно записує слова, вимова і написання яких збігається

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Ї», «Ж»

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Обговорює зміст і форму простого медіа-тексту (світлини, фотоколаж, листівка, мультфільму)

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Творить власну загадку за зразком відомої загадки

Правильно вимовляє чистомовки, скоромовки (тема тижня)

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Бере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

Відтворює репліки персонажів з казок

2

Математична

ЛІЧБА

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані по колу) в межах 20

Уживає у мовленні порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта відносно іншого

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИНазиває попереднє і наступне числа до будь-якого числа в межах 20

Розуміє, що одна і та ж цифра в записі двоцифрового числа набуває різних значень залежно від своєї позиції

Порівнює числа в межах 20 Додає і віднімає число 1 в межах 20ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНПорівнює об’єкти навколишнього світу за довжиною, масою

Порівнює іменовані числа, подані в одиницях маси

Вимірює місткість посудини за допомогою літрової мірки

Оперує грошима, здійснюючи покупки у крамницях (справжніх та уявних)

Розв’язує повсякденні проблеми математичного змісту, що містять групи взаємопов’язаних між собою величин (маси, довжини)ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИВідтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світу

Демонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямах: справа наліво, зліва направо, згори вниз, знизу вгоруРОБОТА З ДАНИМИСтворює прості таблиці з даними

Зчитує дані з таблиць, піктограм, схем

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУВикористовує інформацію, отриману з відомих та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Визначає, що дає природа людині

Визначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження

Провадить (самостійно або в групі) прості досліди

Передбачає, якого результату досліджень він / вона очікує

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження

Запитує, щоб довідатися більшеЯ У ПРИРОДІРозрізняє деякі травоїдні, м’ясоїдні та всеїдні твариниЯ У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКАЯ У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙДотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльностіЯ У СВІТІ РЕМЕСЕЛМІЙ ПОБУТСпільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних матеріалів для виконання завдання

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

ЗДОРОВ’Я

Розрізняє корисні і шкідливі продукти харчування

Пояснює, що не всі продукти корисні для здоров’я

Розпізнає безпечні і небезпечні речовини

Пояснює, як харчування впливає на здоров’я людини

Розрізняє здорові та шкідливі звички, пояснює їх вплив на безпеку, здоров’я і добробут людини

Пояснює важливість впливу питної води на організм

Пояснює вплив друзів, сім'ї, та інших факторів на вибір здорового харчування

Пояснює, як бути прикладом здорової поведінки для інших

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Розрізняє ситуації, коли він/ вона або інші люди потребують допомоги

6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Працює (вирізує, конструює) з папером; ліпить з пластичних матеріалів

Користується палітрою, стеками

8

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУ

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Дотримується безпечної поведінки під час ігор

Навіщо ми їмо?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

Привітання.

Обмін інформацією.

Новини дня

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Висловлює власну думку з приводу почутого, вступаючи у діалог

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 1.6-1

ІІ.

Групова робота «Що ми знаємо про їжу»

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Висловлює свою думку з приводу почутого або побаченого (тема тижня)

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки

Фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

2 СЗО 4.4-6

2 МОВ 1.3-3

2 МОВ 2.2-2

2 ПРО 2.2-1

2 МОВ 1.7-2

ІІІ.

Мовні вправи

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Ї», «Ж»

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Правильно записує слова, вимова і написання яких збігається

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 4.1-1

2 МОВ 3.1-4

IV.

Складання ментальної карти «Навіщо мені їжа»

Добирає відомості / дані з різних джерел інформації

Пояснює, як харчування впливає на здоров’я людини

Складає і записує короткі речення (3-4 слова) з вивченими буквами

2 ПРО 4.2-2

2 СЗО 3.1-1

2 МОВ 3.1-1

V.

Бесіда з учнями «Як їжа перетравлюється»

Обговорює зміст і форму простого медіа-тексту (світлини, фотоколаж, листівка, мультфільму)

Користується прийомами уточнення значення окремих слів, виразів у сприйнятих на слух текстах Досліджує свій організм

2 МОВ 1.4-4

2 МОВ 1.1-2

2 ПРО 4.3- 9

VI.

Вправа «Читання з передбаченням»

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Визначає, що дає природа людині, тварині

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.7-2

2 ГІО 2.2-2

VII.

Вправа «Обери їжу для сніданку/ обіду/ вечері»

Розрізняє продукти за походженням (наприклад, рослинного, тваринного тощо)

Пояснює вплив друзів, сім'ї, та інших факторів на вибір здорового харчування

Складає перелік продуктів харчування, спожитих за день

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

2 СЗО 3.1-2

2 СЗО 4.5-2

2 СЗО 2.3-3

2 СЗО 4.4-6

2 ПРО 2.1-1

VIII.

Розв’язання повсякденних проблеми математичного змісту

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Уживає у мовленні порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта відносно іншого

Демонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямах: справа наліво, зліва направо, згори вниз, знизу вгору Порівнює об’єкти навколишнього світу за довжиною, масою

Оперує грошима, здійснюючи покупки у крамницях (справжніх та уявних)

2 СЗО 4.4-6

2 МАО 3.1-1

2 МАО 4.1-2

2 МАО 3.2-3

2 МАО 1.3-1

ІХ.

Рольова гра «У крамниці»

Бере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

2 МОВ 2.4-1

2 МОВ 1.8-2

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.7-2

2 ГІО 7.2-2

Х.

Рефлексія. «Щоденник вражень». «Навіщо мені їсти?»

Записує тексти з 3-4 коротких речень. Уважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 3.1-1

2 ГІО 7. 2-3

XI.

Рефлексія. П’ять щоденних видів діяльності (Daily 5): письмо для себе. Робота зі «Щоденником вражень»

Записує тексти з 3-4 коротких речень

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації

2 МОВ 3.1-1

2 СЗО 3.3-4

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся з учнями словами вірша Петра Бихова, який підкаже учням, про що йтиме мова цього тижня:

Не вгадала

- Ой ти, Петре-вередій,

Чом замурзаний такий?

По твоєму бачу личку:

Ти учора їв порічку,

А сьогодні з’їв яєчню, полуниці і черешню.

- Помилилась, люба Алло!

І що їв я - не вгадала:

Я в суботу їв яєчню,

У неділю їв черешню,

А сьогодні рано-зранку –

Полуниці і сметанку!

(П. Бихов)

· Запитайте учнів про таке:

- Чому цей віршик викликає усмішку?

- Як довідалася Алла, що їв Петрик?

- А що на сніданок їли ви?

2. Обмін інформацією

· Попросіть дітей висловитися в колі про власні сніданки:

- Що ти їв (їла) сьогодні на сніданок?

· Будьте готові до того, що частина дітей не їсть сніданків, тому варто було б одразу порозмовляти про користь сніданку і важливість не пропускати його.

3. Новини дня

· Оберіть помічника дня і попросіть його подати інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

Місяць - славний квітникар,

Сонячно і рясно

Уквітчав наш календар

Першим цвітом-рястом.

· Запитайте учнів про таке:

- Який це місяць?

- Який день місяця за порядком?

- Яких сусідів має це число? З яких чисел складається?

- Який за порядком місяць квітень у весні? А у році?

- Як ще можна записати сьогоднішню дату? Що ви знаєте про квітень?

ІІ. Групова робота «Що ми знаємо про їжу»

Об’єднайте дітей у 5 груп. Кожній групі роздайте надруковані тексти-завдання та аркуші для відповіді. Попросіть прочитати та пригадати, що вони знають про їжу. Свої відповіді запропонуйте записати чи надрукувати на окремих аркушах. Учні заповнюють у таблиці «Знаю /Хочу дізнатися /Дізнався» частини «Знаю» (робота в групах). По закінченню діти обговорюють відповіді та розміщують на стіні в частині таблиці «Знаю».

ІІІ. Мовні вправи

1. Скласти слово “їжа”

Тема тижня потребує одночасного ознайомлення з двома буквами «ї» і «ж». В перший день діти вправляються у написанні букви «ї», в наступний - букви «ж».

Серед розкиданих букв знайдіть букви, які нам потрібні, щоб скласти слово “їжа”. Запитайте дітей, яка перша літера є у цьому слові. Скажіть, що літера «ї» позначає два звуки [й] та [і]. Ознайомте учнів із написанням букви «ї».

Запропонуйте написати її в повітрі, пальчиком на піску, на аркуші, викласти камінчиками.

Б І М І К О Ж П И А

- Назвіть букви в цьому слові. Скільки їх?

- Промовте звуки. Скільки їх?

- Чому звуків більше, ніж букв?

- Наведіть приклади слів із цією буквою.

- Прочитайте слова.

- Які слова у нас зайві? Чому?

- Складіть речення зі словами їв, їж, їм.

- Промовте ці речення з питальною інтонацією, з інтонацією радості.

- Доберіть і запишіть до слова “їжа” слова-ознаки.

- (Іжа - смачна, корисна, здорова).

· Попросіть дітей дібрати слова чи вирази, близькі за значенням до слова:

Їсти — харчуватися, уминати, споживати, їстоньки, поїдати, поглинати.

IV. Складання ментальної карти «Навіщо мені їжа»

· Пригадайте учням, що на ранковій зустрічі ми згадували про свій сніданок. Поміркуйте над запитанням: навіщо їжа? Висловіть свої міркування.

V. Бесіда з учнями «Як їжа перетравлюється»

Харчування або споживання їжі - неодмінна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. Їжа дає енергію, без якої не відбудеться жоден процес у нашому організмі. Тобто, це своєрідне паливо для людського організму - як пальне для машини. До складу їжі входять дуже поживні для нашого організму частинки. Вони необхідні для роботи мозку, серця, легенів, м’язів та інших органів. Та для того, щоб принести користь, їжа повинна потрапити до нашого організму та перетравитися.

Джерело: https://goo.gl/YiShzh

VI. Вправа «Читання з передбаченням»

· Запропонуйте дітям прочитати заголовок вірша Анатолія Бортняка «Нагодую тварин». Запитайте дітей про таке:

- Як ви думаєте, про що йтиметься у творі? Якими мають стати тварини, коли їх нагодувати? (ситими)

Нагодую тварин

Доручила мені мати

рано-вранці на зорі

всіх тварин нагодувати,

що у нашому дворі.

Тим травиці, тому каші...

Пояснила, що і як.

Хай домашні друзі наші

наїдаються усмак.

Тільки вийде мама з дому,

засукаю рукави.

Наношу коту рудому

оберемками трави.

Зачекалася корова.

Тож мерщій із баняка

з побажанням: «Будь здорова!

я наллю їй молока.

Кину курям у повітці

костомаху ось таку.

Ну, а кроликам у клітці

буде каша до смаку.

Дам собаці три морквини.

Всиплю проса для свині.

Як гадаєте, тварини будуть

ситими, чи ні?

- Чи справдилось ваше передбачення? Чи наситились тварини? Чому ні?

· Підведіть учнів до висновку, що різні тварини харчуються по-різному. Тварини бувають травоїдні. Вони харчуються рослинами. М’ясоїдні - харчуються іншими тваринами. Та всеїдні - і рослинами, і тваринами.

Користь приносить лише та їжа, яку «приготувала» їм природа.

VII. Вправа «Обери їжу для сніданку/ обіду/ вечері»

· Нагадайте учням відому приповідку:

«Сніданок з’їж сам, обідом поділися з другом, вечерю віддай ворогові».

· Запитайте дітей, що означає ця приповідка і чого навчає?

· Попросіть дітей об’єднатися в групи і поспілкуватися про те, які продукти харчування придатні для сніданку / обіду / вечері.

· Запропонуйте кожній групі визначити час харчування, про який хотілося б поговорити (сніданок, обід або вечеря), а з комплекту малюнків обрати ті, які найбільше відповідають сніданкові, обіду чи вечері.

· Важливо, щоб діти аргументували свої думки спочатку у групі, а потім на рівні всього класу.

VIII. Розв’язання повсякденних проблеми математичного змісту

· Об’єднайте дітей у пари, виконуючи таке завдання:

На вітрині продуктового супермаркету потрібно розкласти фрукти так, щоб сливи були посередині. Зліва від них - ананас, лимон, а між ними - банани. Справа - груші і виноград, мандарини, апельсини. Закінчується фруктовий ряд абрикосом і персиком. Зверху - яблука, знизу - хурма.

Змоделюй фруктову вітрину. Чи є інші варіанти відповіді?

· Склади і розв’яжи задачу за малюнком.

· Склади і розв’яжи задачу за схемою.

ІХ. Рольова гра «У крамниці»

· Об’єднайте дітей у групи. У кожній групі оберіть трьох продавців, всі інші - покупці. Кожна група отримує картки із зображенням продуктів. По черзі одна дитина з кожної групи підходить до «продавців» своєї команди і «купує» продукт - описує його, не називаючи (використовуємо підказку). Якщо «продавці» здогадалися, про який продукт йдеться, віддають картку з потрібним зображенням. Якщо ні - «покупець» вертається ні з чим, а за ним іде інший «покупець». Перемагає та команда, яка матиме наприкінці гри найбільше «куплених» продуктів (карток).

· Цю гру можна ускладнити, запропонувавши «продавцям» визначити ціну свого товару, а «покупцям» виділити певну суму умовних коштів (наприклад, 30 умовних грн) і попросити заплатити за товар, перевірити, чи вони одержали правильну решту й аргументували свій вибір.

· Запропонуйте батькам провести з дитиною екскурсію до крамниці. Вони мають розказати, де купують продукти (гастрономія, овочевий, молочний, кондитерський або спеціалізовані відділи в супермаркеті).

· Попросіть батьків, щоб вони запропонували своїй дитині відібрати продукти для харчування сім’ї на невелику суму (наприклад, 20 грн) і разом обговорили користь від такої їжі. Так само важливо, щоб діти з’ясували, скільки коштують продукти в крамниці (котрі більше, котрі менше).

Х. Рефлексія. «Щоденник вражень». «Навіщо мені їсти?»

· Запропонуйте учням висловити свої думки у письмовій формі про важливість харчування у житті дитини («Щоденник вражень»).

· Діти можуть писати будь-яким способом (олівцями, фломастерами, кольоровими ручками та ін.), малювати, створювати піктограми до теми. Час на таку письмову рефлексію - 10-15 хв. (Бажано такий вид діяльності пропонувати щоденно, його мета - вправлятися у висловленні власної думки).