МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 28. ТЕМА: «СВІТ РОСЛИН»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Чи є рослини живими?

· Що спільного між усіма рослинами?

· Чому людина не може жити без рослин?

Завдання двадцять восьмого тижня:

1. Ознайомити учнів з різноманітністю рослинного світу.

2. Розкрити взаємозв’язки між неживою природою і рослинами; між рослинами і людиною.

3. Формувати навички дослідницької діяльності, порівнювати, узагальнювати, зіставляти набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.

4. Формувати здоров’язбережувальну компетентність.

5. Розвивати творче мислення, уміння аналізувати і робити висновки.

Очікувані результати двадцять восьмого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· ознаки, властиві лише живій природі;

· назви деяких рослин своєї місцевості;

· органи рослини;

· умови, необхідні для росту і розвитку рослини;

та вмітимуть:

· класифікувати рослини на дерева, кущі, трави;

· характеризувати рослину як об’єкт живої природи;

· встановлювати взаємозв’язки між рослиною і людиною;

· вирощувати рослину;

· дотримуватися безпечних прийомів праці;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО


З увагою сприймає усні репліки учителя и однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Користується прийомами уточнення значення окремих слів, виразів у сприйнятих на слух текстах

Обирає тему з декількох запропонованих і формулює 2-3 питання до свого потенційного співбесідника («Про що би я запитав?)

Обговорює в парі проблемне питання за темою тижня

Розповідає про вчинок улюбленого персонажа казки, оповідання, мультфільму

Уживає різні форми привітання, прощання

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)ЧИТАЄМОПридумує «казку на новий лад» на основі відомої казки з додаванням нових персонажів

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовкиВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВОЗаписує слова, вимова і написання яких збігаються

Записує тексти з 3-4 коротких речень

Розташовує слова у правильному порядку для утворення речення і записує його

Визначає які емоції передає той чи інший смайл

Записує тексти з 5-6 коротких речень

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Ф»ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАПрезентує роботу групи

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм, світлини)ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯПояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])ДРАМАТИЗУЄМОПередає своє враження від побаченої драматизації (вистави) в малюнках

Імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень тощо

2

Математична

ЛІЧБА
Лічить до 100 в прямому і зворотному порядку
ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ
Розташовує числа в межах 100 у порядку зростання (спадання)

Записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків і навпаки

Додає /віднімає до/від двоцифрового числа десятки або одиниці (без переходу через розряд)

Знаходить число за даним відношенням "більше на ...", "менше на ..."

Ілюструє додавання та віднімання за допомогою малюнків/схем

Знаходить помилки у математичних обчисленнях (за допомогою дорослого/ однокласників), усуває їх, виконуючи необхідні дії

Розв’язує проблемні завдання з опорою на прості математичні моделі

Знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання
ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН
Розв’язує повсякденні проблеми математичного змісту, що містять групи пов’язаних між собою величин (довжини, часу)

Будує відрізки заданої довжини
ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ
Знаходить відомі площинні та об’ємні фігури серед предметів навколишнього середовища, на малюнках

Конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу (пластиліну, глини, соломки, конструктора тощо)
РОБОТА З ДАНИМИ
Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми


3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ
Визначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади, зокрема, лінійку, лупу, терези, термометр

Описує етапи розвитку рослин

Розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини

Наводить приклади назв дерев, кущів, трав’янистих рослин

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Пояснює вплив сонця на ріст та розвиток рослин

Визначає будову рослин (корінь, квітка, стебло, листки, плоди)

Пояснює значення кожного органу для рослини

На основі власного досвіду знаходить підтвердження правдивості відомостей про природу, висловлює свою думку про це

Я У ПРИРОДІ

Розрізняє живі і неживі природні об’єкти

Визначає ознаки живої природи

Пояснює значення сонячного світла для живих організмів

Вирощує рослини у школі

Не завдає шкоди рослинам під час дослідів та експериментів

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ


4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Добирає конструкційні матеріали відповідно до їх властивостей для виготовлення виробу: папір, пластилін, полімерна глина чи солене тісто, тканина, нитки; неткані, природні та інші матеріали

Створює виріб за зразком (шаблоном) та власним задумом самостійно чи за допомогою дорослих. Використовує папір, картон, нитки, неткані чи природні матеріали (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми з паперу)

Демонструє вміння різати нитки, папір, картон ножицями по прямій, кривій та ламаній лініях за запропонованим зразком (шаблоном)

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань (використання клею, ножиць, шпильок, гачків тощо)

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ


5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Демонструє, як попросити допомоги при потребі

ЗДОРОВ’Я

Пояснює, як харчування впливає на здоров’я людини

Підтримує та приймає інших

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Ініціює спільні справи, ігри, розваги

Звертається за підтримкою до осіб, яким довіряє

Визначає послідовність кроків для виконання навчального, ігрового чи дослідного завдання, напр., щодо здорового способу життя свого / родини

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі та вдома

Пояснює, що кожний вчинок має наслідки, спираючись на власний досвід

Розрізняє потреби інших осіб


6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього / неї, до спілкування, гри, навчання

Моделює ситуації / грає рольові ігри, у яких підтримує та підбадьорює інших

Надає допомогу тим, хто її потребує і висловлює вдячність за підтримку

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Пояснює, чому природа важлива для людини

Визначає, що дає природа людині

Пояснює, чому зберігати природу - обов’язок кожного

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ


7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Бере участь у народних святах та обрядах, концертах, виставках, інсценізаціях тощо


Чи є рослини живими?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

1. Привітання.

2. Обмін інформацією. Вправа «Інтерв’ю».

3. Новини дня.

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уживає різні форми привітання, прощання

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8-2

2 СЗО 4.4-6

ІІ.

Дидактична гра «Живе - неживе»

Розрізняє живі та неживі природні об’єкти

Визначає ознаки живої природи

Звертається за підтримкою до осіб, яким довіряє

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуючись із рішенням команди

Розпізнає, називає і записує малу і велику буку «Ф»

2 ПРО 4.3-2

2 ПРО 4.3-2

2 СЗО 1.3-6

2 СЗО 4.4-7

2 МОВ 4.1-1

ІІІ.

Визначення теми інтегрованого тижня.

Вправа «Павутинка»

Обговорює в парі проблемне питання за темою тижня

Записує тексти з 5-6 коротких речень

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього / неї, до спілкування, гри, навчання

Демонструє, як попросити допомоги при потребі

2 МОВ 1.6-1

2 МОВ 3.1-4

2 ГІО 7.2-2

2 СЗО 1.3-3

IV.

Дослідницька діяльність учнів «Як ростуть рослини»

Визначає, які органи чуття потрібні для обраного дослідження

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади, зокрема, лінійку, лупу, терези, термометр

Описує етапи розвитку рослин

Розв’язує повсякденні проблеми математичного змісту, що містять групи пов’язаних між собою величин (довжини, часу)

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм, світлини)

Презентує роботу групи

Визначає послідовність кроків для виконання навчального, ігрового чи дослідного завдання, напр., щодо

здорового способу життя свого / родини

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 ПРО 1.1-2

2 ПРО 1.4-1

2 ПРО 1.4-2

2 ПРО 1.5-1

2 МАО 1.2-1

2 МОВ 1.5-1

2 МОВ 1.6-6

2 СЗО 4.6-4

2 ГІО 7.2-4

V.

Встановлення зв’язків між неживою природою і рослинами

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки

Пояснює, чому природа важлива для людини

Визначає, що дає природа людині

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Пояснює значення сонячного світла для живих організмів

Обговорює в парі проблемне питання за темою тижня

Пояснює, чому зберігати природу - обов’язок кожного

2 МОВ 2.2-2

2 ГІО 2.2-1

2 ГІО 2.2-2

2 ПРО 1.6-1

2 ПРО 3.1-12

2 МОВ 1.6-1

2 ГІО 2.2-4

VI.

Практична робота «Вирощуємо крес-салат»

Вирощує рослини у школі

Не завдає шкоди рослинам під час дослідів та експериментів

Добирає конструкційні матеріали відповідно до їх властивостей для виготовлення виробу: папір, пластилін, полімерна глина чи солене тісто, тканина, нитки; неткані, природні та інші матеріали

Створює виріб за зразком (шаблоном) та власним задумом самостійно чи за допомогою дорослих. Використовує папір, картон, нитки, неткані чи природні матеріали (предметні та сюжетні аплікації з природного матеріалу, нескладні сюжетні композиції, вироби в техніці орігамі, макети виробів із штучних матеріалів та картону, вироби об’ємної форми з паперу) Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань (використання клею, ножиць, шпильок, гачків тощо)

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих

Пояснює, як харчування впливає на здоров’я людини

Ініціює спільні справи, ігри, розваги

2 ПРО 3.2-2

2 ПРО 3.2-4

2 ТЕО 1.3-3

2 ТЕО 1.4-4

2 ТЕО 4.3-1

2 ТЕО 4.3-2

2 СЗО 3.1-1

2 СЗО 4.7-2

VII.

Підведення підсумків.

Вправа «Незакінчені речення»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Підтримує та приймає інших

2 МОВ 1.1-1

2 СЗО 1.2-2

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Запропонуйте дітям привітатися за допомогою вірша:

Сонечко встало,

Іде новий день.

Любі малята

Усім: «Добрий день!»

Пташечка в небі

Співає пісень.

Ніби вітає усіх:

«Добрий день!»

Дзвоник видзвонює

Дзень! Дзень - дзелень!

Учні, школярики,

Всім: Добрий день!

2. Новини дня

· Оберіть помічника дня і попросіть його подати інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

3. Обмін інформацією. Вправа «Інтерв’ю»

· Попросіть дітей об’єднатися у пари/ трійки/ групи і поспілкуватися один з одним про те, як вони провели вихідні дні

ІІ. Дидактична гра «Живе - неживе»

· Роздайте дітям картки із зображенням різноманітних об’єктів. Запропонуйте розподілити всі картки на дві групи. Важливо не давати дітям прямих підказок щодо ознак класифікації, дати дітям можливість визначити власну ознаку для поділу.

· Попросіть дітей презентувати результати власної роботи, вказуючи ознаку класифікації.

· Запропонуйте дітям виконати тестове завдання і пригадати ознаки, властиві лише живій природі.

· Запитайте дітей, чи знають вони, як називається квіткова рослина, яка є на малюнку. Попросіть назвати звуки і записати слово відповідними буквами. Ознайомте учнів з буквою «Ф», навчіть її правильно писати. Запропонуйте скласти і записати власне речення зі словом «фіалка».

1. Виконай тестове завдання

Які ознаки властиві лише живій природі?

А Форма

Б Розмір

В Дихання

Г Розмноження

Ґ Рух

Д Живлення

Е Забарвлення

Є Ріст

ІІІ. Визначення теми інтегрованого тижня. Вправа «Павутинка»

· Попросіть дітей вставити букви у відповідні клітинки і прочитати тему інтегрованого тижня

· Запропонуйте дітям пофантазувати про те, якою рослинкою вони хотіли б бути. Попросіть намалювати її та обґрунтувати свою позицію. Зверніть увагу дітей, що не обов’язково асоціювати себе із реальною рослиною, можна вигадати свою.

· Повідомте дітям проблему дня.

ІV. Дослідницька діяльність учнів «Як ростуть рослини»

· Обговоріть з дітьми результати довготривалого спостереження за підсумками практичної роботи «Пророщуємо рослини»* (25-й тиждень «Весна», С.23, проблема «Як прокидаються рослини»).

* Якщо так сталося, що діти разом з вчителем не розпочали довготривалого спостереження «Пророщуємо рослини», то варто в понеділок його розпочати. Радимо посадити цибулину, в якої вже проклюнулося зелене пір’ячко та вставити у землю біля краю горщика лінійку-мірку, на якій слід позначити фломастером, якого рівня сягає зараз верхівка цибулини.

Щоранку робіть з дітьми нову позначку.

· Запропонуйте створити послідовність етапів росту та розвитку рослини за результатами власних спостережень.

· Розв'яжіть з дітьми завдання математичного змісту.

Даринка виростила горох висотою 38 см, а рослина Євгена має висоту 49 см. Хто виростив вищу рослину і на скільки сантиметрів?______________________________________________________

На клумбі ростуть тюльпани. Висота найвищої рослини - 45 см, а найнижчої - 15 см. На скільки сантиметрів висота найнижчої рослини менша, ніж висота найвищої? Обери схему, що ілюструє дане відношення.

· Покажіть дітям відеоматеріал «Ріст рослин» (режим доступу: https://goo.gl/2BaAot). Обговоріть, що їх вразило, зацікавило, здивувало.

V. Встановлення зв’язків між неживою природою і рослинами

· Запропонуйте дітям прочитати казку і визначити, які об’єкти неживої природи необхідні для росту і розвитку рослин.

· Проведіть бесіду про вплив сонця*, повітря, вітру і води на ріст та розвиток рослини. Зверніть увагу на те, коли об’єкти неживої природи можуть приносити користь рослині, а коли - шкоду.

*Обговорюючи вплив сонця на ріст та розвиток рослини, варто пригадати результати спостереження, що було запропоновано у навчальних матеріалах 14 навчального тижня «Космос» (С. 34-35). Якщо це спостереження вчитель не провів, то рекомендуємо провести його зараз.

· Прочитайте з дітьми комікс «Як ми доглядали рослини» (джерело: «Джміль», 2016, № 3) та обговоріть його зміст.

Орієнтовні запитання для обговорення:

- Чим відрізняються кімнатні рослини від тих, що ростуть надворі? (Вони дуже вразливі, ніжні, потребують особливого догляду).

- Чи можуть кімнатні рослини рости надворі? Чому?

- Як потрібно доглядати за рослинами?

- Як ви гадаєте, чому дівчинка вирішила, що правила догляду за кімнатними рослинами надміру суворі?

- Яких правил догляду за рослинами дівчинка не дотрималась? До чого це призвело?

- Чому на лузі трава росте без догляду, а за кімнатними рослинами потрібно доглядати?

- Без чого кімнатні рослини не можуть існувати? У чому їм потрібна допомога людини?

- Чи може рослина жити без води? Чому?

- Чи справді рослини потрібно було жаліти? До чого призвела ця жалість?

- Як ви гадаєте, чому діти вирішили не дотримуватись правил догляду за рослинами?

- Хто з малят вчинив правильно?

VI. Практична робота «Вирощуємо крес-салат»

· Розкажіть дітям, що навесні особливо відчутна нестача вітамінів в організмі людини. Запитайте, до чого це може привести і як можна в цей період поповнювати нестачу вітамінів. Зверніть особливу увагу на рослину крес-салат, яка містить велику кількість вітамінів. Крес-салат збуджує апетит, він додає енергії, допомагає при застуді, нежитю, бронхіальних захворювань, стресі, анемії.

· Запропонуйте дітям виростити крес-салат. Навчіть дітей читати інформацію щодо правильного висаджування рослини, вміщену на пакеті з насінням.

· Виготовіть із дітьми «їстівну гусінь»

VII. Підведення підсумків. Вправа «Незакінчені речення»

· Підсумуйте роботу дітей і попросіть продовжити речення:

- Рослини - живі, бо........

- Рослинам для життя потрібно.........