МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 29. ТЕМА: «СВІТ ТВАРИН»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Хто такі тварини?

· Як живуть свійські і дикі тварини?

· Чому треба берегти тварин?

Завдання двадцять дев’ятого тижня:

1. Розширювати та поглиблювати знання дітей про тварин, їхню поведінку, харчування.

2. Виховувати гуманне ставлення до тварин, чуйність, відповідальність.

3. Ознайомлювати дітей з правилами безпечної поведінки з домашніми улюбленцями, особливостями догляду.

4. Учити піклуватися про інших, розуміти їхні почуття, адекватно реагувати на них.

5. Розвивати мислення, мовлення, уяву, увагу, пам’ять, творчі здібності.

6. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати двадцять дев’ятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· про правила поводження з тваринами, що можуть жити поруч з людьми;

· правила гігієни під час спілкування з хатніми тваринами;

· цінність тварин для людини;

та вмітимуть:

· описувати тварину;

· розрізняти дикі і свійські тварини;

· розрізняти тварин за класами (звірі, птахи, риби, комахи);

· краще розуміти поведінку тварин, передбачати їхні дії, наслідки своїх вчинків;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1.

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось/ ) з метою відповіді на запропоновані запитання

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або ) або побаченого (про спостереження за чимось /кимось)

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Малює або добирає ілюстрації до прослуханого художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

ЧИТАЄМО

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує слова, вимова і написання яких збігаються

Записує тексти з 3-4 коротких речень.

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм, світлини)

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Ш», «Щ», «Ґ»

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм, світлини)

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Визначає наслух, яке слово довше

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Бере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2.

Математична

ЛІЧБА

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИЗаписує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків і навпаки

Обчислює суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 100 без переходу через розряд

Знаходить невідомі компоненти арифметичних дій додавання і віднімання - доданок, зменшуване, від’ємник

Обирає малюнок /схему для ілюстрування арифметичної дії додавання (віднімання)

Передбачає результат обчислень

Переконується в достовірності обчислення, здійснивши перевірку зручним для себе способом, робить відповідний висновок

Розв’язує проблемні завдання з опорою на прості математичні моделі

Знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завданняВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНЗдійснює вимірювання величин, маючи доступ до необхідних вимірювальних приладів (лінійка, годинник) та різного роду нестандартних мірок/ підручних засобів (стрічка, сірникова коробка, пісковий годинник, склянка, ложка тощо)

Записує результати вимірювання основних величин у сантиметрах (см), дециметрах (дм), метрах (м)

Перетворює іменовані числа, виражені в одиницях двох найменуваньПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИВідтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світуРОБОТА З ДАНИМИЗбирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника (два - три запитання)

3.

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУФіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами

Добирає відомості / дані з різних джерел інформації

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншимиЯ У ПРИРОДІОписує рослини і тварин

Описує етапи розвитку рослин

Розрізняє комах, павуків, раків, риб, жаб, птахів і звірівЯ У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4.

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКАЯ У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙДотримується безпечних прийомів праці під час використання

інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльностіЯ У СВІТІ РЕМЕСЕЛМІЙ ПОБУТ

5.

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

ЗДОРОВ’Я

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Розрізняє ситуації, коли він/ вона або інші люди потребують допомоги

6.

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7.

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

Сприймає (слухає, співає, переглядає, малює тощо) твори мистецтва, які подобаються

ІПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Працює (вирізує, конструює) з папером; ліпить з пластичних матеріалів

8.

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУ

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Дотримується безпечної поведінки під час ігор

9.

Інформатична

Я У СВІТІ ІНФОРМАЦІЇ

Групує об’єкти, дає назву групі

Відповідає на запитання за даними таблиці, схеми

Відображає відповіді на запитання за допомогою спеціальних знаків і символів

Хто такі тварини?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

Привітання.

Обмін інформацією.

Новини дня.

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами

Відповідає на запитання за даними таблиці, схеми

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.1-2

2 ПРО 2.2-1

2 ІФО 1.2-6

ІІ.

Групова робота «Мандрівка у Царство тварин»

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Записує слова, вимова і написання яких збігаються

Описує рослини і тварин

Розрізняє комах, павуків, раків, риб, жаб, птахів і звірів

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось/) з метою відповіді на запропоновані запитання

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Групує об’єкти, дає назву групі

2 СЗО 4.4-6

2 МОВ 1.7-2

2 МОВ 3.1-4

2 ПРО 3.1-8

2 ПРО 4.3-6

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 1.3-2

2 ІФО 1.3-6

ІІІ.

Прийом «Кола Вена»

Описує етапи розвитку рослин

Описує рослини і тварин

Записує слова, вимова і написання яких збігаються

2 ПРО 1.5-1

2 ПРО 3.1-8

2 МОВ 3.1-4

IV.

Дидактична гра «Хто де живе?»

Добирає відомості / дані з різних джерел інформації

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм, світлини)

Групує об’єкти, дає назву групі

2 ПРО 4.2-2

2 МОВ 1.5-1

2 ІФО 1.3-6

V.

Мовні вправи.

Робота зі словами таблиці

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Ш», «Щ»

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Правильно записує слова, вимова і написання яких збігається

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 4.1-1

2 МОВ 3.1-4

VI.

Математичні завдання від вусатих і хвостатих

Обчислює суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 100 без переходу через розряд

Обирає малюнок / схему для ілюстрування арифметичної дії додавання (віднімання)

Знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання

2 МАО 3.3-2

2 МАО 2.3-3

2 МАО 1.1-2

VII.

Гра «Що переплутав художник?»

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя) або побаченого (про спостереження за чимось / кимось), джерел (книги, фільми тощо)

2 ПРО 2.1-1

2 МОВ 1.8-1

VIII.

Малюємо тварин

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Демонструє іншим результати власної діяльності

2 ГІО 7.2-2

2 ТЕО 1.5-1

ІХ.

Рефлексія.

«Щоденник вражень».

«Хто такі тварини?

Що я дізнався про них?»

Записує тексти з 3 - 4 коротких речень. Уважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 3.1-1

2 ГІО 7.2-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся з учнями словами вірша Григорія Г райка «Чи все це здається?», який підкаже учням, про що йтиме мова цього тижня:

ЧИ ВСЕ ЦЕ ЗДАЄТЬСЯ?

Корова червона,

І кінь голубий,

І біла ворона,

І кіт золотий.

Корова співає,

Кінь слуха її.

Ворона сідає

На руки мої.

А кіт, посміхаючись,

Лапку дає.

Чи все це здається,

Чи так воно є?

(Г. Грайко)

· Запитайте учнів про таке:

- Про яких тварин згадується у вірші?

- Це звичайні тварини, чи видумані? Чому ти так думаєш?

2. Обмін інформацією

· Попросіть дітей пригадати, яких тварин вони зустрічали дорогою до школи.

· Крісло автора. Запропонуйте розповісти, чим саме зацікавила вас тваринка, її поведінка.

3. Новини дня

· Оберіть помічника дня і попросіть його подати інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

Повідомлення теми.

· Зверніться до дітей:

- Чи здогадались ви, яка тема нашого тижня? (Діти висловлюють припущення).

- Зараз перевіримо ваші припущення. Перед вами віконечка, які мають форму геометричних фігур. Які це фігури? Що ви про них знаєте? (Діти називають геометричні фігури та пригадують їхні особливості).

- Поселіть у кожне віконце свою букву та прочитайте назву тижня:

· Розмістіть назву тижня на видному місці (фліпчарт, стіна тощо) для створення тематичної Стіни слів.

ІІ. Групова робота «Мандрівка у царство тварин»

· Зверніться до дітей з повідомленням:

- Сьогодні ми з вами розпочнемо мандрівку в Царство тварин - найбільше царство на території Живої природи. У цьому Царстві проживають різні народи. З окремими його мешканцями ви знайомі, з іншими - ні. Та усі вони такі ж жителі Землі, як і ми, люди. Якщо ми хочемо з ними подружитися - маємо більше дізнатись про них: хто вони, де живуть, що їдять. Адже про друзів хочеш знати більше!

· Об’єднайте дітей у 4 групи. Кожній роздайте зображення (світлини, малюнки) тварин - представників однієї з груп: «Звірі», «Птахи», «Риби», «Комахи» (за кількістю учнів).

Кожна місцевість має своїх «особливих» представників тваринного світу, відомих дітям. Тому вчитель може обирати малюнки на свій розсуд):

Звірі: киця, кажан, їжак, корова, кит, вовк.

Птахи: лелека, зозуля, сова, голуб, курка, соловей.

Риби: щука, окунь, акула, сом, лящ.

Комахи: комар, бджола, муха, колорадський жук, сонечко, метелик.

· Запропонуйте дітям надрукувати підпис під кожним зображенням «хто це?» та зачитати «своїх» істот. Переконайтесь, що всі тварини правильно названі.

· Попросіть учнів обговорити та порівняти своїх істот в кожній групі за такими запитаннями:

- Який зовнішній вигляд має?

- Де живе?

- Чим харчується?

- Як пересувається?

- Народжується чи вилуплюється?

· Запропонуйте записати на карточці одним словом, як називаються їхні тварини.

Вправа «Крісло автора»

Представник з кожної групи розповідає про тварин за пропонованим початком: «Наша група описувала таких істот...» та пропонованим кінцем: «Усіх цих істот можна назвати.. .(звірі, риби, птахи, комахи)». Усі карточки з надписами «Звірі», «Риби», «Птахи», «Комахи» учитель розташовує на Стіні слів.

ІІІ. Прийом «Кола Вена»

· Пригадайте з дітьми ознаки живих природних об’єктів. Запропонуйте учням продовжити речення словами, які відповідають на запитання «що робить?»: «Жива природа - це все те, що...» (наприклад: розвивається, рухається, дихає, розмножується, народжується та вмирає).

· Попросіть дітей пригадати, які особливості цих ознак мають рослини.

Матеріал для вчителя

Спільні ознаки

Рослини

Тварини

Проростає

Росте

Тягнеться до сонця, води

Народжується, вилуплюється

Росте

Активно пересувається

· Розмістіть діаграму як опорну таблицю на видному місці стіни, куди б за потребою можна було звернутися.

· Попросіть дітей зробити висновок:

Отже, тварини як і рослини - живі організми, які...

Але тварини, на відміну від рослин, не можуть обійтися без їжі, отриманої з навколишнього середовища.

Цікаві факти:

Крокодили наповнюють свої шлунки не лише тваринами, яких спіймали, але і каменями. Саме тому, що в раціон звичайного крокодила входять черепахи, риба, птахи, жирафи, буйволи і навіть леви, крокодилові необхідні в шлунку камені, аби всю цю їжу перетравити. Крім того, камені служать баластом при зануренні під воду.

Взято з сайту «Екологія життя: https://goo.gl/TCa556

Деякі рослини теж можуть «поїдати» тварин, як, наприклад, венерина мухоловка. Така собі «рослина-вбивця», що дуже схожа на крокодила.

Мухоловка заманює комах нектаром, який знаходиться на краях листків. Ближче до центру розміщені чутливі волоски. Якщо їх зачепити, то листок миттєво закривається. Якщо зачепити всього один волосок, то нічого не відбудеться, адже це може бути просто вітер. Але якщо зачепити два волоски з інтервалом 20 секунд, то пастка відразу спрацює. Жертва, намагаючись вибратися, загинає ще волосків, тому пастка змикається щільніше. Венериній мухоловці буде потрібно 10 днів щоб повністю переварити здобич.

Взято з сайту «Тут цікаво»: https://goo.gl/WdgUkh

IV. Дидактична гра «Хто де живе?»

· Перегляньте відео «Якими бувають тварини?» (Режим доступу: канал YouTube https://goo.gl/FLbN9T). Обговоріть відео.

· Запропонуйте дітям «розселити» тварин - розташувати їх у певній частині заздалегідь приготовленої таблиці: «Водне середовище/ наземне середовище».

- Давайте «розселимо» наших тварин у ті місця, де ви їх можете зустріти.

V. Мовні вправи. Робота зі словами таблиці «Водне середовище/ наземне середовище»

· Пограйтеся з дітьми зі словами-назвами тварин, що їх написали діти.

- Прочитайте слова, які містять один склад, три склади.

- Прочитайте слова, які починаються голосним звуком.

- Знайдіть слово, яке закінчується м’яким приголосним звуком.

- Прочитайте слова, які містять звук «о».

- Які зі слів однаково починаються.

- Прочитайте слова, в яких звуків більше, ніж букв. (їжак, щука, лящ).

· Детальніше зупиніться на вимові слів «щука, лящ».

· Запропонуйте вимовити ці слова протяжно. Які звуки чуємо?

· Поясніть, що на письмі ці звуки позначаються буквою «ща». Покажіть букву «ща» і запитайте, на яку букву вона схожа («ша»).

· Ознайомте учнів із написанням букв: Ш, Щ. Запропонуйте написати їх у повітрі пальчиком, носиком, правою та лівою руками по черзі й одночасно; пальчиком на різних поверхнях (на парті, на аркуші, на гладенькій обкладинці зошита, на спині сусіда). Повправляйте дітей у написанні цих літер.

VI. Математичні завдання від вусатих і хвостатих

· Запропонуйте учням розв’язати задачі:

1. У кицьки 10 кошенят. 4 - сірих, а серед решту - порівну рудих та чорних. Скільки чорних кошенят у кицьки?

2. У кімнаті на кожній стіні сидить по 2 комарі. Скільки комарів у кімнаті?

(Матеріал зі збірника «Оце так задачник. 1 клас» М. Беденка).

· Спонукайте дітей скласти свої задачі про тварин та розв’язати їх.

· Попросіть назвати і полічити тваринок у кожній геометричній фігурі.

Розв’яжи приклади і посели тварину на малюнку.

VII. Гра «Що переплутав художник?»

· Розгляньте з учнями малюнок і обговоріть, що переплутав художник.

· Запитайте, де живуть тварини, які зображені на малюнку:

- Де можна побачити цих тварин в нашій країні?

- Розкажіть, що насправді їдять ці тварини.

VIII. Малюємо тварин

· Запропонуйте учням намалювати тварин із мультика за шаблоном.

ІХ. Рефлексія. «Щоденник вражень». «Що я дізнався про тварин?»

· Запропонуйте учням висловити свої думки у письмовій формі про те, що вони дізналися нового про тварин («Щоденник вражень»).

Діти можуть писати будь-яким способом (олівцями, фломастерами, кольоровими ручками та ін.), малювати, створювати піктограми до теми. Час на таку письмову рефлексію - 10-15 хв.

· Дайте завдання учням поспостерігати за домашньою тваринкою (якщо є) або обрати тваринку для спостереження в навколишньому середовищі. Під час спостереження попросіть звернути увагу на: характер, поведінку; уподобання в їжі; звички.