МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 29. ТЕМА: «СВІТ ТВАРИН»

Чому треба берегти тварин?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

Привітання.

Обмін інформацією.

Новини дня

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

ІІ.

Вправа “Займи позицію”

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.7-2

2 МОВ 1.3-2

2 ГІО 7.2-3

ІІІ.

Вправа «Читання з передбаченням»

Намагається виразно вголос читати нескладний текст після попередньої підготовки

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Відображає відповіді на запитання за допомогою спеціальних знаків і символів

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.7-2

2 СЗО 4.4-6

2 ІФО 1.2-1

IV.

Мовні вправи

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось) з метою відповіді на запропоновані запитання

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «Ґ»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 1.1-1

V.

Бесіда «Як поводитися в довкіллі навесні?»

Добирає відомості / дані з різних джерел інформації

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Записує тексти з 3-4 коротких речень.

2 ПРО 4.2-2

2 МОВ 1.7-2

2 МОВ 3.1-4

VI

Обговорення віршів.

Бесіда «Чому треба берегти тварин?»

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось) з метою відповіді на запропоновані запитання

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 1.3-2

VII.

Рефлексія

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 ПРО 2.1-1

2 ГІО 7.2-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

Учні утворюють коло для привітання. Привітайтесь з учнями.

Попросіть дітей виконати певну дію, говорячи фразу: «Я люблю... (стрибати, рухати вушками, тертися спинками, повзати, барабанити ручками, вигинатися тощо), як (зайчик, ведмедик, їжачок, котик, змія тощо)». Усі учасники кола повторюють вправи.

Учитель розпочинає першим:

- Я люблю ховати голову в пісок, як страус (нахиляє голову донизу).

2. Обмін інформацією

«Крісло автора»

Учитель просить згадати домашнє завдання та пропонує виступити з повідомленням за темою «Чим ми можемо допомогти тваринам?».

Зробіть висновки: щоб подружитись з тваринами, недостатньо лише про них більше дізнатися, а й уміти їм допомогти, коли це потрібно. Адже справжні друзі допомагають один одному.

3. Новини дня

Помічник вчителя - учень, записує дату, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

ІІ. Вправа “Займи позицію”

· Перед заняттям розмістіть у різних кутах класної кімнати написи “Згоден”, “Не згоден”, “Не можу визначитись”.

· Запропонуйте дітям поміркувати над запитанням: “Чи можна прожити без тварин?”. Тих учнів, які вважають, що можна прожити, попросіть перейти в кут із написом “Згоден”. Хто думає, що не можна, - у кут із написом “Не згоден”. Хто ж не визначився з думкою, займе кут “Не можу визначитись”.

· У новостворених групах учасники-«однодумці» обговорюють свою позицію та добирають аргументи на її підтримку. На це та на підготовку до її оприлюднення даємо лише кілька хвилин. Кожна група обирає спікера, який презентує позицію групи перед усіма учасниками. Інші члени групи також можуть висловлюватися.

· Вислухавши різні погляди, запитайте, чи не змінив хтось із учасників своєї думки, чи не бажає перейти до іншого плакату? Якщо такі учні є, варто попросити їх обґрунтувати причини свого переходу.

ІІІ. Вправа «Читання з передбаченням». Дискусія «Чи бувають шкідливі тварини?

· Запропонуйте дітям прочитати заголовок казки «Як коти підвищують надої молока?»

· Попросіть поміркувати та висловити своє припущення.

ЯК КОТИ ПІДВИЩУЮТЬ НАДОЇ МОЛОКА?

«Якось селяни запитали у відомого науковця Чарльза Дарвіна, як збільшити надої корів.

Дарвін жартівливо порадив їм придбати котів. І пояснив: «Корови дають вдосталь молока, коли їдять багато конюшини. А щоб вродила конюшина, має утворитись насіння. Квіти конюшини запилюють лише джмелі. Та гнізда джмелів розорюють миші, яких розвелось надто багато. От якраз коти і можуть повиловлювати мишей!»

· Чи справдилось ваше передбачення? Як коти можуть вплинути на надої молока?

· Підведіть до висновку про важливість харчового ланцюжка. Попросіть дітей у малих групах змоделювати харчовий ланцюг. Роздайте їм картки-світлини та попросіть взятись за руки й утворити послідовність харчового ланцюжка.

Джміль - корова - кіт - миша.

Дощовий черв’як - миша - кріт - їжак - лисиця - вовк.

· Попросіть дітей скласти за поясненням Дарвіна ланцюжок живлення, використовуючи малюнки.

· Підведіть дітей до висновку, що кожна жива істота важлива для природи, а про корисність чи шкідливість когось окремого ми можемо говорити лише в конкретних ситуаціях.

Життєві задачі на побудову “харчових ланцюжків”

· Об’єднайте учнів у три групи. Кожній групі роздайте картку з описаною життєвою задачею на побудову “харчового ланцюжка”. Попросіть прочитати задачу, пояснити послідовність ланок ланцюжка та розв’язати завдання за допомогою створених піктограм (дайте дітям).

У “харчовому ланцюжку” є конюшина, луговий коник, зелена жабка, вуж, сокіл. Розташуйте живі організми у послідовний ланцюжок, якщо відомо, що першою знаходиться рослина, а останньою - пташка. Зелена жабка стоїть між коником та вужем. Відтворіть “харчовий ланцюжок” за допомогою карток з піктограмами. Поясніть послідовність.

У “харчовому ланцюжку” є комар, жаба, вуж, їжак, пугач. Розташуйте живі організми у послідовний ланцюжок, якщо відомо, що його завершує пташка. Перед нею - не жаба і не вуж. Комар стоїть перед жабою і він - перший. Відтворіть “харчовий ланцюжок” за допомогою карток з піктограмами. Поясніть послідовність.

У “харчовому ланцюжку” є яблуко, черв’як, синиця, шуліка. Розташуйте живі організми у послідовний ланцюжок. Першим у ланцюжкові стоїть фрукт. Черв’як - між яблуком та синицею. Дві пташки розташовані поруч. Відтворіть “харчовий ланцюжок” за допомогою карток з піктограмами. Поясніть послідовність.

IV. Мовні вправи

· Запитайте дітей, про яких птахів згадувалось у задачах (сокіл, пугач, синиця, шуліка), а яких пташок вони ще знають. Серед названих птахів зосередьте увагу дітей на ґаві. Запропонуйте послухати вірша Грицька Бойка “Ґава”.

Ґава

Кіт облизується ласо:

Ґава в дзьобі держить м’ясо.

Ось поклала біля себе,

А коту того і треба.

Подивилась ґава вбік –

Кіт за м’ясо та й утік.

А малятам смішно стало:

Ґава ґаву упіймала!

(Г. Бойко)

· Запитайте дітей:

- Що розсмішило дітей у цій ситуації?

- Як ви розумієте вислів «Ґава ґаву упіймала»?

· Поясніть учням, коли слово “ґава” вживається у переносному значенні.

· Запитайте дітей, яким звуком починається це слово. Потренуйте учнів у написанні букв “Ґ, ґ”.

· Разом із дітьми потренуйтеся розказувати скоромовку. Запропонуйте вивчити її напам’ять.

Скоромовка

Ґедзик ґвалт гукає ґаву,

Кличе ґаву на галяву.

Ґава виглянула з ґанку,

Гука ґедзя на гулянку.

(Леся Вознюк)

V. Бесіда «Як поводитися в довкіллі навесні?»

· Зверніться до дітей із такими словами:

Сподіваюсь, за цей тиждень ми з вами зробили багато кроків для того, щоб подружитися з тваринами. Під час прогулянки з батьками в парк чи ліс, до річки чи поля, згадайте, що все, що нас оточує і дає задоволення та приносить радість, - це також домівка для різноманітних істот і наше спільне багатство, яке треба зберігати неушкодженим. Розкажіть батькам правила дійного співжиття з тваринами - подружіть батьків зі своїми друзями-тваринами!

· Запропонуйте учням скласти правила поведінки в довкіллі навесні, спираючись на малюнки:

VI. Обговорення віршів. Бесіда «Чому треба берегти тварин?»

· Попросіть учнів послухати вірші. Запитайте, чи сподобалися твори, чому? Чому А. Костецький назвав метелика квіткою неба?

· Підведіть дітей до думки, чому важливо берегти природу.

Не хочу

Метелика ловити я не хочу:

він — квітка неба,

хай живе собі!

Хай крильцями барвистими тріпоче,

щоб радісно було мені й тобі!

І квітку лісову не стану рвати,

її додому я не понесу,

бо вдома їй джмеля не погойдати

і не попити ранками росу!

І ні стеблинку, гілку чи травинку

я не ображу:

це — страшенний гріх!

Бо в кожній з них

живе тремка живинка,

що світиться довірою до всіх...

(А. Костецький)

Мисливцям

Не люблю я вас, мисливці,

більше ніж вовків.

Ви стріляєте з рушниці

у пташиний спів.

Утікає звір без тями.

Постріл доганя.

Плаче другий день без мами

бідне зайченя.

Видно змалку не читає

вам ніхто казок,

і, мабуть, у вас немає

рідних діточок.

Знаю літер вже немало.

В Київ напишу,

щоби вас повиганяли

з лісу, попрошу.

Хай по нашій Україні

видадуть указ,

щоб рушниці всі віднині

Забирати в вас!

(А. Бортняк)

VII. Рефлексія

· Запропонуйте учням створити колаж «Чому треба берегти тварин?».

Спочатку діти створюють колаж у малих групах (за допомогою малюнків, схем, аплікацій, вирізаних журнальних фотографій і текстів), а потім діти об’єднують свої колажі в одне велике панно.