МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 32. ТЕМА: «МИ - УКРАЇНЦІ. МИ - ЄВРОПЕЙЦІ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Українці - хто ми?

· Що ти розкажеш про Україну друзям з Європи?

· Що закодовано в українській вишиванці?

Завдання тридцять другого тижня:

1. Розвивати громадянську позицію, причетність до європейських цінностей та європейського громадянства, формувати усвідомлення власної долі й значення в житті суспільства, розширювати знання учнів про Європейський Союз.

2. Закріпити знання дітей про Україну; продовжити знайомити їх з вишиванням як одним із видів українського декоративно-прикладного мистецтва, орнаментами вишиванок, елементами українського національного одягу.

3. Продовжити вчити дітей бачити самобутність та оригінальність українського національного вбрання, прикрашати одяг готовими елементами української вишивки; сприяти розвитку інтересу до завдань художньо-естетичного характеру.

4. Виховувати громадянські й патріотичні почуття: любов до Вітчизни, гордість за свій народ, повагу та шанобливе ставлення до традицій українського народу, зокрема, до національного вбрання.

5. Навчати активного слухання в умовах усного спілкування.

6. Навчати взаємодії в парах та групах.

7. Сприяти розвитку спостережливості, мислення, уяви, пам’яті, активності.

8. Розвивати кмітливість, творчу фантазію.

Очікувані результати тридцять другого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· що Україна - європейська країна;

· назви деяких країн Європи;

· деякі символи української вишиванки та їх значення;

та вмітимуть:

· пояснювати, кого називають українцями;

· складати власний орнамент для української вишиванки;

· взаємодіяти в парах і групах для досягнення навчальних цілей.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра? чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Називає 2-3 слова-назви предмета (дії або ознаки) або сполучення слів, які неодноразово повторювалися в тексті і передбачає, чому вони повторювалися

Обґрунтовує власні вподобання побаченого / прослуханого попереднім досвідом (глядацьким, слухацьким) або поточним настроєм

Уживає ввічливі слова

ЧИТАЄМО

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

Читає виразно вголос короткі тексти (логічний наголос, інтонація)

Читає виразно репліки в діалозі (читання по ролях)

Розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Складає (з допомогою вчителя) розповідь, записує її

Обирає для написання висловлення відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір тощо)

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Створює в групі прості медіа-продукти (стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя / вчительки, враховує мету й аудиторію

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Знаходить у мовленні персонажа слова, які його виділяють серед інших персонажів (слова зі зменшувально-пестливим значенням суфікса тощо) та пояснює, як використання деяких слів характеризує персонажа

ДРАМАТИЗУЄМО

Бере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2

Математична

ЛІЧБА

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми

Знаходить значення математичних виразів на одну-дві діїПеретворює інформацію у схематичний рисунок

Передбачає результат обчислень

Знаходить помилки у математичних обчисленнях (самостійно), усуває їх, виконуючи необхідні дії

Оцінює правильність розв’язання математичних задач із допомогою дорослого або самостійно, робить відповідний висновок

Розв’язує проблемні завдання з опорою на прості математичні моделі

Знаходить необхідні (суттєві) дані для виконання завдання

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Позначає час на зображенні / макеті циферблата годинника зі стрілками

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світу

РОБОТА З ДАНИМИ

Зчитує дані з таблиць, піктограм, схем

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ

Я У ПРИРОДІ

Описує Україну, її найважливіші географічні об’єкти, показує розташування України на карті

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Прогнозує, яким має бути виріб

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Самостійно чи з допомогою дорослих демонструє результати власної діяльності

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

Виготовляє та оздоблює виріб із допомогою дорослих чи самостійно, застосовуючи елементи традиційних та сучасних ремесел

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

ЗДОРОВ’Я

Підтримує та приймає інших

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання

Визначає послідовність кроків для виконання навчального, ігрового чи дослідного завдання

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі

Зголошується до виконання різних ролей у грі, навчанні

Ініціює спільні справи, ігри, розваги

6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність іншихАналізує свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняється з-посеред інших і які надають йому / їй неповторностіЯ - СЕРЕД ЛЮДЕЙНадає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Встановлює, що попри неповторність кожного, всі люди рівні.МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНАМОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИМИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ. МИ - ЄВРОПЕЙЦІСтавить запитання, які допомагають більше дізнатися про важливу для України подію чи особу

Розпитує дорослих (родичів) про минуле України Представляє загальні відомості про Україну

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВАПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬПридумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими засобами художньої виразностіКОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВОВиявляє (з допомогою вчителя / вчительки) інформацію, отриману від сприймання творів мистецтва

Презентує результати власної творчості

8

Інформатична

Я У СВІТІ ІНФОРМАЦІЇМОЯ ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬКОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВОДіє за узгодженими правилами під час спільної роботи з інформацією

Українці - хто ми?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч.

Привітання.

Групове заняття. Новини дня.

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уживає ввічливі слова

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8-2

2 ГІО 7.2-4

2 СЗО 4.4-6

2 СЗО 4.1-4

ІІ.

Обчислення математичних виразів для визначення теми інтегрованого тижня

Знаходить значення математичних виразів на одну дію

Надає допомогу тим, хто її потребує і висловлює вдячність за підтримку

Підтримує та приймає інших

2 МАО 3.4-3

2 ГІО 7.2-3

2 СЗО 1.2-2

ІІІ.

Дослідження і представлення власної неповторності.

Вправа «Особистий герб»

Досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) неповторність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, поведінку, характер, уподобання тощо

Створює в групі прості медіа-продукти (особистий герб) з допомогою вчителя / вчительки, враховує мету й аудиторію

Підтримує та приймає інших

Придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими засобами художньої виразності

Презентує результати власної творчості

Встановлює, що попри неповторність кожного, всі люди рівні

Аналізує свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняється з-посеред інших і які надають йому / їй неповторності

2 ГІО 6.1-3

2 МОВ 4.2-3

2 СЗО 4.2-3

2 МИО 1.2-1

2 МИО 3.2-1

2 ГІО 6.3-3

2 ГІО 6.1-2

IV.

Читання тексту «Українці - хто вони?»

Читає виразно вголос короткі тексти (логічний наголос, інтонація)

Розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного

Ставить запитання, які допомагають більше дізнатися про важливу для України подію чи особу

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 2.2-4

2 ГІО 3.2-3

V.

Бесіда «Українці у світі»

Сприймає монологічне висловлення (розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось) з метою наведення прикладів з власного досвіду

Представляє загальні відомості про Україну

Показує розташування України на карті

Зчитує дані з таблиць, піктограм, схем

2 МОВ 1.1-2

2 ПО 8.3-1

2 ПРО 3.1-2

2 МАО 2.3-6

VI.

Обговорення проблемних ситуацій - «Кого називають українцем?»

Читає виразно репліки в діалозі (читання по ролях)

Обґрунтовує власні вподобання побаченого / прослуханого попереднім досвідом (глядацьким, слухацьким) або поточнимнастроєм

Представляє загальні відомості про Україну

Встановлює, що попри неповторність кожного, всі люди рівні

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.5-2

2 ГІО 8.3-1

2 ГІО 6.3-3

VII.

Дидактична гра «Вміємодомовлятися»

Обговорює гру, у якій брав участь (як відбувалася гра? чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Зголошується до виконання різних ролей у грі, навчанні

Ініціює спільні справи, ігри, розваги

2 МОВ 1.1-1

2 СЗО 4.7-1

2 СЗО 4.7-2

VIII.

Підведення підсумків заняття

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

2 ГІО 7.2-4

2 ГІО 7.2-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Запропонуйте дітям привітатися та побавитися у гру «Передай усмішку по колу».

Хід гри. Учасники утворюють коло, беруться за руки. Починає гру вчитель: за годинниковою стрілкою повертається до учня зі словами: «Я дарую тобі свою усмішку». При цьому, звичайно ж, усміхається. Наступний учень повторює те саме.

(Джерело: Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір»: навчально-методичний посібник. - Київ: НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. - 208 с.)

2. Групове заняття

· Об’єднайте дітей у пари / трійки / групи довільним способом. Роздайте кожній групі розрізане прислів’я (Додаток 1) та попросіть відтворити його, прочитати та пояснити зміст.

3. Новини дня

· Оберіть помічника дня і попросіть його подати інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату, назву тижня, погоду, кількість присутніх.

ІІ. Обчислення математичних виразів для визначення теми інтегрованого тижня

· Запропонуйте дітям обчислити математичні вирази і записати результати цих обчислень. Поряд із числом-результатом запишіть букву, яка відповідає цьому результату.

· Попросіть дітей прочитати тему інтегрованого тижня.

· Запропонуйте дітям висловити власні думки з приводу теми, що вивчатиметься.

ІІІ. Дослідження і представлення власної неповторності. Вправа «Особистий герб»

· Розкажіть, що українці всі різні: дівчатка і хлоп’ятка, русяві й чорняві, характери у всіх різні і вподобання у кожного свої.

· Дайте завдання учням створити особистий герб (Додаток 3).

· Попросіть дітей представити однокласникам власну неповторність.

· Запропонуйте назвати якомога більше ознак, що можуть об’єднувати всіх осіб, які присутні у класній кімнаті (наприклад: учні 1 класу, учні ... школи, мешканці ... населеного пункту, мешканці планети Земля, живі істоти, друзі, громадяни України, українці). Спонукайте кожну дитину висловлювати власні думки.

IV. Читання тексту «Українці - хто вони?»

· Запропонуйте дітям прочитати текст і обговоріть з ними зміст прочитаного.

Орієнтовні питання для бесіди:

- Як ви зрозуміли, хто такі українці?

- Як називається батьківщина українців?

- Які традиції українців ви знаєте? Яких дотримуються у вашій родині?

- Яка державна мова в Україні?

- Які національні свята ви святкуєте?

- Чи українці живуть лише в Україні?

- В чому всі українці єдині?

V. Бесіда «Українці у світі»

· Скажіть, що за статистичними даними в Україні проживає близько 42 мільйонів людей. Запитайте, чи всі вони можуть бути українцями? Попросіть дітей аргументувати свою відповідь.

· Розкажіть, що з різних причин українці можуть жити за межами своєї Батьківщини. Покажіть дітям діаграму «Українці у світі» та обговоріть дані, представлені на ній. Запитайте дітей, чи знають вони, в яких ще країнах світу проживають українці. Спробуйте відшукати ці країни на карті світу або глобусі.

(Матеріал взято із сайту: httvs://uk.wikiyedia.org/wiki/Українці#Чисельність)

VI. Обговорення проблемних ситуацій «Кого називають українцем?»

· Запропонуйте дітям обговорити ситуації, зображені на малюнках. Заохочуйте дітей до висловлення власних думок, аргументуючи їх.

VII. Дидактична гра «Вміємо домовлятися»

· Нагадайте дітям, що бажання жити в мирі, дружбі та злагоді об’єднує всіх українців та запропонуйте пограти у дидактичну гру «Вміємо домовлятися».

· Прочитайте дітям ситуації та запропонуйте власні шляхи їх розв’язання.

Арсен дуже любить слухати гучну музику, та ще й відвідує музичну школу, де вчиться грати на барабанах. Але з ним у квартирі живе старенький дідусь, який не дуже любить гучну музику. Хлопчикові зараз потрібно якомога більше часу присвятити підготовці до екзамену у музичній школі.

Святослав сьогодні має чергувати у класі, але саме на цей день випало змагання з футболу між учнями перших класів. Святослав - воротар однієї з команд.

· Попросіть дітей навести власні приклади ситуацій, у яких вони домовлялися з людьми, що мають відмінні від них уподобання чи точки зору.

VIII. Підведення підсумків заняття

· Підсумуйте роботу дітей впродовж дня та попросіть продовжити речення: «Бути справжнім українцем - це....».