МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 4. ТЕМА: «МОЄ ДОВКІЛЛЯ»

Як поводитись у довкіллі, щоб не зашкодити собі і йому?

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного очікуваного результату

I.

Ранкова зустріч. Гра «Вірю/ не вірю»

З увагою сприймає усні репліки однокласників й доречно реагує на усну інформацію.

Розпізнає серед тверджень істинні або хибні

2 МОВ 1.1-1

2 ІФО 1.4-3

II.

Складання правил поведінки у природі. Створення пам’ятки «Правила поведінки в природі» за допомогою символів, знаків тощо.

Доброзичливо сприймає усні репліки однокласників й доречно реагує на усну інформацію.

Визначає (з однокласниками) важливість спільноти класу, школи і пояснює свою думку.

Виробляє (з однокласниками) правила поведінки в довкіллі, переконує, що вони потрібні.

Дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі і пояснює ці правила іншим.

Пояснює важливість добрих вчинків для людини та довкілля.

Пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених правил.

Пояснює, що не можна залишати сміття після відпочинку в лісі, розпалювати вогнище в недозволеному місці

Відтворює графічні знаки за зразком

Використовує графічні символи, літери, малюнки, піктограми для висловлення своєї думки

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 5.1-1

2 ГІО 8.1-1

2 ПРО 3.2.-2

2 СЗО 1.1-10

2 ГІО 2.3-1

2 СЗО 1.4-5

2 МОВ 3.1-1

III.

Слухання й обговорення вірша

(А. Бортняк «Зламана гілка»)

Досліджує особливості вірша.

Зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції з власним емоційно-чуттєвим досвідом.

Висловлює думку про те , як факти, думки із прочитаного тексту можуть допомогти в конкретних життєвих ситуаціях.

Пояснює важливість добрих вчинків для людини та довкілля

2 МОВ 2.2-7

2 МОВ 2.3-2

2 МОВ 2.3-1

2 МОВ 2.5-4

2 СЗО 1.1-10

IV.

Вправа «Я у природі». Вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних із збереженням довкілля

Пояснює, як правила та їх дотримання впливають на безпеку в довкіллі, зокрема вдома, у школі

Пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених правил

Дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі і пояснює ці правила іншим

Пояснює, що кожен вчинок має наслідки Визначає, що дає природа людині

2 СЗО 3.3-2

2 ГІО 2.3-1

2 ПРО 3.2-2

2 СЗО 2.2-11

2 ГІО 2.2-2

V.

Виготовлення знаків для охорони природи

Розпізнає в предметах навколишнього світу відомі геометричні фігури.

Відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.).

Малює графічними матеріалами, фарбами

Працює (вирізує, конструює) з папером, природними матеріалами;

Дотримується правил техніки безпеки

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

2 МАО 4.2-1

2 МИО 1.1-5

2 МИО 1.1-6

2 МИО 1.1-9

2 СЗО 4.4-7

2 СЗО 4.4-6

VI.

Рефлексія. Перегляд та обговорення мультфільму «Пригоди лісових друзів. Охорона природи»

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих усних медіаповідомлень (радіопередачі, реклама тощо).

Пояснює, що кожен вчинок має наслідки, спираючись на приклади літературних героїв, персонажів мультфільмів тощо

2 МОВ 1.5-4

2 СЗО 2.2-11

Картинки по запросу icons that represent materials for children

I. Ранкова зустріч. Гра “Вірю / не вірю”

· Привітайтеся і попросіть учнів стати в коло. Запропонуйте побавитися у гру «Вірю / не вірю».

· Підготуйте висловлювання, які описують явища довкілля, і нехай діти ланцюжком скажуть «вірю» чи не вірю залежно від того, чи це висловлювання є правдивим, чи хибним. Деякі висловлювання здаються хибними тільки на перший погляд, тому попросіть дітей бути уважними.

- Влітку падає сніг

- У пустелі випав дощ

- Взимку дощить

- У морі сухо

- Навесні пожовтіло листя

- Взимку заквітли квіти

- Камінь – це предмет живої природи

- Рослина – це предмет живої природи

- Взимку буває холодно

- Влітку буває холодно

- Влітку буває спекотно

- Кульбаби зацвітають навесні

- Кульбаби зацвітають пізньою осінню

- Ліс навесні наповнюється пташиним співом

- Ліс восени замовкає і т.д.

II. Складання правил поведінки у природі

· Разом з учнями поміркуйте над тим, що треба зробити, щоб зберегти довкілля й не зашкодити собі, наприклад, у лісі, куди ми дуже любимо ходити на відпочинок.

· Об’єднайте дітей у групи й нехай обговорять цю проблему й зафіксують запропоновані правила на папері, позначаючи кожне правило символічним малюнком (напр., перекреслений вогонь – не розпалювати багаття). Попросіть учнів створити символічну Пам’ятку «Як треба поводитися в лісі».

· Можна запропонувати учням готові значки, які б вони розшифровували, вирізали і приклеїли на аркуш паперу.

· На основі цих значків діти формулюють правила поводження у довкіллі (див. нижче).

· Інші правила, які не мають графічного оформлення, можна просто зачитати.

· Запитайте про кожне правило, чому воно потрібне? Як воно допомагає зберегти життя людині і не зашкодити довкіллю.

Правила поведінки серед природи

· Не залишати сміття після себе серед довкілля.

· Не викидати сміття у водойми.

· Не розводити багаття у невстановленому місці.

· Не ламати гілок дерев і кущів.

· Не пошкоджувати кору дерев і кущів.

· Не зривати квітучих рослин.

· Не ловити комах, не знищувати павуків, жаб.

· Не ловити диких тварин та не забирати їх додому.

· Не руйнувати гнізда птахів і не зачіпати їх.

· Не вмикати голосно музики.

· Не кричати без потреби серед довкілля.

· Не виривати кущики ягід із корінням.

· Не виривати з корінням гриби.

· Не зачіпати мурашники.

· Голосно в довкіллі не розмовляти.

· Нічого незнайомого не куштувати.

III. Слухання й обговорення вірша «Зламана гілка» (А. Бортняк)

ЗЛАМАНА ГІЛКА

Зламав Івасик гілку ясеневу і кинув геть, коли награвся нею.

Веселий він побіг собі додому. Вона ж лежить на гнилищі рудому.

В самотині зітхає гілка тяжко. Уже на ній не сяде більше пташка.

Вже вітерець її не захитає, «Хитати ще?» – її не запитає.

В її прожилках не бродити соку, не гріти мрію ніжну і високу.

Івась у ліжку спить спокійно, тихо. Невже не знає він, що скоїв лихо?

А. Бортняк

· Обговоріть проблему, про яку розповів Анатолій Бортняк:

- Яке лихо скоїв Івасик?

- Яке дерево постраждало?

- Чи ростуть такі дерева у твоєму краї? Які ще дерева ти знаєш?

- Чому неможна ламати дерева, кущі нищити рослини?

- Що би ти сказав Іванку, якби опинився поряд?

IV. Вправа «Я у природі». Вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних із збереженням довкілля

· Попросіть дітей висловити свої думки, розглянувши запропоновані малюнки (робота в групах):

· Зверніться до дітей із запитанням:

- Як люди допомагають довкіллю?

- Як люди можуть зашкодити довкіллю?

- Що ви можете зробити для того, щоб наше довкілля стало чистим і безпечним для людини?

V. Виготовлення знаків для охорони природи

· Розкажіть учням про те, що кожен із нас може сам дотримуватися правил збереження довкілля (напр., не смітити, сортувати сміття, заощаджувати воду) або ж захистити дерево чи тваринку, а може, окрім цього, зробити знак, який буде нагадувати про те, що важливо берегти природу.

· Зверніться до дітей із запитанням:

- Які знаки, щоб зберегти природу, ви б поставили у школі та біля школи? (робота в парах або групах.

· Оберіть геометричну фігуру для виготовлення знака

· Намалюйте знаки (наприклад: Не сміти! Сортуй сміття! Бережи воду!..).

· Виготовте знаки.

· Розмістіть їх у школі та на шкільному подвір’ї.

VI. Рефлексія. Перегляд та обговорення мультфільму «Пригоди лісових друзів. Охорона природи»

· Підсумуйте те, що разом з учнями робили впродовж тижня.

· Зверніться до дітей із запитанням:

- Що найбільше сподобалося?

- Що вважаєте найважливішим спільним досягненням цього тижня? (Що вам вдалося?)

· Перегляньте мультфільм і скажіть, чому його треба показувати і дітям, і дорослим?

· Скажіть, чому його треба показувати і дітям, і дорослим?