МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 6. ТЕМА: «Я І МОЯ БАТЬКІВЩИНА»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Що таке Батьківщина?

· Чому батьки і Батьківщина - схожі (споріднені) слова?

· Якими якостями я маю володіти, щоб стати комусь захисником / захисницею? (до Дня захисника України).

Завдання шостого тижня (для вчителя):

· навчати учнів мислити поза стереотипами дорослих;

· допомагати дітям усвідомлювати себе і свою родину як частину Батьківщини;

· виховувати повагу до українських воїнів - захисників України;

· виховувати шанобливе ставлення до державних символів України, української історії.

Очікувані результати шостого тижня

На кінець тижня учні

знатимуть:

· що таке мала батьківщина і Батьківщина - велика Україна;

· державні символи України;

· що українські воїни-герої захищають Україну;

· чому потрібно захищати тих, хто потребує допомоги, і самим звертатися по допомогу в разі потреби

вмітимуть:

· розповідати про свою родину, Батьківщину;

· розпізнавати державні символи України, тлумачити їх походження;

· співати гімн України, інші пісні про Україну;

· пояснювати, чому батьки і Батьківщина - споріднені слова;

· характеризувати захисника / захисницю України, підбираючи відповідні означення (без уживання цього терміна);

· висловлювати власну думку (зокрема й письмово, за допомогою малюнкового письма) стосовно малої і великої Батьківщини, ставити запитання й відповідати на них;

· створювати вироби / художні твори на тему родини, Батьківщини, захисників України.

№ п/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1.

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі Сприймає монологічне висловлювання (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого чи побаченого

Представляє інформацію за допомогою ілюстрації

Вступає у діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення

Спостерігає за діалогом, де висловлюються різні погляди на предмет обговорення, робить висновки про важливість уважного ставлення до інших та потребу подивитися на річ по-різному

Переповідає події із власного життя

Уживає форму звертання, ввічливі слова

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику

ЧИТАЄМО

Досліджує особливості казки, порівнює фантастичні події і реальні

Розповідає про вчинки улюблених персонажів

Прогнозує орієнтовний зміст тексту за ілюстраціями на

обкладинці книжки

Ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння

Знаходить у тексті незнайомі слова, робить спроби пояснити їх значення, виходячи з контексту

Пояснює, чому щось у творі подобається, а щось ні

Пов’язує текст із власним досвідом, навколишнім світом та із раніше прочитаними текстами

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує елементарні повідомлення за допомогою умовних позначок для слів - назв предметів, дій, ознак

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі

Називає у словах відомі букви

Відтворює графічні знаки за зразком

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Створює прості медіапродукти - святкову листівку воїнові, враховує мету й аудиторію

Висловлює свої думки і почуття з приводу мультфільму, фотографій

Висловлює думку про те, що таке Батьківщина з використанням медіатексту

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Досліджує споріднені слова «батьки - Батьківщина» Досліджує виражальні можливості прикметника (без називання термінів)

2.

Математична

ЛІЧБА

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, хаотично)

Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним числом і навпаки

Утворює рівності на основі складу чисел 2-4

Порівнює об’єкти навколишнього світу за однією ознакою

Класифікує об’єкти навколишнього світу за однією або декількома ознаками

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Читає і записує числа (1-4) - словами і цифрами

Утворює числа 2-4 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа

Порівнює числа в межах 4, використовуючи знаки >, <, =

Співвідносить кількість елементів у групі об’єктів навколишнього середовища з відповідним числом і навпаки

Співвідносить цифру з її зображенням Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-4

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Розпізнає геометричні фігури - чотирикутник, трикутник, квадрат

Конструює об’єкт із запропонованих геометричних фігур

РОБОТА З ДАНИМИ

3.

Природнича

Називає місцевість, у якій проживає, вказує адресу проживання

Запитує, щоб довідатися більше

Добирає з допомогою вчительки відомості / дані з різних джерел інформації

4.

Технологічна

Планує послідовність технологічних операцій (робота з папером) з допомогою дорослих

Виготовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій (колаж, «паспорт» України, куточок «Моя група підтримки»

5.

Соціальна і здоров’язбережна

Взаємодіє з однокласниками

Підтримує та приймає інших

Пояснює, куди і як звернутися з повідомленням про підозрілі знахідки, вибухонебезпечні предмети

Визначає коло осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки

Розпізнає вияви неповаги та приниження

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

6.

Громадянська та історична

Знаходить (у художніх творах, життєписах історичних осіб і розповідях сучасників) приклади патріотизму і людяності

Долучається до підтримання шкільних традицій

Описує історію свята Покрови

Розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться до них

Описує українські національні традиції

Долучається до народних традицій

Пояснює, до кого можна звернутися по допомогу, якщо когось ображають або принижують

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Представляє загальні відомості про Україну

Придумує назву презентації про Україну

7.

Мистецька

Слухає музичні твори про Україну, висловлює свої враження, уподобання

Співає дитячі пісні, гімн України

Малює графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою тощо)

Презентує результати власної творчості перед однолітками

8.

Фізкультурна

Бере участь у рухливих іграх

Що таке Батьківщина?

№ п/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

I.

Ранкова зустріч «Де я проживаю?»

- Сприймає усну інформацію, доречно реагує на усні репліки вчителя й однокласників.

- Уживає форму звертання, ввічливі слова.

- Називає місцевість, у якій проживає, вказує адресу проживання

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8-2

2 ПРО 3.2-1

II.

- Продовження речення «Батьківщина - це ...» з використаннямілюстративного матеріалу (листівок, фотографій, малюнків).

- Лічба обраного ілюстративного матеріалу.

- Класифікація обраного матеріалу в малих групах (символи - краєвиди - люди; фотографії - малюнки тощо).

- Повторення числового ряду 1-4.

- Співвіднесення кількості елементів із числом 4 і навпаки. Утворення рівності на основі складу чисел 2-4

- Висловлює думку про те, що таке Батьківщина з використанням медіатексту.

- Представляє інформацію за допомогою ілюстрації.

- Лічить об’єкти навколишнього світу.

- Класифікує об’єкти навколишнього світу за певною ознакою.

- Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним числом і навпаки.

- Утворює рівності на основі складу чисел 2-4.

- Взаємодіє з однокласниками.

2 МОВ 1.5-1

2 МОВ 1.5-4

2 МОВ 2.6-2

2 МАО 3.1-1

2 МАО 3.1-5

2 МАО 2.1-3

2 МАО 2.1-2

2 СЗО 4.4-6

III.

Обговорення бланку «паспорта» України (День народження / День Незалежності, герб, прапор, гімн) із використанням заготовлених ілюстративних матеріалів

- Висловлює свої думки і почуття з приводу побаченого / почутого.

- Вступає у діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення.

- Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику.

- Представляє загальні відомості про Україну.

- Розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться до них.

2 МОВ 1.8-1

2 МОВ 1.6-1

2 МОВ 1.1-2

2 ГІО 4.1-1

2 ГІО 8.3-4

IV.

- Виконання «паспорта» України з геометричних фігур різної конфігурації.

- Відтворення графічних символів і слів за зразком.

- Презентація результатів групової роботи.

- Рефлексія

- Відтворює графічні символи і слова за зразком.

- Конструює об’єкт із запропонованих геометричних фігур.

- Лічить об’єкти навколишнього світу до 10.

- Порівнює числа у межах 4.

- Добирає з допомогою вчительки відомості / дані з різних джерел інформації.

- Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри.

- Планує послідовність технологічних операцій (робота з папером).

- Виготовляє виріб із застосуванням відомих йому технологічних операцій (використанняпаперу).

- Висловлює свою думку про те, що дізнався / -лася у школі

2 МОВ 3.1-3

2 МАО 4.2-1

2 МАО 4.2-2

2 МАО 3.1-1

2 МАО 3.1-5

2 ПРО 4.2-4

2 СЗО 4.4-6

2 ТЕО 1.1-2

2 ТЕО 4.1-2

2 МОВ 1.5-1

I. Ранкове коло «Де я проживаю?»

· Привітайтеся з учнями. Попросіть їх «ланцюжком» розповісти, де вони проживають.

Ви можете для прикладу запропонувати модель власної відповіді (напр., «Я проживаю в Україні, у місті Сокалі, на вулиці Шевченка, 60), подати «казкову» модель, представивши театрального персонажа, напр., ляльку лелеки1 («Я - Лелека, живу у гнізді на стовпі, що біля лісу / біля річки») чи дочекатися відповідей учнів, які вони сформулюють самостійно без запропонованого зразка.

Важливо створити приємну і доброзичливу атмосферу початку дня, вислухати кожну дитину, навіть ту, яка, розгубившись, не пам’ятатиме місця свого проживання (тоді на допомогу їй прийде вже згаданий Лелека й підкаже) і зробити висновок про те, що власний дім - найрідніший і найзатишніший, бо з ним у нас пов’язані теплі моменти нашого життя.

Доречно буде розповісти віршик, який стане гаслом дня:

Різні в світі є країни,

Гарні є і є багаті,

Та найкраще - в Україні,

Бо найкраще - в рідній хаті.

Або ж:

Літака спитав Лелека:

- Ти куди летиш?

- Далеко:

В Україну, рідний край!

То, будь ласка, помахай

Над моїм малим гніздом

Хоч однесеньким крилом!

(Ігор Січовик)

Або ж:

Чорногуз-лелека

Прилетів здалека,

Сів на вершок хати

Давай клекотати;

Давай клекотати,

Рідний край вітати.

(Іванна Блажкевич)

До цього віршика варто повертатися упродовж дня кілька разів, щоб діти запам’ятали його.

А ще можна пригадати дітям народне прислів’я, яке часто говорять їхні бабусі й дідусі:

«Всюди добре, а вдома - найліпше».

· Запитайте дітей, що таке «Батьківщина», «мала батьківщина».

Якщо правильної відповіді не прозвучить, пообіцяйте, що учні обов’язково дізнаються про це впродовж дня.

II. Продовження речення «Батьківщина - це ... »

1. Підготуйте навчальні ресурси: малюнки чи фотографії краєвидів, визначних постатей або невідомих людей, ілюстрації символів України (калина,

Тризуб, козак тощо, три-чотири ілюстрації на особу).

2. Об’єднайте дітей у групи по 4 особи. Покладіть на стіл кошик / коробку з різними ілюстраціями, пов’язаними з поняттям «Батьківщина». Попросіть, щоби діти обрали з кошика по кілька ілюстрацій, які їм до вподоби.

3. На допомогу знову покличте Лелеку. Він обере, наприклад, краєвид гір і скаже:

«Для мене Батьківщина - це гори і сонце, що сідає за гори. А для тебе, Марійко?»

«Для мене Батьківщина - це річка Буг і цей зелений берег, куди я ходжу гуляти з батьками». А для тебе, Максиме?

«Для мене Батьківщина - це Тарас Шевченко, український поет».

«Для мене Батьківщина - це синьо-жовтий прапор».

Учні висловлюватимуть свої погляди у малих групах, Ви ж поспостерігайте, чи інші діти їх слухають, дотримуються черги для висловлення своєї думки тощо.

Дозвольте дітям експериментувати з ілюстраціями й обирати навіть ті, які, на Ваш погляд, мало пов’язані з Батьківщиною (котик Мурчик чи яблука в кошику). Цінність цієї гри в поданні широкої палітри асоціацій, пов’язаних із Батьківщиною, та у взаємонавчанні. Зрештою, повага до думки дітей - теж важлива річ цієї вправи.

1. Попросіть кожну дитину полічити ті картки, які вона обрала, й позначити цифрою кількість карток.

Запропонуйте об’єднатися в пари й полічити спільні для пари картки, підшукавши відповідну цифру на позначення кількості. Нехай діти з’ясують, у кого рівна кількість карток.

2. Попросіть учнів полічити картки, що є в малих групах, та покласифікувати ілюстрації на фотографії і малюнки; люди - краєвиди тощо. Дайте завдання спільно порахувати кількість таких ілюстрацій. Не обмежуйтеся числом «4», нехай ті діти, які вміють рахувати, допоможуть тим, які поки що рахують до чотирьох.

3. Підсумуйте, що наша Батьківщина - це Україна. Це рідний дім для всіх, хто вважає себе громадянами України.

· Запропонуйте дітям виконати таке завдання:

Послухай уважно вірш, знайди у ньому число, познач його цифрою

Мати - Україна

Перше наше слово з нами повсякчас,

Мати-Україно, ти одна у нас!

Ниви і діброви, і садів окрас –

Рідна мати Батьківщино,

Ти ж одна у нас!

Відгадай загадку. Знайди слово, що називає число.

У світі одна, всім потрібна вона. (Батьківщина)

III. Виконання «паспорта» України за спільно обговореним бланком із використанням заготовлених ілюстративних матеріалів. Презентація результатів групової роботи: «Що я розкажу про Україну?»

Заохотьте дітей до того, щоби створити «паспорт держави Україна», аби можна було розказати іншим про нашу Батьківщину. Попросіть учнів пригадати завдання, коли вони робили для себе «учнівський квиток». Запитайте, чи бачили вони паспорти своїх дорослих родичів, можливо, власні закордонні паспорти. Які рубрики там важливі?

Розпочніть розмову про те, що можна було б помістити на паспорт України.

Вислухайте думки дітей, намагайтеся їх врахувати.

Серед важливих паспортних рубрик мали б бути такі:

1. День народження / День Незалежності:

2. Герб:

3. Прапор:

4. Столиця України:

5. Гімн:

1. Дізнайтеся у дітей, чи знають вони, коли День народження святкує незалежна держава Україна? Запитайте, що традиційного відбувається цього дня у столиці України, у всіх українських містах і селах. Запишіть на дошці цей день.

2. Покажіть дітям герб України, запитайте, чи вони знають, що це таке.

· Розкажіть про історію нашого герба.

З найдавніших часів Тризуб шанують українці як магічний знак, що оберігає від злих духів. Це зображення, що його знаходять науковці на давніх монетах, печатках, посуді, цеглі, настінних розписах, має майже два тисячоліття.

Учені ще досі сперечаються, що означає наш тризуб. Одним він нагадує сокола, що витає в небі, інші бачать у ньому якір, ще інші - символ триєдиного світу. Українці - наші сучасники, бачать у тризубі зашифроване слово ВОЛЯ (покажіть це слово на тризубі).

А що бачиш у нашому гербі ти?

3. Запитайте у дітей, чи знають вони, який вигляд має наш прапор, що він означає і що він теж має давню історію. Для підказки можна прочитати дітям віршик і запитати, про що він:

Небеса блакитні сяють з глибини,

А пшеничні й житні мерехтять лани.

Образ цей не зблідне, хоч минуть жнива,

Це знамено рідне - злото й синева.

Прапор наш, як літо, в сонці майорить,

По долині жито, по горі блакить.

· Підготуйте розповідь про наш прапор приблизно такого змісту:

Наш прапор - синьо-жовтий. У народі пояснюють, що синій символізує небо, а жовтий - пшеничне колосся. Жовтий і синій кольори використовували здавна на гербах князів Київської Русі. Синьо-жовті хоругви мали наші лицарі-козаки.

Сто років тому під синьо-жовтим стягом українці боролися за Українську Народну Республіку. За радянських часів до проголошення незалежної України синьо-жовтий стяг був заборонений, за значок із синьо-жовтим прапором можна було потрапити до в’язниці.

Із цим прапором боролися за незалежність України, тому він став державним символом, який шанують українці. Тепер у незалежній Україні існує гарна традиція - на День Незалежності прикрашати свої домівки українським синьо-жовтим прапором.

· Обов’язково з’ясуйте з дітьми значення незрозумілих слів, поясніть, що прапор, знамено, стяг, хоругва позначають те саме, тому це слова із близьким значенням.

4. Запитайте в учнів, чи знають вони, яке місто є столицею України?

Запишіть слово «К И Ї В» друкованими літерами.

Запитайте в учнів, хто вже побував у Києві? Хто планує це зробити?

Пообіцяйте дітям, що принаймні уявну мандрівку до Києва вони обов’язково матимуть навесні, у травні.

5. Повідомте учням, що кожна держава має свою урочисту пісню, яка є символом незалежності. Ця пісня називається гімном. Гімн надихає до боротьби, допомагає людям об’єднуватися. Запитайте, чи діти знають, яка пісня є гімном України?

Повідомте, що сьогодні ми навчимося співати гімн України, бо для цього треба знати не тільки слова і музику, а й розуміти, що ця пісня - особлива, тому її треба слухати стоячи, а ще можна тримати руку на серці. Цей гімн ми будемо співати разом з учнями першого класу Дружківської школи.

Увімкніть відео за посиланням, перегляньте його і спробуйте вивчити перший куплет гімну України із приспівом, співаючи разом із першокласниками Донбасу. Див. відео за посиланням: http://www.president.gov.ua/news/same-z-takih-ditei-virostavut-spravzhni-ukravinci-prezident-42950

IV. Виконання «паспорта» України з геометричних фігур різної конфігурації

Підготуйте навчальні ресурси для кожного учня: аркуш А4, що стане основою паспорта, паперові прямокутники синього і жовтого кольору, з яких можна скласти прапор і наклеїти на паспорт, круг, на якому зображено тризуб, квадрат, на якому зображено карту України, трикутники із гронами калини для оздоблення «паспорта».

1. Запропонуйте кожній дитині «Паспорт України». Попросіть скласти навпіл аркуш А4 (це буде бланком «паспорта») і на титульній сторінці цієї «книжечки» переписати з дошки слово УКРАЇНА.

2. Разом з’ясуйте, які фігури із запропонованих діти знають, а які - ні. Повторіть ті фігури, які дітям менш відомі.

Попросіть відкрити «книжечку», наклеїти, де потрібно, герб, прапор, калину для оздоби, а де потрібно списати текст із дошки.

День народження / День Незалежності: 24 серпня

Герб: (наклеїти)

Прапор: (наклеїти)

Столиця України: КИЇВ

Гімн: «Ще не вмерла України»

Проведіть рефлексію з учнями. Запитайте:

1. Що ви зобразили на «паспорті»?

2. Чому ці символи називають державними?

3. Які геометричні фігури ви використали?

4. Скільки геометричних фігур ви використали, які фігури залишилися зайвими?

5. Чи ви обмінювалися потрібними геометричними фігурами? Якщо так, то ви молодці, якщо ні, то наступного разу зможете це робити.

6. То що ж таке Батьківщина і мала батьківщина?

Попросіть дітей продемонструвати виконану роботу, похвалитися нею перед однокласниками (у парах / групах чи перед усім класом).

Підсумуйте відповіді дітей про те, що мала батьківщина - це рідний дім, місто чи село, де ми проводимо дитинство, виростаємо і навчаємося, це наші рідні і друзі, це те, місце, куди ми будемо завжди повертатися. Україна - це наша велика Батьківщина, країна, у якій ми живемо.

На закінчення попросіть дітей з’єднати цифру зі словом, попередньо одягнувши цифри в українські барви. Яка цифра позначає найбільше число? Яка цифра позначає число, більше за 2, але менше за 4?

__________________________________________

1 Як скласти Лелеку (метод орігамі), див. наприкінці тексту (див. Додаток 4).