МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 14. ТЕМА: «ТАЄМНИЦІ КОСМОСУ»

Чи може день «наздогнати» ніч?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч.

Вітання учнів у колі.

Гра «Комета».

Новини дня

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (вірш) з конкретною метою

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор

Створює виріб з паперу самостійно або з допомогою дорослих

Виконує метання різними способами на дальність та у ціль

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.1-2

2 ПРО 2.1-1

2 ФІО 3.2-1

2 ТЕО 3.2-2

2 ФІО 1.1-7

ІІ.

Відгадування загадок для визначення теми дня

Сприймає монологічне висловлення (загадки) й використовує усну інформацію з конкретною метою

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 1.8-1

ІІІ.

Слухання української народної казки «День і ніч»

Сприймає монологічне висловлення (казку) й використовує усну інформацію з конкретною метою

Добирає малюнки, співзвучні за настроєм до настрою художнього тексту (казка)

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.6-4

2 МОВ 1.8-1

IV.

Сюжетно-рольова гра «День і ніч»

Виконує різні ролі в ігрових ситуаціях

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

2 ФІО 3.1-3

2 СЗО 4.4-6

2 ПРО 2.1-1

2 МОВ 1.1-1

V.

Моделювання зміни дня і ночі за допомогою глобуса і джерела світла

Робить спробу пояснити причину зміни дня і ночі

Обговорює зміст усного медіа-повідомлення, розповідає, про що йдеться в ньому

Відновлює відомі слова

2 ПРО 1.4-1

2 МОВ 1.4-4

2 МОВ 4.2-1

VI.

Виготовлення циферблату годинника для дидактичної гри «Покажи годину/ частину доби»

Розпізнає на циферблаті годинника час із точністю до години

Прогнозує, яким має бути виріб, описує, який він матиме вигляд

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих (використання технологічних карт)

Використовує знання про вивчені величини (час), вирішуючи конкретні життєві ситуації ситуацію

2 МАО 1.3-2

2 ТЕО 1.1-1

2 ТЕО 1.1-2

2 МАО 3.2-1

VII.

Підведення підсумків заняття.

Рефлексія «Мене найбільшевразило...»

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.2-1

2 ГІО 7.2-3

І. Ранкова зустріч

1. Вітання учнів у колі.

Привітайтеся з учнями та попросіть привітатися один з одним, додаючи до свого імені слова - назви космічних об’єктів.

Діти називають себе, наприклад: «Я - сонце Олена», «Я - комета Дмитро», і беруться за руки. Усі разом промовляють:

- Доброго ранку усім нам у космосі!

2. Новини дня.

Прочитайте вірш про космос.

Комети, планети чи метеори

Орбіту свою зможуть легко знайти.

Сузір’я чудові, мов сни кольорові,

Могутні галактики - цілі світи.

Оселю живого і неживого

Словом одним ти скоріше назви.

Запитайте учнів, які космічні об’єкти були названі у вірші. Попросіть назвати відомі їм планети.

3. Групове заняття. Гра «Комета»

Запитайте дітей, чи знають вони, що таке комети. Розкажіть, що комети - це великі брили з каменю та льоду, вони подібні на величезні сніжки. Комети ще називають зірками з хвостом. Чим ближче вони підлітають до Сонця, тим довшим є їхній хвіст і тим яскравішими є комети. Хвіст комети завжди спрямований у протилежний від Сонця бік.

Запропонуйте дітям зробити власну «комету» та запустити її. Для цього зробіть кулю з аркуша паперу. Візьміть кілька стрічок та обв’яжіть ними паперову кулю. Тепер обмотайте фольгою кулю в так, щоб стрічки залишилися назовні.

5-літрову пластикову пляшку (обрізану навпіл) або невеличке відерко обгорніть чорною тканиною, зробивши таким способом «чорну діру». Скажіть, що чорна діра - це справжня «супердіра», яка в три мільйони разів важча від нашого Сонця і здатна розірвати на частинки все, що до неї потрапить.

Проведіть з дітьми гру на метання «Скільки комет затягне чорна діра?», у якій одна дитина кидає «комету», а друга має спіймати її «чорною дірою».

II. Відгадування загадок для визначення теми дня

Запропонуйте учням відгадати загадки. Підказкою до відгадок можуть бути малюнки:

Коли мати входить в хату,

Всіх вона вкладає спати.

А як батько заходить,

Всіх на ноги підводить.

Хто зуміє відгадати:

Що за батько, що за мати? (День і ніч.)

Два братики - білявий і чорнявий,

Нам розмальовують,

Дерева, небо, трави.

Білявий - все в зелене і барвисте.

Чорнявий - в темнеє, синє та імлисте. (День і ніч.)

ІІІ. Слухання української народної казки «День і ніч»

День і Ніч

Жили собі День і Ніч. Вони були сусідами і навіть друзями.

І тут прийшло до них Сонечко і почало гратися з квітами і деревами. Сподобалося це Дневі, й почали між собою товаришувати, забувши про Ніч. Побачила це Ніч і дуже розгнівалась, що Сонце всі люблять, а її навіть не бачать.

Вирішила Ніч зробити прикрість. Вона запросила Сонце в гості, а коли воно зайшло, закрила в темну кімнату. І стала Ніч володарювати на землі. Все заснуло. На третій день прокинулась білосніжна Конвалія і почала будити всіх лісових мешканців.

- Ми повинні врятувати Сонечко, бо без нього всі загинемо, - сказала вона.

Квіти попросили в доброї чаклунки допомоги. Вона визволила Сонце. І коли воно з’явилось на небі, квіти дуже зраділи, закивали своїми голівками, вітаючи його. Побачила це Ніч і каже:

- Якби я була світлою, мене теж любили б.

А Чарівниця їй відповіла:

- Мало бути світлою ззовні, потрібно мати ще й світлу душу.

Почув ту розмову День і каже:

- Не засмучуйся, Ноче, спробуймо поділити земний час навпіл: коли світить Сонце, цей час буде називатися День, а коли ні - Ніч.

Так і поділились вони між собою.

· Обговоріть із дітьми, чи було мудрим рішення Дня? Чому? Чи може День «наздогнати» Ніч?

· Запропонуйте дібрати картинки, що відповідають змісту тексту.

IV. Сюжетно-рольова гра «День і ніч»

Перед початком гри роздайте дітям маски космічних об’єктів та представників тваринного світу.

За командою нехай гравці «оживають» у свою частину доби.

Роздайте дітям карточки із зображенням космічних об’єктів, представників тваринного та рослинного світу, явищ природи тощо. Попросіть визначити, в яку частину доби відбувається подія, зображена на картці, і приклеїти картку у відведене для цього місце на таблиці.

V. Моделювання зміни дня і ночі за допомогою глобуса і джерела світла

Змоделюйте зміну дня і ночі за допомогою глобуса (м’ячика) і джерела світла (ліхтарика, свічки тощо).

Запитайте дітей, що станеться, якщо день і ніч ніколи не будуть змінюватися? Попросіть дітей власну відповідь обґрунтувати.

Запропонуйте дітям розпізнати слова в анаграмах та записати кожне з них.

ьнед


чін


комар


чірве


VI. Виготовлення циферблату годинника для дидактичної гри «Покажи годину/ частину доби»

Роздайте дітям картку із зображенням циферблата годинника і двох стрілок, запропонуйте їх приклеїти на картон.

Попросіть вирізати елементи майбутнього годинника.

Допоможіть дітям шилом проколоти отвори в центрі циферблата та у відповідних місцях на кожній стрілці.

Прикріпіть стрілки на циферблаті за допомогою з’єднувального елемента (ґудзик, канцелярська кнопка, гвинтик тощо).

Порозмовляйте з дітьми про поняття «доба», «частина доби».

Пограйтеся в дидактичну гру «Покажи годину/ частину доби».

Орієнтовні завдання для гри:

- Покажіть на циферблаті годинника час, коли ви пробудилися сьогодні.

- Як називається ця частина доби?

- Визначте частину доби, коли розпочинаються заняття в школі.

- О 9 годині розпочалися уроки в нашому класі. Покажіть цей час на годиннику.

- О першій годині дня заняття для вас сьогодні закінчаться. Покажіть на циферблаті відповідний час. Визначте, скільки годин ви сьогодні навчалися в школі.

- Як називається частина доби, коли ви лягаєте спати?

- Покажіть на циферблаті годинника час, коли ви сьогодні плануєте лягти спати.

VII. Підведення підсумків заняття. Рефлексія «Мене найбільше вразило...»

Запитайте, що найбільше вразило учнів. Запропонуйте учням описати свої враження усно або зобразити їх письмово (за допомогою букв, слів, піктограм).