МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 15. ТЕМА: «ПОДОРОЖУЄМО В ЧАСІ»

Чи можна помандрувати морем на шкірці апельсина, або чому апельсин не тоне?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч. «Що можна досліджувати».

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників, доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Сприймає монологічне висловлювання (розповідь про спостереження за чимось / кимось).

Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченого.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів.

Читає вголос короткі тексти з метою отримання інформації.

Вирішує, що він (вона) хотів (-ла) би дослідити.

Передбачає, якого результату досліджень він (вона) очікує .

Розрізняє можливий результат дослідження і фантастичне уявлення.

Розрізняє послідовні дії в експерименті.

Усвідомлює можливі небезпеки, що можуть чигати на людину в довкіллі.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 1.8-1

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 4.1-2

2 МОВ 2.2-2

2 ПРО 1.1-1

2 ПРО 1.2-2

2 ПРО 1.2-3

2 ПРО 1.3-1

2 СЗО 2.2-2

ІІ.

Робота в малих групах: «Обери об’єкт дослідження» (годинник, терези, лінійка, лупа, метр і т. д.).

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів.

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми.

Здійснює вимірювання, маючи вільний доступ до необхідних вимірювальних приладів (терези, вага, термометр, годинник, мензурка, лінійка) та різного роду нестандартних мірок (стрічка, склянка, ложка, сірникова коробка тощо)

Вирішує, що він / вона хотів /-ла б дослідити.

Передбачає, якого результату дослідження він / вона очікує .

Усвідомлює можливі небезпеки, що можуть підстерігати людину в довкіллі.

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.1-2

2 МАО 1.1-2

2 МАО 3.2-1

2 ПРО 1.1-1

2 ПРО 1.2-2

2 СЗО 2.2-2

2 СЗО 4.4-7

ІІІ.

Вправа «Зроби і поясни» (завдання для дослідника).

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників, доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів.

Аргументує, чому якась інформація зацікавила, обговорює її з іншими.

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми.

Усвідомлює можливі небезпеки, що можуть очікувати на людину в довкіллі.

Розрізняє можливий результат дослідження і фантастичне уявлення.

Розрізняє послідовні дії в експерименті.

Розпізнає найпростіші матеріали та прилади, що їх можна застосовувати Фіксує здобуту інформацію (словами, символами, зображеннями тощо).

Розповідає про власні емоції, які виникають під час експериментування.

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди.

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього / неї, до спілкування, гри, навчання.

Переконує у важливості поваги до інших, спираючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане).

Висловлює припущення про зміни, які можуть статися.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 1.4-3

2 МАО 1.1-2

2 ПРО 1.4-1

2 ПРО 1.2-3

2 ПРО 1.3-1

2 ПРО 1.3-2

2 ПРО 2.2-1

2 ПРО 2.3-1

2 СЗО 4.4-7

2 ГІО 7.2-1

2 ГІО 6.2-1

2 ГІО 1.3-5

IV.

Вправа «Експериментуємо з кольором».

Ділиться своїми почуттями та емоціями від побаченого.

Порівнює основні та похідні, теплі й холодні, світлі й темні кольори.

Використовує усю площину аркуша.

Експериментує з кольорами, формами тощо.

Описує свій задум.

Бере участь у колективному виконанні творчого задуму (оформлення класної кімнати...)

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно у групі.

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди.

Висловлює припущення про зміни, які можуть статися.

Придумує образи і створює їх різними засобами художньої виразності.

Презентує результати власної творчості перед однолітками.

2 МОВ 1.8-1

2 МИО 2.1-3

2 МИО 1.1-7

2 МИО 1.2-4

2 МИО 3.1-3

2 МИО 1.3-2

2 МОВ 4.1-3

2 СЗО 4.4-7

2 ГІО 1.3-5

2 МИО 1.2-1

2 МИО 3.2-1

V.

Рухлива гра «Мій друг»(утворення кола друзів).

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників, доречно реагує на усну інформацію.

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього / неї, до спілкування, гри, навчання.

Пояснює емоції, що виникають під час рухливої гри.

Уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби (жести, міміку).

Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченого.

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-1

2 ФІО 2.1-3

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 1.8-1

VI.

Гра «Я - спостерігач».

Оволодіння вміннями спостерігати,порівнювати, робити узагальнення.

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників, доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів.

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми.

Висловлює припущення про зміни, які можуть статися у майбутньому.

Розпізнає зміни в живій та неживій природі.

Аналізує явища живої природи у різні пори року.

Разом із дорослими планує та реалізовує найпростіші трудові дії: доглядає за рослинами і тваринами.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 4.1-2

2 МАО 1.1-2

2 ГІО 1.3-5

2 ПРО 3.1-2

2 ПРО 3.1-4

2 ТЕО 2.3-1

VII.

Рефлексія.

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників, доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Сприймає монологічне висловлювання (розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось).

Ділиться своїми почуттями та емоціями від почутого й побаченого.

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 1.8-1

2 МОВ 1.2-1

І. Ранкова зустріч

1. Вітання

Діти утворюють коло. Учитель пропонує привітатися дітям за допомогою вірша.

Вітання починає вчитель:

Ня-Ня-Ня - Доброго всім дня.

Де-Де-Де - Новий рік іде!

Се-Се-Се - Ще й мішка несе.

Ку-Ку-Ку - Що там у мішку?

Іх-Іх-Іх - Радощі та сміх

Асу-Асу-Асу - Для першого класу

Сім-сім-сім- весело нам всім.

Лю-Лю-Лю - Новий рік люблю!

Учитель запитує дітей: «Чи очікуєте ви Новорічного свята і чому?

Дітям пропонуємо заповнити календарик погоди, сторінку календарика настрою.

2. Обмін інформацією. «Крісло автора»

Дитина ділиться цікавою новиною. Попередньо учитель запитує про те, що хотіли б розповісти діти своїм однокласникам. Це може бути розповідь про домашню тваринку, улюблену іграшку, казку. По завершенні розповіді «автор» відповідає на запитання дітей. Учитель спонукає учнів до відкритих запитань, навчає вислуховувати запитання і відповіді. Якщо дитина не може добре сформулювати запитання, учитель перефразовує: «Ти хотів запитати про...»

3. Групове заняття. Гра «Чарівна скринька»

У руках учителя — скринька, в якій заховано якийсь предмет. Скринькою може бути будь-яка порожня невеличка коробка, куди можна покласти маленький предмет (цукерку, кубик, ґумку, календарик тощо). Ця коробка має бути закритою. Учитель пропонує учням в колі по черзі визначити, що це за предмет. Дитина отримує скриньку, трусить нею і робить припущення щодо предмета, який знаходиться всередині, ставлячи одне закрите запитання про якість цього предмета (наприклад: «Це кругле?» або «Це тверде?»).

Якщо припущення учня збігається з реальною якістю захованого предмета, то вчитель відповідає: «Так», а якщо ні, то «Ні», і скриньку отримує наступний учасник гри. Учасники досліджують і ставлять запитання доти, поки хтось із учнів не визначить, який предмет заховано у скриньці. Гра припиняється. Переможець може отримати в подарунок предмет із чарівної скриньки. Найкраще, щоб цим предметом виявився апельсин.

4. Щоденні новини

Доброго ранку, друзі!

Сьогодні_________ місяць,_________ число.

- Кого / що ти побачив(-ла) сьогодні зранку?

- Що би ти хотів (-ла), щоби сьогодні відбулося?

(Учні можуть записувати друкованими буквами з допомогою вчителя пропущені слова, цифри).

Учитель розповідає учням, що сьогодні їх чекають цікаві дослідження.

· Проблемне запитання дня: Чи можна помандрувати морем на шкірці апельсина, або чому апельсин не тоне?

ІІ. Робота в малих групах. Вправа «Обери об’єкт дослідження»

Хід вправи:

На столику учитель розкладає предмети, які можна міряти стрічкою, лінійкою, зважувати на терезах, розглядати в лупу тощо. Створеним групам пропонуємо самостійно обрати предмет дослідження та інструменти. Учні вимірюють предмет з допомогою запропонованих вимірювальних приладів. Учитель звертає увагу учнів на годинник і пропонує завершити роботу через 3 хвилини. По завершенні часу вчитель пропонує дітям подивитись на годинник.

Обговорення:

· Що змінилося на годиннику? (час)

· Що вам вдалося дослідити з допомогою стрічки? лінійки? (довжину, ширину, висоту)

· А що можна виміряти за допомогою чайної ложечки? (об’єм сипучих речовин, об’єм рідини)

· Чи бачили ви такі предмети вдома?

· Чи використовують у вас вдома такі інструменти? Де саме? (коли мама готує чай; дивимось на годинник, щоб знати, коли час спати тощо)

· Чи можна без них обійтися в житті?

(Учитель підводить дітей до розуміння того, що інструменти, з якими ми працювали, допомагають нам у побуті, на роботі, в школі).

ІІІ. Вправа «Зроби та поясни»

Хід вправи:

Дітям пропонує обговорити й висунути гіпотези (передбачення), що станеться з певними предметами, речовинами, коли їх занурити у воду. Запитання учителя:

· Хто був на морі? Озері? Річці?

· Чи спостерігали ви за тим, що відбувається з предметами, речовинами, якщо вони потрапляють у в воду? (предмети тонуть, не тонуть, намокають, розчиняються).

Учні висувають гіпотези, а вчитель записує їх у таблицю.

Малюнок предмета

Що може статися, якщо занурити у воду?

Що сталося з предметом? (результати дослідження)

Пластикова кулькаМеталева кулькаДерев’яна кулькаКулька з тканиниЛожка цукруВідповіді дітей записуємо в таблицю.

Групова робота. Учитель пропонує учням об’єднатися в групи по 4—5 учасників. Для групової роботи кожній групі потрібні невеличка ємність з водою, бажано прозора, та перераховані вище предмети і речовини. Кожен учень проводить одне дослідження. Інші слідкують і роблять висновки.

Завдання для груп:

· Провести дослідження, що відбувається з предметами, речовинами у воді.

· Повільно по черзі опускати предмет у воду і спостерігати, що з ним відбувається.

· Презентувати дослідження. Спробувати пояснити, чому відбувається саме так?

Учитель пропонує учням переглянути гіпотези: «Чи збіглися гіпотези з результатами дослідження?»

(Діти роблять висновки, що металева кулька тоне, тому що вона важка. Пластик легенький, тому він залишається на поверхні води, тканина теж залишається на поверхні води, бо вона легка і її вода виштовхує. А цукор у воді розчиняється і змінює її смак).

Запитання учителя:

· Якщо металева кулька тоне, то чи потоне апельсин?

Діти висловлюють свої припущення.

Учитель бере апельсин і опускає його в воду. Він більший за м’яч, важчий, але не тоне. Потім учитель чистить апельсин і без шкіри його опускає у воду — апельсин опускається на дно.

· Чому в шкірці апельсин плавав, а без шкірки — тоне?

Дітям пропонуємо розглянути шкірку, подивитись, що в шкірці є отвори.

Пояснюємо, що в отворах є повітря, яке тримає на воді апельсин.

IV. Вправа «Експериментуємо з кольором»

Хід вправи:

Учитель запрошує учнів у художню майстерню, де малюнки «малюються самі». Для організації роботи заздалегідь готує до заняття вологі аркуші паперу, попередньо змочивши їх водою. Учням пропонуємо висунути гіпотези, що буде відбуватися з фарбою, якщо нею малювати по мокрому папері.

Усі гіпотези дітей записуємо.

Учитель роздає дітям зігнуті навпіл аркуші, пропонує набрати на мокрий пензлик фарбу і крапнути нею по лінії згину паперу. Можна крапнути декілька тонів фарби. Аркуш складається по лінії згину. Потім учням пропонуємо розгорнути аркуші і переглянути малюнки.

Обговорення:

· Що відбулося з фарбою і мокрим аркушем паперу? Чому?

· Що відбулося з кольорами?

· На що подібні малюнки?

· Чому фарба розтеклась по аркуші?

· Що ми очікували побачити?

· Чому так діяла фарба?

Учитель пояснює дітям, що фарба розчиняється у воді, а папір мокрий, тому вона розтеклась по аркуші, утворивши чудернацькі малюнки.

Необхідно підвести учнів до усвідомлення того, що папір має отвори, які спочатку заповнила вода, а потім у ці отвори, що невидимі для ока, потрапила фарба, яка змішалася і утворила різноманітні відтінки.

Дітям пропонуємо домалювати свої малюнки, придумати до них назви.

Малюнки прикрасять класну кімнату.

V. Рухлива гра «Мій друг»

Хід гри:

Учитель пропонує учням утворити коло за допомогою гри «Мій друг». Він промовляє: «Мій друг ...» і називає ім’я дитини. Потім учитель підходить до цієї дитини і бере її за руку. Дитина, яку вибрав учитель, так само обирає собі друга з числа інших дітей, називає ім’я цієї дитини, підходить до неї і бере за руку. Таким чином продовжує формуватися ланцюжок друзів, які тримаються за руки. Коли всі учні будуть обрані, утворюється коло і вчитель пропонує привітати всіх друзів у колі.

VI. Гра «Я - спостерігач»

Хід гри:

Виходимо з учнями на вулицю і спостерігаємо за змінами в природі взимку. Учитель пропонує дітям стати в коло і продовжити речення:

· Зимове небо.......... Хмари.......... Сонце.........

· Листя на деревах................. Зеленими залишились.........................

· Земля була покрита......

· З дахів звисали...........

· У руках сніг перетворюється на............

· Ми бачили птахів:....... ,............. Це були...................

· Взимку впадають в сплячку такі тварини:.................................................... ,.............. ,........

· У лісі живуть......... ,............... ,............ ,....................

· Під час прогулянки ми чули..............

· Люди, яких ми бачили, були одягнені...... тому, що............

· Що нам допомогло дати відповідь на ці запитання? (Чим допомогли вушка.........очі.........., про що дізналися з допомогою пальців....).

(слух: чули, які звуки видають тварини, птахи, як шумлять дерева від вітру; зір: бачили домашніх тварин, інших людей, сніг.; за допомогою дотику відчули холод, мокрий сніг, холодний зимовий вітер).

Учитель продовжує запитувати дітей:

· А як усе було восени? Що змінилося в природі взимку?

· Де зимують птахи?

· Чим ми можемо допомогти птахам та тваринам взимку?

Учитель підводить дітей до усвідомлення того, що взимку птахів і тварин потрібно підгодовувати і пропонує разом з батьками зробити годівнички для пташок.

VII. Рефлексія

Учитель пригадує дітям запитання дня.

· Чи можна помандрувати морем на шкірці апельсина, або чому апельсин не тоне?

Діти висловлюють свої припущення (треба багато шкірок або стати дуже маленьким, щоби помандрувати на шкірці апельсина), учитель пригадує дослід, наголошуючи на тому, що повітря тримає апельсин на поверхні води.

Учитель радить учням ставити запитання своїм батькам та пропонує пригадати найяскравіші враження дня:

· Що сьогодні хочете розказати своїм рідним?

· Я дякую вам усім за сьогоднішній день. Ви справжні зірочки, яскраві й неповторні.

На завершення дня учитель може прочитати дітям вірш. Цей вірш можна вивчити з учнями і читати на ранкових зустрічах.

М. Чумарна

Хто сьогодні зірка в класі

Сьогодні Василько найкраще читав,

А Саша найкраще усіх звеселяв.

Оленка у танці весь клас дивувала,

А Віра задачі усі розв’язала.

Хто зіркою буде у класі сьогодні?

Одну обирати ми зірку не згодні!

Ми завтра ще більше здивуємо вас,

Хай сяє, мов небо, наш зоряний клас.