МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 19. ТЕМА: «МИ - ДОСЛІДНИКИ. МИ - ВИНАХІДНИКИ»

Як людина досліджує світ?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

І.

Ранкова зустріч. Привітання.

Групове заняття

Використовує різні форми привітання Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов в школі та вдома

Лічить до 20 у прямому порядку

2 МОВ 1.8-2

2 ГІО 7.2-3

2 СЗО 4.1-4

2 МАО 3.1-2

ІІ.

Відгадування загадок для визначення органів чуття

Сприймає монологічне висловлення (загадки) Розповідає про свої почуття та емоції від змісту прочитаного тексту Називає органи чуття

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.4-1

2 ПРО 1.1-2

ІІІ.

Дидактична гра з прищіпками «Органи чуття»

Визначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

2 ПРО 1.1-2

2 ГІО 7.2-2

IV.

Дослідження об’єктів навколишнього світу за допомогою органів чуття

Дослідження органу дотику Дослідження органу зору Дослідження органу слуху Дослідження органу нюху Дослідження органу смаку

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Читає вголос короткі тексти, складені з 4-5 речень. Інтонує кінець речення, враховуючи наявний розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Визначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Розпізнає об’єкти довкілля (за кольором, смаком, формою, звуком тощо)

Досліджує свій організм

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями з допомогою дорослих

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Спільно з дорослими розраховує приблизну кількість необхідних матеріалів для виконання завдання

Демонструє іншим результати власної діяльності

Розрізняє геометричні площинні та об’ємні фігури за їхніми істотними ознаками

Складає план дій щодо підтримки свого здоров’я

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації

Відзначає зміни у своєму тілі у процесі втоми, фізичної активності

Використовує відповідні назви частин тіла та органів для повідомлення про самопочуття

Розрізняє корисні та шкідливі звички та пояснює їх вплив на безпеку, здоров’я і добробут людини

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, гри, навчання

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Грає в ансамблі прості композиції (трикутники, бубни, сопілка, ксилофон тощо)

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 2.2-2

2 ПРО 1.1-2

2 ПРО 1.4-1

2 ПРО 1.4-2

2 ПРО 2.3-1

2 ПРО 4.3-1

2 ПРО 4.3-9

2 ТЕО 1.4-2

2 ТЕО 2.1-1

2 ТЕО 3.1-1

2 ТЕО 1.5-1

2 МАО 4.2-2

2 СЗО 4.6-3

2 СЗО 2.2-4

2 СЗО 2.2-10

2 СЗО 1.1-7

2 СЗО 3.1-5

2 ГІО 7.2-1

2 ГІО 7.2-2

2 МИО 1.1-3

V.

Настільна гра - «бродилка»

Описує зображення предметів за допомогою відповідних органів чуття

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі

Спілкується з учителями, однокласниками

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Дотримується домовленостей

2 ПРО 1.1-2

2 СЗО 1.4-1

2 СЗО 4.4-1

2 МОВ 1.7-2

2 ГІО 8.1-2

VI.

Підведення підсумків заняття

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся з учнями і запропонуйте усміхнутися один одному, подумки побажати успіхів.

· Розкажіть дітям про завдання заняття:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

2. Групове заняття

· Проведіть з дітьми гру в колі «Чарівна кулька»: дитина передає надуту повітряну кульку комусь із своїх однокласників та висловлює бажання, наприклад: «Я прошу, щоб Іринка полічила від 11 до 20»; «Я прошу, щоб Максим назвав третій звук у слові дослід» і т.д. Завершує гру вчитель зі словами: «Я хочу, щоб ми сьогодні разом провели цікаве дослідження»

· Скажіть дітям, що, оскільки вони всі отримали сертифікати юних дослідників, то сьогодні на занятті будуть досліджувати свій організм.

ІІ. Відгадування загадок для визначення органів чуття

· Запитайте дітей, які прилади/ інструменти/ засоби, на їх думку, необхідні для будь-якого дослідження. Спонукайте дітей до висловлення та обґрунтування думок.

· Повідомте, що природа наділила людей найважливішими засобами. Поцікавтеся, чи знають вони назви цих засобів.

· Прочитайте дітям загадки (взято з ресурсу: https://goo.gl/5ToueD) і попросіть назвати органи чуттів людини.

1) Один говорить, двоє дивляться, двоє слухають. (Язик, очі, вуха).

2) Кругленькі, маленькі, а до неба дістають. (Очі).

3) Було собі два брати, обоє Кіндрати, через доріжку живуть, а один одного не бачать. (Очі).

4) Два чорних камінці, куди не кину — скрізь докину. (Очі).

5) Дві синиці на полиці, куди хочуть, туди й полетять. (Очі).

6) Віконця то зачиняються, то відчиняються. (Очі).

7) Два брати через гору живуть і ніколи один до одного в гості не ходять. (Ніс, очі).

8) У п'яти братиків одна робота (пальці, через шкіру яких ми пізнаємо на дотик).

9) У двох матерів

По п'ять синів,

І всі до роботи охочі (Пальці).

· Проведіть з дітьми бесіду про органи чуття.

Орієнтовні запитання для бесіди:

- Чи запам’ятали ви назви органів, про які йшлося в загадках? Назвіть їх.

- Як ви думаєте, чому ці органи названо органами чуття?

- Що допомагає відчути нам язик? Ніс? Вуха? Очі? Шкіра?

ІІІ. Дидактична гра з прищіпками «Ограни чуття»

· Запропонуйте дітям вказати прищіпкою на зображення того органу чуття, яким пізнаємо кожний об’єкт, зображений на малюнку (джерело: https://goo.gl/Yv2fir).

IV. Дослідження об’єктів навколишнього світу за допомогою органів чуття

· Поставте дітям проблемне запитання: у кого краще розвинуті органи чуття: у людей чи у тварин?

· Дайте можливість учням висловити їхні припущення. Запропонуйте послухати цікаву інформацію з журналу «Колосок» (https://goo.gl/yny7MY) і на цій основі зробити власні висновки:

Органи чуття (зору, нюху, дотику, смаку, слуху, відчуття часу, температури тощо) важливі для комах. Дуже важливе для бджоли, наприклад, сприйняття запахів. Г олова бджоли має дві „антени”, які сприймають 3 тисячі різних сигналів, зокрема й запахи. В оточенні нектару, пилку і смол дерев ці комахи здатні розпізнати понад 170 запахів. Одним із орієнтирів, що допомагають знайти свій вулик, є запах родини. Його поширюють бджоли, спеціальними рухами оголюючи пахучу залозу. Цей запах швидко поширюється й насичує повітряний потік, надаючи особливого аромату стільникам і всім мешканцям вулика. При спробі проникнення чужинців вартові розпізнають їх за запахом та знешкоджують. За допомогою двох великих очей бджоли не тільки бачать, але й сприймають ультрафіолетові хвилі. Вони бачать більше відтінків, ніж люди, але не розрізняють червоного кольору. Три простих ока бджолам потрібні для орієнтації всередині вулика. Вони розрізняють до 200 спалахів світла на секунду, тоді як людина — лише 20. Комахи активно рухаються у вулику, швидко ворушать лапками і крильцями. Людина цих рухів практично не помічає, а бджоли бачать їх чітко. Завдяки цьому вони безпомилково сідають навіть на рухому квітку, чітко визначаючи відстань до неї.

· Зверніться до дітей із пропозицією попрацювати над дослідженням і розвитком власних органів чуття.

Дослідження органу дотику

· Пограйте з дітьми у гру «А що в торбинці?». Для цього в непрозору торбинку покладіть різноманітні предмети. Опишіть будь-який предмет із торбинки і запропонуйте дитині самостійно визначити й відшукати його на дотик (можна зав’язати очі шаликом). Гра продовжується доти, поки всі охочі не відшукають в торбинці описаний предмет.

· Запропонуйте дітям розпізнати предмет за контуром. Для цього підготуйте набір фігур, вирізаних із картону (зайчик, ялинка, пірамідка, будиночок, рибка, пташка тощо). Зав’яжіть дитині очі шаликом, дайте їй в руки одну фігурку і попросіть впізнати фігуру за контуром, не називаючи її. Розв’яжіть дитині очі і скажіть намалювати те, що вона впізнала. Порівняйте малюнок дитини та фігуру, яку вона впізнавала.

· Попросіть дітей розбитися на пари. Один в парі заплющує очі, а другий на його руці пише пальчиком будь-яку літеру або цифру. Завдання дитини - відгадати, що «записано» на руці. Потім пари міняються місцями. (Таку ж вправу можна провести із написанням літер на спині).

· Запропонуйте дітям, якщо за вікном сніг, вийти на шкільне подвір’я і зліпити сніговика, а після цього поділитися враженнями про те, що вони відчували, зокрема на дотик. Якщо снігу немає, то можна виготовити аплікацію з підручного матеріалу (режим доступу: https://jmil.com.ua/2016-1/workshop). Після виготовлення виробу обов’язково попросіть дітей визначити, який він на дотик.

Підготуйте:

· картон;

· ножиці;

· клей;

· цупку фольгу;

· ватяні диски;

· колоровий папір;

· фломастери, фарби, пензлик;

· оксамитовий папір оранжевого кольору;

· наждачний папір;

· стружку, яка утворюється під час гостріння олівців;

· білі вовняні нитки;

· діркопробивач.

Сніговик

Підготуйте три ватні диски різного діаметра. Викладіть з кругів сніговика, зробіть із залишків вати руки. Виріжте з кольорового паперу відерце, намалюйте фломастерами очі, ніс, ротик і ґудзики. Поряд можна приклеїти “снігові кучугури” з половинок ватяних дисків.

· Погладьте сніговика. Який він на дотик? (М’який, ніжний, пухнастий, приємний).

Дракончик

Загострюючи олівці, стружку не викидайте — її можна використати для аплікації. Намалюйте силует дракона, змастіть його клеєм ПВА та висипте на нього стружку. Коли висохне клей, зайву стружку струсіть.

· Торкніться дракончика. Який він? (Колючий, шорсткий, твердий, цупкий).

Дослідження органу зору

· Попросіть дітей уважно подивитися на стіл (килимок, парту тощо), заплющити очі і не розплющувати доти, поки вчитель не попросить. Поставте будь-який предмет на стіл. Запитайте дітей, що саме з’явилося на столі. Обговоріть з дітьми. Чому неможливо дати відповідь на це просте питання. Попросіть дітей розплющити очі і назвати предмет, який з’явився на столі.

· Дайте дітям на групи набір геометричних фігур. Попросіть їх розподілити на групи за певною істотною ознакою (колір, форма, розмір, наявність кутів тощо).

· По закінченні кожної вправи запитайте, який орган чуття брав участь у дослідженні.

· Розкажіть дітям, що завдяки очам ми сприймаємо до 90% інформації, тому будь-яке порушення зору істотно погіршує життя. Запропонуйте прочитати оповідання про крокодила, який не шанував свій зір.

· Проведіть із дітьми бесіду за змістом прочитаного оповідання.

Орієнтовні запитання для бесіди:

- Чому крокодил завітав до лікаря - окуліста?

- Які його дії спричинили захворювання очей?

- Як ви вважаєте, що порекомендував лікар крокодилові?

· Проведіть з дітьми гімнастику для очей:

Орієнтовні вправи:

- Замружте щосили очі, потім швидко розплющте їх. Повторіть це 4—6 разів.

- Погладжуйте протягом однієї хвилини повіки кінчиками пальців.

- Робіть кругові рухи очима: наліво — вгору направо — вниз. Повторіть вправу 10 разів.

- Витягніть вперед руку. Стежте поглядом за кінчиком вказівного пальця, повільно наближаючи його до носа, а потім так само повільно відводячи назад. Вправу повторіть 5—6 разів.

- Подивіться у вікно. Знайдіть найдальшу точку і затримайте на ній погляд протягом однієї хвилини. Так само знайдіть близьку точку, наприклад, краплю на шибі, затримайте погляд теж на одну хвилину. Почергово що 10 секунд змінюйте точку фокусування.

· Запропонуйте дітям скласти поради щодо збереження зору.

Дослідження органу слуху

· Пограйте з дітьми у гру «Ніс — підлога — стеля». Домовтеся з дітьми, що коли вони почують слово «ніс», їм потрібно показати пальцем на свій ніс. Коли почують слово «стеля», повинні показати пальцем на стелю, а коли почують слово «підлога», то потрібно показати пальцем на підлогу. Тут треба пояснити дітям, що вони повинні виконувати тільки ті команди, які вони чують, а не ті, які бачать. Потім вчитель починає говорити слова «ніс», «підлога», «стеля» і при цьому показує рухами або правильно, або неправильно. Наприклад, називає «ніс», а показує на підлогу. Завдання учнів: виконувати тільки ті рухи, які чують.

· Пограйте з дітьми у гру «Зіпсований телефон». Для цього утворіть одне велике коло. Ведучий пошепки промовляє на вухо дитині, яка стоїть справа від нього, будь-яке слово, наприклад: банан. Обов’язково це слово записати на аркуші паперу. Перший учасник повинен теж пошепки сказати другому учаснику те слово, яке почув, другий учасник говорить пошепки третьому. Тут потрібно наголосити на тому, що перепитувати один одного не можна. Г ра продовжується доти, поки останній учасник не скаже голосно слово, яке почув. Ведучий голосно зачитує з аркуша паперу те слово, що було сказано першому учасникові.

· Після завершення кожної гри запитайте, який орган чуття брав участь у дослідженні.

· Запропонуйте дітям виготовити власноруч музичні інструменти з підручних матеріалів та створити оркестр (режим доступу: https://jmil.com.ua/2013-1/workshop).

У банку від кави насипте гороху,

Рису чи манки, чи всього потроху.

Зверху на банку наклейте прикраси —

Вийшли чудові гучні МАРАКАСИ.

Рогатка ця — незвична,

Рогатка ця — музична!

Дзвенить вона, сміється,

РУМБОЮ зоветься.

Кожна пляшка голос має,

Як води наллєш, — співає.

Схожий на металофон

Дослідження органу нюху

· Принесіть до класу коробочки, у які покладіть корицю, лимон або апельсин, каву, гілочку м’яти, ялини, мило тощо. Запропонуйте дітям із заплющеними очима визначити, що лежить у коробці.

· Після завершення вправи запитайте, який орган чуття брав участь у дослідженні.

· Запропонуйте дітям розглянути зображення в кожному ряді і вилучити зайве, обґрунтовуючи власний вибір.

Дослідження органу смаку

· Поставте на столі три склянки з водою: в одній склянці — звичайна вода, у другій склянці — солона вода, а в третій — солодка. Запитайте в дітей, чи можуть вони визначити, в якій склянці солодка вода, а в якій — солона, використовуючи органи зору, слуху чи нюху. Обговоріть з дітьми, чому неможливо дати відповідь на це запитання. Попросіть дітей виконати певне дослідження, використовуючи орган смаку.

· Попросіть дітей заплющити очі. Поставте на стіл тарілки з фруктами та овочами (яблуко, лимон, морква тощо). Запропонуйте насліпо визначити, що це.

· Після завершення вправи запитайте, який орган чуття брав участь у дослідженні.

· Розкажіть дітям про велику користь від вживання фруктів та овочів і запропонуйте зробити салат: (режим доступу: https://pustunchik.ua/ua/treasure/yummy/salaty/fruktovyj-desert)

V. Настільна гра - бродилка «Органи чуття»

· Запропонуйте дітям пограти у настільну гру — «бродилку» «Органи чуття».

Правила гри: діти по черзі визначають порядок гравців і кидають кубик. На ігровому полі фішкою «проходять» ту кількість кроків, яка випала на кубику. Опинившись на певному зображенні, дитина повинна описати його з огляду на орган чуття, який відповідає позначенню:

VI. Підведення підсумків заняття.

Запропонуйте учням порефлексувати над тим, що не всі люди мають однаково розвинуті всі органи чуття. Є такі, що погано бачать чи чують або й узагалі не бачать або не чують. Такі люди потребують від нас допомоги. (До речі, для тих, хто не бачить, створено спеціальний шрифт. Хто і як його створив, ми дізнаємося наступного разу.) Іноді саме такі люди стають геніальними дослідниками, музикантами чи художниками. Наявність органів чуття не робить автоматично нас дослідниками, потрібні працьовитість, наполегливість і любов до того, що ти робиш.

Запитайте, які результати досліду діти зауважили сьогодні (якщо клас проводив дослід із квасолинами)?