Ранкові зустрічі 1 клас І семестр - 2018

Передмова

Однією з найважливіших особливостей творчості

педагога є те, що об’єкт його праці — дитина —

постійно мінлива, завжди нова, сьогодні не та, що вчора.

Наша праця — формування людини,— і це накладає на

нас особливу, ні з чим не порівнянну відповідальність.

В. О. Сухомлинський

Кожен учитель намагається використовувати такі форми і методи навчання, що зацікавлювали б дітей навчальним матеріалом, заохочували вчитися, що сприяє досягненню високого рівня знань учнів. Так, інтерактивні форми роботи, особистісно-орієнтований та диференційований підходи, упровадження інноваційних технологій навчання у практику, допомагають зацікавити учня на уроці, розвиваючи його здібності.

Посібник створено з метою надати практичну допомогу вчителям початкових класів у підготовці та проведенні ранкових зустрічей відповідно до Концепції Нової української школи, вимог нового Державного стандарту загальної початкової освіти.

Практика ранкових зустрічей є однією з успішних практик, що допомагає вчителеві у створенні спільноти в класі. Ранкова зустріч — це зустріч на початку дня всієї групи дітей з педагогом. Їй присвячують 20 хвилин, щоби створити позитивну атмосферу у класі на весь час перебування дітей у школі. Учні збираються, щоби привітати одне одного, вислухати думки друзів про певне питання, поставити та обговорити запитання. Ранкова зустріч формує ті цінності, що стають основою для створення відповідальної та дбайливої спільноти дітей. Вона дає педагогам можливість навчити школярів взаємної поваги та позитивного ставлення одне до одного, сприяє формуванню цілісного колективу.

Ранкова зустріч містить чотири основні компоненти. Привітання — перший компонент ранкової зустрічі. Сидячи в колі, одне навпроти одного, кожна дитина вдумливо й поважно вітається з іншими дітьми. Під час вітання кожен з повагою звертається до інших на ім’я; у колі створюється доброзичливий настрій. Діти усвідомлюють свою важливість і допомагають іншим почуватися членами групи, яких цінують. Вітання створює спокійний і розважливий настрій для наступного етапу зустрічі — обміну інформацією. Учні висловлюють власні ідеї, почуття, а також обмінюються важливою для них інформацією та досвідом. Однокласники ставлять запитання або висловлюють коментарі з певної теми, проблеми. Таким чином учні дізнаються про інших і надають можливість решті дізнатися про себе. Обмін інформацією формує у школярів навички вільних висловлювань перед іншими дітьми та батьками.

Групове заняття — наступний компонент ранкової зустрічі, що розпочинається після спокійного етапу обмірковування інформації. Мета групових занять полягає в об’єднанні групи. Кожен її учасник приєднується до спільних розваг — співає, грається в ігри, бере участь у різних приємних заняттях. Серед цих занять повинні бути ігри, що не передбачають суперництво, а також завдання кооперативного характеру, де цінують та враховують індивідуальний рівень навичок та інтереси дітей. Цей вид діяльності потребує від учнів використання навичок критичного мислення і сприяє самовираженню. Групові заняття менш структуровані, аніж такі компоненти ранкової зустрічі, як вітання та обмін інформацією, спрямовані на задоволення притаманного дітям бажання рухатися.

Щоденник вражень — завершальний елемент ранкової зустрічі. У звичайному зошиті, альбомі для малювання чи блокноті учні ведуть власні записи. Діти самостійно обирають тему для записів, визначають, чим писати: олівцем чи фломастером, звичайною кульковою ручкою чи кольоровою. У кожного школяра — свій щоденник. Дитина обирає з-поміж кількох запитань ті, на які вона хоче відповісти. Відповідаючи на запитання, учні можуть просто малювати або робити позначки протягом п’яти хвилин. Діти вчаться вільно висловлювати свої думки, розвивають мислення і мовлення. Такий метод надає можливість виявити свої почуття. Право обирати має тільки дитина.

Піклування одне про одного, відчуття емоційної безпеки, потрібної для того, аби ділитися важливими ідеями та досвідом, готовність допомагати друзям — це саме ті якості, що відображають суть ранкової зустрічі.