Тематичні дні у 1 класі І семестр - 2018

ПЕРЕДМОВА

Реформування початкової освіти — перший крок у рамках упровадження Нової української школи, без успіху якої неможливі щасливе життя молодих громадян України у ХХІ сторіччі, зміцнення демократичних цінностей, соціально-культурний, політичний та економічний розвиток Української держави. Від початкової освіти передусім залежить, наскільки молоді українці віритимуть у себе, свій потенціал і свою спроможність змінювати Україну.

Саме у початковій школі відбувається гармонійний розвиток дитини, виховання її загальнолюдських цінностей, підтримання життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Тому уроки в початковій школі повинні мати діяльнісний, компетентнісний та творчий характер.

Одним із ефективних шляхів оновленого змісту і методів навчання у сучасній початковій школі є тематична інтеграція — процес зближення і поєднання різних навчальних предметів.

Унаслідок вивчення учнями різних предметів їхні знання набувають системності, уміння стають комплексними, посилюється світоглядне спрямування інтересів дітей, досягається більш високий рівень розвитку їхнього інтелекту.

Тематична інтеграція посилює пізнавальні інтереси учнів, здійснює всебічний розвиток особистості, яка прагне нетрадиційно розв’язувати сучасні проблеми, виконує людинознавчу, екологічну, комунікативну функції.

Різноманітні види діяльності тематичного інтеграційного навчання дають змогу позбавити учнів стомлюваності, таке навчання ознайомлює їх зі світом у всьому його різноманітті та цілісності, формує творче мислення.

Отже, перевага тематичної інтеграції у навчанні полягає у створенні передумов для формування не вузько інформованого фахівця, а творчої особистості, яка цілісно сприймає світ і здатна активно діяти в соціальній та професійній сфері.