Тематичні дні у 1 класі І семестр - 2018

Література та Інтернет-ресурси

1. Балагурова М. І. Інтегровані уроки як спосіб формування цілісного сприйняття світу. — Фестиваль педагогічних ідей «Відкритий урок». 2004-2005 навчальний рік.— Режим доступу: http://ru.osvita.ua/publishing/open_lesson

2. Бех І. Інтеграція як освітня перспектива // Початкова школа.— 2009.— № 5.

3. Большакова І. Міжпредметна інтеграція змісту навчання // Початкова освіта.— 2013.— № 40 (712).— С. 4.

4. Горгош Л. І. Інтеграція традиційних та інноваційних технологій в навчально-виховному процесі початкової школи // Розкажи онуку.— 2009.— № 1-2.— С. 4-8.

5. Інноваційні технології навчання в початковій школі / Упорядники: В. П. Телячук, О. В. Лесіна.— Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 240 с.

6. Інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки на уроках: спільне, відмінне, особливості реалізації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=53441

7. Королюк Т. Цікаво математики навчаться. Сприяє цьому дуже інтеграція // Учитель початкової школи — 2016.— № 6.— С. 32-35.

8. Косарєв І. С. Концепція інтегрованого навчання [Електронний ресурс] / І. С. Косарєв // School4-perm narod.ru: Міський портал.— Перм, 2009.— Режим доступу: http://www.school4-perm.narod.ru/kis.htm

9. Лисенко Г. З досвіду проведення інтегрованих уроків // Початкова школа. — 1998.— № 8.— С. 10-11.

10. Митник О., Шпак В. Народження нестандартного уроку // Початкова школа.— 1997.— № 12.— С. 11-23.

11. Михайлова О. С. Інтеграція, як методичне явище. — Фестиваль педагогічний ідей «Відкритий урок». 2004-2005 навчальний рік.— Режим доступу: http://ru.osvita.ua/publishing/open_lesson

12. Навчально-методичний посібник «Порадник для вчителя».— [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf

13. Нестандартні уроки в початковій школі / упоряд. О. Кондратюк. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.— 128 с.

14. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс].— Режим доступу: http:// mon.gov.ua/+Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf

15. Попова О. Інтегроване навчання в початковій школі [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/ node/3218

16. Савка О., Борис І. Інтегрований урок як спосіб реалізації особи- стісно орієнтованого навчання // Початкова освіта. — 2007.— № 20.— С. 9.

17. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підручн. — К.: Грамота, 2012.— С. 373.

18. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах. — К.: Магістр — S, 1997.— С. 89-90.

19. Савченко О. Я. Урок у початкових класах: навчально-методичний посібник. — К.: Освіта, 2003.

20. Осколова М. Інтеграція в процесі навчання грамоти // Початкова школа.— 2011.— №№ 16, 20.

21. Чекіна О. Ю. Інтегровані уроки у початковій школі.— Х.: Вид. група «Основа», 2011.