МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 11. Склад чисел 2 і 3 (с. 13)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів зі складом чисел 2 і 3. Вправляти у встановленні відповідності між групою об’єктів, числом і цифрою.

Розвивальна. Розвивати прийоми розумових дій: аналіз порівняння.

Виховна. Виховувати акуратність.

Засоби навчання. Підручник, демонстраційний лічильний матеріал, предметні малюнки, магнітна дошка або набірне полотно, лічильні палички.

Перебіг уроку

I. Повторення, закріплення та узагальнення вивченого матеріалу.

1. Лічба предметів у межах 10. Робота над усуненням прогалин у вміннях окремих учнів лічити предмети в будь-якому порядку.

2. Установлення взаємно однозначної відповідності між елементами двох множин. Учитель прикріплює на магнітній дошці 7 вишеньок і 7 листочків — кожну множину окремо, у хаотичному порядку. Учні отримують завдання — не рахуючи, порівняти кількості вишеньок і листочків. Один учень виходить до дошки, розставляє парами вишеньки і листочки, роблячи висновок, що вишеньок стільки само, скільки листочків. На підтвердження цього учні перелічують предмети обох множин.

Учитель виставляє хаотично 5 квадратів і 7 трикутників, знову пропонує учням порівняти кількості цих фігур без перелічування. Один учень розставляє квадрати і трикутники у ряди одні під одними.

У ході бесіди учитель з’ясовує з учнями, що квадратів і трикутників не порівну, бо двом трикутникам не вистачає пари. Тому кажуть, що трикутників більше, ніж квадратів, а квадратів менше, ніж трикутників. Учні лічать фігури обох множин і доходять висновку, що 5 менше, ніж 7, а 7 більше, ніж 5.

3. Фронтальна робота над вправами 3, 4.

4. Учитель показує учням 3 яблука, з’ясовує з ними, що цій групі об’єктів відповідає число 3, бо воно означає їхню кількість, а на письмі це число позначається цифрою 3.

II. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу.

Учитель виставляє два предметні малюнки із зображенням груш і запитує, якому числу відповідає ця кількість об’єктів. (Числу 2).

— У математиці часто потрібно знати, з яких двох менших чисел складається дане число. Як можна розділити ці дві груші? Лише одним способом. Учитель роз’єднує малюнки і каже: дві груші — це одна груша і ще одна груша; отже, 2 — це 1 і 1.

Далі учитель доставляє ще один малюнок із зображенням груші.

— Скільки тепер груш? Як їх можна розділити? Разом з учнями він спочатку ділить їх на З частини. Учні кажуть: 3 — це 1 і 1 і 1. Учитель звертає увагу, що часто важливим є поділ числа на два менші числа. Як можна 3 груші поділити на дві частини? Учні виходять до дошки і ділять на дві та одну груші, а потім на одну та дві. Усі разом промовляють: 3 — це2і 1; 3 — це 1 і 2.

Закріплення нового матеріалу.

Фронтальна робота над вправами 1,2.

III. Вправляння у письмі за зразками вчителя.

Підсумок уроку.

Учні беруть дві лічильні палички у праву руку. Переклавши одну з них у ліву руку, промовляють: 2 — це 1 і 1. Так само повторюють склад числа 3.