МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 13. Число 4. Цифра 4. Чотирикутник (с. 15)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів із числом і цифрою 4. Уточнити знання про чотирикутник.

Розвивальна. Розвивати вміння аналізувати, порівнювати.

Виховна. Виховувати любов до книги.

Засоби навчання. Підручник, картки з цифрами, лічильний матеріал, кольорова крейда.

Перебіг уроку

І. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

1. На дошці зображено 10 повітряних кульок. Учні отримують завдання: полічити кульки; назвати їх по порядку у зворотному напрямку; розфарбувати кольоровою крейдою сьому, передостанню, четверту кульки.

2. Учитель показує учням спочатку один олівець, потім — два, а далі — 3 олівці, а учні піднімають картки з відповідними числами. Учитель запитує, які з даних чисел можна розкласти на два менших. (Числа 2 і 3). Учитель записує на дошці схеми:

Учні за чергою виходять до дошки і вписують відповідні числа. З’ясовують, що число 2 розкладається одним способом, а число 3 — двома, проте в обох цих способах числа однакові: 1 і 2.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Вправа 1. Учні лічать групи об’єктів і з’ясовують, яке число вони сьогодні будуть вивчати.

2. За вправою 2 учитель пояснює утворення числа 4 з попереднього і одиниці.

Учитель показує друковану і писану цифру 4, показує, як її написати. Учні виконують записи в зошитах.

3. Учитель пропонує учням із паличок викласти чотирикутник, запитує, скільки в ньому сторін і кутів.

Учні розглядають чотирикутники вправи 3, з’ясовують, що жовтий чотирикутник схожий на той, який вони виклали з паличок. Учитель з’ясовує з учнями, чим вони подібні (тим, що у кожного з них усі сторони і кути однакові). Якщо хтось з учнів знає назву такого чотирикутника, то він повідомляє її решті учнів. (Квадрат). Учитель може зачитати віршик-загадку про квадрат, одночасно показуючи паперовий квадрат і повертаючи його в різні боки.

Я фігура особлива,

На всі сторони красива,

Не вузька і не широка,

Рівномірна на всі боки.

З вами я дружити радий,

І зовуть мене ... (квадратом).

Інші чотирикутники не є квадратами, бо вони не є «рівномірними на всі боки».

III. Розвиток математичних знань.

Фронтальна робота над вправами 4, 5. У вправі 5 учні називають фігури і з’ясовують, що після круга має йти квадрат.

Підсумок уроку.

1. Учні викладають цифру 4 з природного матеріалу (жолудів, насінин тощо).

2. Учитель пропонує учням викласти на партах різні фігури з чотирьох паличок. Наприклад,