МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 16. Числовий промінь. Попереднє і наступне числа (с. 18)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів із числовим променем. Узагальнити знання про числовий ряд, про утворення наступного числа з попереднього й одиниці.

Розвивальна. Розвивати вміння логічно мислити.

Виховна. Виховувати ретельність у навчанні.

Засоби навчання. Підручник, лічильний матеріал, числові віяла.

Перебіг уроку

I. Усна лічба.

1. Гра «Весела лічба». Учитель кілька разів стукає олівцем по столі, один учень називає відповідне число, а інший — стільки ж разів видає звуки, які імітують голос якоїсь тварини (курки, миші, жабки тощо).

2. Учитель виставляє на набірному полотні різну кількість кружечків, а учні показують відповідне число на віялі або називають його (якщо воно більше, ніж 4).

3. Робота з лічильним матеріалом. За вказівками вчителя учні викладають на смужках множини геометричних фігур, об’єднуючи їх у підмножину, та перелічують результат. При цьому проговорюють: до 3 кружечків додали 5 кружечків і дістали 8 кружечків; від 9 квадратиків забрали 4 квадратики й дістали 5 квадратиків тощо.

II. Вивчення нового матеріалу.

Підготовча робота.

Вправа 1. Учні зачитують ряд цифр, зображених на числовому промені.

Пояснення нового матеріалу.

Розповідь за вправою 1.

Закріплення нового матеріалу.

Учитель креслить на дошці числовий промінь і позначає на ньому числа 1, 2, 3, 4.

— Ви бачите не весь промінь, бо це частина прямої, яка не має кінця. Вивчаючи наступні числа, ми їх відкладатимемо на цьому промені. Тому його називають числовим променем.

На цьому промені зручно розглядати, як утворюється кожне наступне число. (Учитель домальовує дужки і числа, яку вправі 2).

— Як утворюється число 2? (До числа 1 додаємо 1).

— Як із числа 2 можна утворити число 3? Як із числа 3 утворюється число 4?

Учитель зачитує правило у рамці, після чого учні самостійно записують рівності у зошити. Учитель підкреслює, що тепер учні можуть самостійно складати рівності на додавання одиниці, без використання малюнків, бо вже знають, що результатом щоразу буде наступне число до даного.

III. Повторення вивченого матеріалу.

Фронтальна робота за вправами 3-4. Рівності вправи 4 учні записують у зошити.

Підсумок уроку.

Учні беруть у ліву руку одну лічильну паличку, а правою докладають до неї ще одну й усно складають рівність на додавання: 1 + 1 = 2. Додають наступну паличку і складають ще одну рівність: 2 + 1 = 3. Далі так само озвучують третю рівність. Учитель за словами учнів усі рівності записує на дошці.