МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 23. Знаки «>» і «<». Порівняння чисел на основі їх місця в числовому ряду (с. 25)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів зі знаками «>» і «<» та їх застосуванням при порівнянні чисел. Учити порівнювати числа на основі їх місця в числовому ряду.

Розвивальна. Розвивати прийоми розумових дій: порівняння, просторову уяву.

Виховна. Виховувати акуратність у роботі з лічильним матеріалом.

Засоби навчання. Підручник, картки із цифрами і знаками, лічильний матеріал, креслення на дошці геометричних фігур із записаними в них виразами.

Перебіг уроку

І. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

1. Гра «Яке число проминули?». Учитель називає числа від 1 до 10 у прямому і зворотному порядку, щоразу навмисне пропускаючи одне або два числа. Учні називають пропущені числа.

2. На дошці заздалегідь підготовлене креслення.

Учні по черзі виходять до дошки і вписують кожну відповідь у таку саму фігуру нижнього ряду, даючи назву цій фігурі.

3. Учитель записує на дошці число 5 і пропонує доповнити до цього числа названі ним числа. Після кожного названого числа один з учнів називає число-доповнення.

II. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу.

Учитель пропонує учням викласти на жовтій смужці 3 трикутники, а під ними на синій — 2 і запитує: яких трикутників більше? Чому? {Бо у верхньому ряду один трикутник не має пари). Учні роблять висновок: 3 трикутники більше, ніж 2 трикутники, отже, число 3 більше, ніж число 2. Тому число 2 менше, ніж 3.

— Це можна не тільки сказати, а й записати за допомогою спеціальних знаків. Учитель промовляє слово «більше» і показує учням знак «>». Після цього він записує на дошці: 3 > 2, а учні викладають цей запис на партах за допомогою карток із цифрами і знаками, читають його. Так само вони ознайомлюються зі знаком «<».

Первинне закріплення.

1. Фронтальна робота за вправою 1. Учитель звертає увагу дітей, що обидва знаки дуже схожі, і, щоб їх не плутати, слід запам’ятати: гострячок завжди направлений від більшого числа до меншого: «більше коле меншого».

2. Щоб порівнювати числа, не обов’язково щоразу викладати фігури — можна скористатися числовим рядом або числовим променем.

Фронтальна робота за вправою 2.

III. Розвиток математичних знань.

Колективне складання і запис рівностей за вправами 3, 4.

Підсумок уроку.

Учитель записує на дошці: 5 > 1; 3 < 6, а учні читають ці записи.