МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 24. Нерівність (с. 26)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів з терміном «нерівність». Учити порівнювати числа в межах 6 на основі їх місця в ряду чисел; складати рівності і нерівності за малюнками.

Розвивальна. Розвивати м’язи рук під час письма.

Виховна. Виховувати самостійність, спостережливість.

Засоби навчання. Підручник, лічильний матеріал, малюнок із зображенням Совуні з мультфільму «Смішарики» або лялька у її вигляді.

Перебіг уроку

I. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

1. — Сьогодні до нас в гості прийшла Совуня. Вона дуже хоче, щоб ви якнайшвидше вивчили напам’ять усі випадки складу чисел у межах 5, бо від цього залежить, як швидко ви будете виконувати обчислення і наскільки легко опануєте математику. Совуня пропонує нам пригадати усі випадки складу чисел 4 і 5, користуючись кружечками. Виставте на смужку 4 кружечки. Відсуньте один кружечок вбік. З яких чисел складається число 4? (Із чисел 1 і 3). Відсуньте вбік ще один кружечок. Який тепер склад числа 4 ми зобразили? (4 — це 2 і 2). Відсуньте третій кружечок, назвіть склад числа 4. (4 — це 3 і 1). То яким числом можна доповнити до 4 число 1? (Числом 3). А число 2? (Числом 2). Чому? (Бо 2 і 2 — це 4).

2. Робота в парах. Учні аналогічно називають усі випадки складу числа 5, користуючись трикутниками.

3. Совуня пропонує зіграти гру «День і ніч». На її слово «Ніч!» учні кладуть голови на парти, заплющують очі й уважно слухають. Совуня пропонує: «Доповніть число 1 до трьох. День!» Учні підносять руки, і хтось дає відповідь. Гра триває.

II. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу.

За вправою 1, користуючись числовим променем, учні визначають, які знаки слід поставити у «віконечка». Спочатку вони проговорюють: два більше одного, а тоді пригадують, як записати знак «>» між цими числами: гострячок має бути напрямлений від більшого числа до меншого. Один учень виконує запис 2 > 1 на дошці, а всі учні — у зошитах. Верхній рядок нерівностей учні записують під керівництвом учителя, а нижній — самостійно. Потім звіряють свої записи із записами на дошці. Учитель читає речення в рамці й запитує: «Чи могли б ми правильно порівняти числа без використання числового променя?» (Так, можна порівнювати числа за їх місцем у числовому ряду). Яке найбільше із зображених чисел? (6). Ми вже у двох нерівностях записали, що 6 більше від 3 і 5. Від яких ще чисел більше число 6? Запишіть нерівності.

Закріплення вивченого матеріалу.

Вправа 2. Учні з’ясовують, на яких малюнках об’єктів порівну, а на яких — ні. Записують спочатку дві рівності (2 = 2; 4 = 4), а тоді — чотири нерівності (3 < 5; 5 > 3; 6 > 4; 4 < 6).

III. Розвиток математичних знань.

1. Вправа 3. Учитель звертає увагу дітей, що додати до двох число 4 можна по одному (учні усно проговорюють чотири рівності на додавання 1), а можна відразу. Учні записують рівність 2 + 4 = 6 у зошити. Аналогічно працюють з другою рівністю.

2. Вправа 4. Після розгляду зразка — самостійна робота з подальшою перевіркою.

Підсумок уроку.

— Як називають запис 6 > 2? (Нерівність).