МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 25. Склад числа 6. Додавання на основі складу числа 6 (с. 27)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів зі складом числа 6 та додаванням на його основі.

Розвивальна. Розвивати вміння спів ставляти, робити висновки.

Виховна. Виховувати ретельність під час виконання завдань.

Засоби навчання. Підручник, лічильний матеріал, м’яч.

Перебіг уроку

І. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

1. Учитель пропонує викласти 2 квадрати одного кольору і 3 — іншого.

— Яку рівність на додавання можна скласти, якщо ці квадрати об’єднати? (2 + 3 = 5). Звідки ми дізналися, що буде 5? (Перелічили всі квадрати). А чи не могли б ми по-іншому дізнатися, що 2 + 3 = 5, без використання лічильного матеріалу і без числового променя? (Так, бо ми знаємо, що 2 і 3 — це склад числа 5, тому 2 + 3 = 5). Бачите, як важливо знати всі випадки складу числа напам’ять! Спробуйте самостійно записати усі рівності на склад числа 5. Хто сумнівається, може скористатися лічильним матеріалом. Починайте з рівності 5 = 4 + ....

Учні записують, потім всі разом перевіряють записане.

2. Фронтальна робота за вправою 3.

II. Вивчення нового матеріалу.

За вправою 1, розглядаючи волейбольні та футбольні м’ячі, учні вголос називають пари чисел, на які можна розкласти число 6. Учитель нагадує, що в кожній парі одне число доповнює друге до шести. Далі, розглянувши зразок рівності на склад числа 6 (другий стовпчик вправи 1), учні усі п’ять рівностей на склад числа 6 записують у зошити. Далі вчитель пояснює, що, знаючи напам’ять усі випадки складу числа 6, можна записувати відповідні рівності на додавання без використання наочності. Учитель зачитує міркування у рамках, як обчислити результат додавання 3 + 3. Далі, при записах кожної наступної рівності, учні по черзі повторюють аналогічні міркування.

Первинне закріплення.

Вправа 2. Учні лічать окремо товсті і тонкі олівці; результат знаходять без перелічування усіх олівців, а на основі міркування про склад числа 6.

III. Розвиток математичних знань.

1. Гра з м’ячем. Учитель кидає учневі м’яч і каже: «2 — це 1 і ...». Учень, повертаючи м’яч, називає друге число складу числа 2. Аналогічно повторюють склад чисел 3, 4, 5.

2. Самостійна робота. Учитель записує на дошці: 1+ 4 3 + 2 2 + 1 4 + 1 1 + 3 2 + 3.

Учні записують рівності, з’ясовуючи для себе, склад якого числа становить кожна пара чисел у записах на дошці. Один учень виконує цю роботу на дошці, а по закінченні результати звіряються.

Підсумок уроку.

Учні вголос називають усі випадки складу числа 6. Хто може, робить це без використання підручника.