МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 26. Переставний закон додавання (с. 28)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів із переставним законом додавання та його застосуванням під час обчислень.

Розвивальна. Розвивати прийоми розумових дій: аналіз, аналогію.

Виховна. Виховувати вміння співпрацювати з товаришами.

Засоби навчання. Підручник, лічильні палички, демонстраційний лічильний матеріал, шахові фігури, картки із цифрами і знаками відношення.

Перебіг уроку

I. Узагальнення і повторення вивченого матеріалу.

1. — Викладіть із трьох паличок трикутник. Скільки у ньому сторін? Кутів? Яку фігуру можна викласти із чотирьох паличок? Із п’яти? Із шести? Учні викладають ці фігури.

2. — Якщо збільшувати число сторін фігури, то як такі фігури далі можна називати? (Семикутник, восьмикутник тощо). Сторін може бути як завгодно багато. Усі такі «кутники» можна назвати одним словом: «многокутник». Чи є многокутником трикутник? Чому? Чи може многокутник мати менше, ніж три сторони? Спробуйте викласти многокутник із двох паличок. То яку найменшу кількість сторін може мати многокутник?

3. Учитель ставить на стіл одну чорну шахову фігуру і 4 білі, об’єднує їх. Учні за допомогою карток із цифрами і знаками викладають на партах рівність 1 + 4 = 5. Один учень це робить біля дошки. Аналогічно опрацьовують ще кілька рівностей на додавання.

II. Вивчення нового матеріалу.

Підготовча робота.

На жовтій смужці учні викладають 4 великі кружечки і 2 малі, а під ними на синій — 2 великі й 4 малі. З’ясовують, що на обох смужках кружечків порівну, складають рівності 4 + 2 = 6 і 2 + 4 = 6.

Пояснення нового матеріалу.

Вправа 1. Склавши обидві рівності, учні порівнюють їх. (В обох рівностях додають однакові числа, але в різній послідовності, і результат від цього не змінюється).

Учитель читає закон у рамці.

Вправа2. Учитель повідомляє, що рівності 1 + 5 = 6 та 5 + 1 = 6 можна об’єднати в одну: 1 + 5 = 5 + 1. Це перша рівність, де знак «плюс» записаний по обидва боки від знака «=».

Первинне закріплення.

Вправа 3. Учні разом з учителем розглядають зразок, після чого самостійно записують аналогічні рівності. Потім учні по одному виходять до дошки і кожен записує рядок рівностей.

III. Розвиток математичних знань.

1. Вправа 4. Спочатку вчитель разом з учнями обґрунтовує вибір дії за кожним малюнком. На першому малюнку є шість склянок; із чотирьох склянок сік випили — це відповідає дії віднімання із числами 6 і 4. Учні записують рівність і з’ясовують: результат 2 менше, ніж початкова кількість склянок 6, бо при відніманні склянок із соком стає менше. На другому малюнку рибки об’єднують, їх стає більше, що відповідає дії додавання над відповідними числами.

2. Вправа 5. Учні, розглядаючи геометричні фігури, визначають, що ці фігури мають такі ознаки: колір, величина, форма. А далі з’ясовують, за якими ознаками виконано їх поділ в обох випадках.

Підсумок уроку.

Учні вголос повторюють переставний закон додавання.