МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 28. Порівняння чисел у межах 7 (с. 30)

Мета. Навчальна. Учити порівнювати числа в межах 7 на основі їх місця в числовому ряду. Ознайомити учнів із складанням рівностей за сюжетним завданням.

Розвивальна. Розвивати уяву.

Виховна. Виховувати дисциплінованість, витримку під час гри.

Засоби навчання. Підручник, структурні записи на дошці для гри «Мовчанка», віяло або числовий блокнот.

Перебіг уроку

І. Усні обчислення.

1. Назвіть усі числа від 3 до 9; від 8 до 2; від 5 до 10.

2. Гра «Мовчанка».

Учитель малює на дошці малюнок.

— Сьогодні ми будемо обчислювати мовчки. За першою квіткою ми додаватимемо 1 до чисел, записаних на її пелюстках, а за другою — відніматимемо 1.

(Результат дії усі учні показують за допомогою картки із цифрою, або числового віяла, або числового блокнота). Учитель торкається указкою цифри на пелюстці, а учні демонструють результат.

II. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу.

Вправа 1. — Подивіться на числовий промінь і скажіть, від яких чисел більше число 7; які числа менші від числа 7. Учні записують відповідні нерівності. Першу нерівність другого рядка один учень коментує. Решту нерівностей учні записують самостійно. Учитель ходить поміж парт і контролює, щоб учні усвідомлено записували нерівності. Для цього він час від часу ставить уточнювальні запитання: — Прочитай цю нерівність. Чому ти цей знак записав саме так? (Бо гострячок має бути спрямований від більшого числа до меншого). Звідки ти знаєш, що 2 менше від 6? (Бо число 2 у числовому ряду іде раніше, ніж число б, отже, воно менше від 6).

Первинне закріплення.

Учні самостійно записують усі нерівності з числом 7 і знаком «<».

III. Розвиток математичних знань.

1. — Щоб записати рівність, можна просто сказати, які числа слід додати чи відняти. Але часом таку рівність треба скласти на основі завдання, у якому про щось розповідається. Зараз ми разом прочитаємо таке завдання за вправою 2. (Учитель читає слова, а учні озвучують малюнки: У сітці лежало (вчитель)... — б тенісних м’ячів (учні) і т. д.)

— У цьому завданні не сказано, яку рівність слід скласти — на додавання чи віднімання. Але ми знаємо, що додаємо ми у випадку об’єднання предметів, коли разом їх стає більше. Тому нам треба уявити собі ситуацію з м’ячами. (Один учень ще раз переказує зміст завдання). — Щоб нам легше було уявити, об’єднуємо ми м’ячі чи вилучаємо їх частину, до завдання подано малюнок, де кожен м’яч замінено кружечком. Учні обговорюють, що означають сині та білий кружечки, об’єднують їх, вибирають дію, озвучують і записують рівність.

Аналогічно опрацьовується вправа 3.

2. Фронтальна бесіда за вправою 4.

3. Самостійна робота за вправою 5 з наступною перевіркою.

Підсумок уроку.

Учитель записує на дошці: 7 > 4; 2 < 7, а учні читають уголос ці нерівності.