МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 32. Склад числа 8. Додавання на основі складу числа 8 (с. 34)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів з усіма випадками складу числа 8 із двох менших чисел. Учити додавати на основі складу числа 8. Вправляти у складанні рівностей за сюжетними завданнями.

Розвивальна. Розвивати вміння описувати конкретний зміст завдання засобами математики.

Виховна. Виховувати бережне ставлення до підручника та зошитів.

Засоби навчання. Підручник, лічильні палички, малюнок із зображенням їжака, купюри по 5 грн, 1 грн, дві по 2 грн, зображення павутини, зображення числового променя.

Перебіг уроку

I. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

1. Учитель пропонує викласти з паличок восьмикутник.

— Які два многокутники можна викласти цими паличками? (Учні викладають два чотирикутники; трикутник і п’ятикутник). Чи може один з цих многокутників бути шестикутником? (Ні, бо з решти — двох паличок — неможливо скласти многокутник).

2. Учитель читає загадку: вісім ніг біжать довкола, вишивають шовком кола. (Павук). Уточняють, що насправді павутина складається не з кіл, і навіть не з многокутників, бо павутинки провисають і замість відрізків утворюють дуги (криві). Учні лічать кількість цих дуг.

3. Гра в парах «Саме стільки». Один учень показує цифру, а другий — відповідну кількість паличок.

4. Учитель виставляє зображення їжака із прорізами і вставляє у них 2 жовті яблука і 4 червоні. Учні усно складають рівність. Учитель знімає 3 яблука — учні складають рівність на віднімання.

5. Учитель показує пари купюр (2 грн і 2 грн, 1 грн і 5 грн, 5 грн і 2 грн), а учні обчислюють їх загальну вартість.

II. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу.

1. За вправою 1 учні розглядають кожний рядок м’ячів і складають до нього по дві рівності на склад числа 8. Учитель нагадує учням, що обидві ці рівності ілюструють переставний закон додавання. Учні записують у зошити лише рівності виду 7 + 1 = 1 + 7.

2. За малюнками вправи 2 учні ще раз називають пари чисел, які є складом числа 8. Після цього вони записують у зошити рівності на додавання на основі цих випадків складу числа. Кожну рівність по черзі коментують. Зразок коментування учитель зачитує перед записом рівностей.

Первинне закріплення.

На дошці зображено числовий промінь:

Учитель пропонує за цим малюнком скласти рівність на додавання. У ході бесіди з’ясовують, що додавати треба до числа 4. Додавати будемо число, яке відповідає кількості проміжків, охоплених дужкою. Учні лічать проміжки і записують: 4 + 4. Щоб знайти відповідь, треба з’ясувати, складом якого числа є числа 4 і 4 — це число 8. Це підтверджує і стрілка на числовому промені.

III. Розвиток математичних знань.

1. Самостійна робота за вправою 3.

2. Робота над сюжетними завданнями 4 і 5. Учитель разом з учнями озвучує завдання. Потім учні пояснюють, що означає кожна група кружечків. У випадку об’єднання кружечків вони вибирають дію додавання, а у випадку вилучення частини кружечків — дію віднімання. Обидві рівності записують у зошити і порівнюють. Повторюють висновок: якщо до 4 додати, то стане більше, ніж 4, а якщо від 4 відняти, то стане менше, ніж 4.

Підсумок уроку.

Учні називають усі випадки складу числа 8.