МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 34. Порівняння чисел у межах 9 (с. 36)

Мета. Навчальна. Учити порівнювати число 9 з іншими числами на основі їх місця в ряду чисел. Вправляти у складанні рівностей за предметними малюнками і числовим променем.

Розвивальна. Розвивати вміння шукати спільне та відмінне об’єктів.

Виховна. Виховувати вміння колективно виконувати спільну роботу.

Засоби навчання. Підручник, картки із цифрами, піктограма, записи рівностей і нерівностей на дошці.

Перебіг уроку

I. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

1. Гра «Ланцюжок». Учні одного ряду називають по черзі рівності на додавання 1: 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, ..., 8 + 1 = 9. Учні іншого ряду називають рівності на віднімання 1: 9 - 1 = 8, 8 – 1 = 7, ..., 2 - 1 = 1.

2. Гра «Назви склад числа».

Учитель виставляє на столі групу об’ємних предметів, наприклад 7 кубиків, і ділить її по-різному на дві частини. Учні, за вказівкою вчителя, озвучують відповідну рівність на склад числа. Учитель додає чи забирає кілька предметів і знову виконує поділ, а учні називають рівності.

3. Учитель торкається указкою до двох цифр, зображених на картках над дошкою, а учні читають по дві нерівності (3 < 6 і 6 > 3).

II. Вивчення нового матеріалу.

Підготовча робота.

— Сьогодні ми будемо порівнювати число 9 з іншими числами. Це означає, що ми складатимемо нерівності з числом 9. У підручнику є багато завдань на складання рівностей і нерівностей. Біля цих завдань ви побачите значок порівняння (див. умовні позначення в підручнику). Він означає, що потрібно у записах в порожній кружечок вставити відповідний знак.

Учитель відкриває частину дошки із записами:

Учні читають нерівності, а один учень вписує у кружечки відповідні знаки. Усі нерівності учні складають на основі знань про місце чисел у числовому ряду.

Пояснення нового матеріалу.

Вправа 1.

1. — Сьогодні ми складатимемо нерівності з числом 9. Яким є це число в порівнянні з усіма попередніми числами? (Воно найбільше з них). Це означає, що знак нерівності у кожному записі буде спрямовувати свій гострячок від числа 9 до іншого числа.

2. Коментований запис нерівностей за вправою 2. Учень спочатку читає нерівність, потім усі записують її в зошити. На закритій частині дошки інший учень записує ці нерівності для подальшої перевірки.

III. Розвиток математичних знань.

1. Вправа 3. Учні спочатку обговорюють, що зображено на малюнку. Три абрикоси і три кісточки означають, що було 6 абрикос, 3 з яких з’їли, і залишилося 3 абрикоси. Після цього рівність записують самостійно. Один учень читає записану рівність. Аналогічно опрацьовують другий і третій малюнки вправи.

2. Фронтальна робота за вправою 5. Порівнюючи ґудзики першого ряду, учні відзначають, що всі вони однакової форми і розміру — це їх спільні ознаки. Ґудзики відрізняються лише кольором — це відмінна ознака. Так само міркують уголос і про два інші ряди ґудзиків.

3. Самостійна робота за вправою 4.

Підсумок уроку.

— Від яких чисел є більшим число 9?