МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 37. Порівняння чисел у межах 10 (с. 39)

Мета. Навчальна. Учити порівнювати числа в межах 10 за їх місцем у числовому ряду. Розвивати вміння складати рівності.

Розвивальна. Розвивати просторову уяву.

Виховна. Виховувати вміння самостійно працювати.

Засоби навчання. Підручник, м’ячі, зображення геометричних фігур, картки із цифрами.

Перебіг уроку

І. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

1. Гра з м’ячем. Учні, сидячи, передають один одному м’яч і називають підряд усі числа від 1 до 10 і навпаки. Кожний ряд має свій м’яч.

2. Самостійна робота за вправою 4.

3. На дошці зображені геометричні фігури.

Учні називають їх, присвоюючи їм порядкові числівники. (Перший — чотирикутник, друга точка, третій — ... і т. д.)

II. Вивчення нового матеріалу.

Підготовча робота — за вправою 1.

Пояснення нового матеріалу.

Вправа 2. Учні, дивлячись на піктограму, з’ясовують, що їм треба порівняти числа у кожній парі, тобто вставити між ними відповідний знак. Учитель уточнює з учнями, що 10 — найбільше з усіх вивчених чисел; кожна пара чисел містить число 10, отже, треба число 10 порівнювати з іншими числами або інші числа — з числом 10; оскільки 10 більше від них, то гострячок знака нерівності щоразу має бути спрямований від числа 10 до іншого числа; в останній парі числа однакові, тому між ними має стояти знак «=».

Після такого пояснення учні по черзі озвучують нерівності, а записують самостійно. Один учень працює біля дошки для подальшої перевірки. Учитель ходить поміж партами і, якщо треба, надає усну допомогу. У разі потреби вимагає обґрунтування, чому поставили саме такий знак.

Первинне закріплення.

Вправа 3. Після самостійного виконання вправи учні на основі цього ряду усно складають нерівності:

«10 >9, 9 > 8, 8 > 7, 7 > 5, 5 > 4, 4 > 3, 3 > 1». З’ясовують, яких чисел у ряду не вистачає і між якими двома числами кожне з них має стояти.

III. Розвиток математичних знань.

1. Вправа 5. Спочатку вчитель з учнями обговорює кожний малюнок; з’ясовують, яка дія над об’єктами на ньому зображена: об’єднання чи вилучення частини. Відповідно до цього вказують, більше чи менше стане об’єктів та яку дію слід вибрати. Рівності учні записують самостійно з наступною перевіркою.

2. Вправа 6. Учні розглядають структуру першої рівності та з’ясовують, що вона вимагає застосування переставного закону додавання. Далі всі рівності записують з коментуванням. Після завершення роботи вчитель запитує, чи обов’язково було застосовувати переставний закон у трьох останніх випадках. (Ні. Можна було, наприклад, записати: 3 + 2 = 4 + 1).

Підсумок уроку.

Учитель показує учням дві картки з числами, одне з яких — 10, а учні називають відповідну нерівність. Учитель перекладає картку із числом 10 в другу руку і бере картку з іншим числом. Учні знову називають нерівність.