МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 38. Склад числа 10. Додавання на основі складу числа 10 (с. 40)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів з усіма випадками складу числа 10 та випадками додавання на основі цього складу. Вправляти у складанні рівностей за зразком.

Розвивальна. Розвивати пам’ять, уміння міркувати за зразком.

Виховна. Виховувати лаконічність у висловлюваннях.

Засоби навчання. Підручник, піктограма, «світлофорики», картки із цифрами, лялька у вигляді Буратіно або його зображення, зображення золотого ключика, звукова фонограма, лічильні палички.

Перебіг уроку

I. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

1. На столі хаотично розкладено картки з числами від 1 до 10.

— Сьогодні до нас на урок прийшов Буратіно. Як ви знаєте, він не дуже ретельно відвідував школу. Щоб знайти золотий ключик, йому потрібно ці числа розставити в ряд, від найменшого до найбільшого. Хто йому допоможе? Один учень викладає ряд чисел, а клас читає його у прямому і зворотному порядку. Учитель підіймає аркуш паперу, під яким лежить «золотий ключик».

2. Гра «Живі числа». Учитель викликає до дошки 8 учнів і вивішує на дошці картку з числом 8.

— Зараз ви під музику будете показувати різні випадки складу числа 8. (Поки грає музика, учні, порадившись, діляться на дві групи і беруться за руки. Наприклад, у першій групі — 3 учні, а в другій — 5). Клас уголос називає відповідну рівність на склад числа: 8 = 3 + 5. Далі знову грає музика і учні перегруповуються і т. д.

II. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу.

Бесіда за вправою 1.

Первинне закріплення.

1. За кожним рядком вправи 1 учні записують у зошити рівності за зразком: 9 + 1 = 1 + 9.

2. Вправа 2. Учні читають пари чисел на шибках автобуса і знаходять їх у рівностях на додавання. З’ясовують, що всі рівності можна записати, використавши відповідний випадок складу числа 10. Учитель читає міркування у рамках, а учні записують першу рівність. Далі кожну наступну рівність так само коментують учні. Учитель запитує, чому всі відповіді однакові. (Бо всі випадки є складом числа 10).

III. Розвиток математичних знань.

1. Вправа 3. Учитель показує учням піктограму зі знаками плюс і мінус, пояснює, яке завдання вона означає.

— Розгляньте всі рівності. Що у них спільного? (Перед знаком «=» всюди стоїть число 1). Це означає, що в кожній рівності треба додати або відняти 1. Учні розглядають рівності першого стовпчика і з’ясовують, що у першій рівності до 8 треба додати 1, бо після знака «=» записане число, яке йде після числа 8. У другій рівності треба писати знак «-», бо 6 іде перед числом 7. Учні самостійно записують усі рівності, а тоді по черзі їх зачитують. При цьому клас сигналізує «світлофориками» про правильність вибраного знаку учнем, який читав свою рівність.

2. Вправа 4. Колективно розглядають перший малюнок і записи під ним, з’ясовують, що обидві рівності ілюструють склад одного й того самого числа. Усі рівності учні записують самостійно, з наступною перевіркою.

Підсумок уроку.

Учні згортають підручники, беруть в одну руку 10 паличок і, перекладаючи по одній в іншу руку, називають усі випадки складу числа 10.