МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 39. Число 0. Цифра 0 (с. 41)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів з числом 0, його місцем у числовому ряду; порівнювати число 0 з іншими числами.

Розвивальна. Розвивати вміння спів ставляти множину об’єктів з відповідним числом.

Виховна. Виховувати дисциплінованість під час естафети.

Засоби навчання. Підручник, набірне полотно і картки із зображенням груш, лялька Нулик з мультфільму «Фікси- ки» або її зображення, картки із цифрами і знаками, вирізані з картону геометричні фігури, «світлофорики».

Перебіг уроку

І. Повторення і закріплення вивченого матеріалу

1. Усне опитування.

• Назвіть усі вивчені нами числа від найменшого до найбільшого і від найбільшого до найменшого.

• Назвіть «сусідів» числа 2; числа 9.

• Назвіть відповіді: 6 + 1, 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5, 10 - 1, 4 - 1.

• Між якими двома числами слід поставити знак «менше»?

3 і 2; 7 і 5; 1 і 10; 8 і 3; 6 і 9; 2 і 5. (Учні в потрібний момент показують на «світлофориках» зелений колір).

2. Учитель виставляє на набірному полотні геометричні фігури: об’єднує їх; вилучає частину фігур, а учні для кожного випадку викладають на партах цифрами і знаками відповідну рівність. Троє сильніших учнів призначаються контролерами, кожен у своєму ряду. Вони ходять і дивляться, чи правильно учні виклали рівність. Якщо хтось виклав неправильно, контролер підносить руку і вчитель ще раз повторює маніпуляцію з фігурами, а учень виправляє свою помилку.

3. Гра-естафета «Хто швидше доповнить... ».

Учні з двох рядів виходять один за одним і записують по одному числу. Якщо хтось написав неправильно, то інший гравець команди може виправити помилку, але втрачає право заповнювати наступну порожню клітинку. Переможе та команда, яка швидше заповнить таблицю (усі записи будуть правильними).

II. Вивчення нового матеріалу.

Підготовча робота.

— Сьогодні до нас у гості прийшов Нулик. Він познайомить нас з новим числом, від якого походить його ім’я. Нулик пропонує вам завдання.

Учитель виставляє на набірному полотні 3 малюнки із зображенням груш. Знімає по одній груші, а учні називають рівність. Учитель записує ці рівності на дошці: 3 – 1 = 2; 2 - 1 = 1; 1 - 1 = [ ].

— Щоб записати цю рівність до кінця, усіх раніше вивчених чисел нам не вистачає. Є потреба ввести ще одне число, яке означає, що жодної груші не залишилося. Нулику, яку назву має це число?

Пояснення нового матеріалу.

Фронтальна робота за вправами 1,2. Учитель виставляє картку з числом 0 у ряду чисел над дошкою перед числом 1.

Первинне закріплення.

1. Вправа 3. Учні за кількістю клітинок з’ясовують, що ряд чисел має починатися не з одиниці, а з нуля. Ряди чисел записують самостійно.

2. Вправа 4.

— Якщо число нуль стоїть першим у ряду чисел, то що це означає? (Що воно менше за всі інші числа).

Коментоване виконання вправи.

3. Самостійна робота за вправою 5. Двоє учнів зачитують записані рівності, а клас сигналізує «світлофориками».

Підсумок уроку.

Що означає число 0? Прочитайте ряд чисел, починаючи з нуля.