МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 40. Додавання і віднімання з числом 0 (с. 42)

Мета. Навчальна. Вправляти у виконанні арифметичних дій з числом 0, у порівнянні чисел із цим числом.

Розвивальна. Розвивати вміння впорядковувати об’єкти за певною ознакою.

Виховна. Виховувати почуття гумору засобами математики.

Засоби навчання. Підручник, лічильні палички, дві склянки, 4 олівці, «світлофорики».

Перебіг уроку

I. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу.

1. Учитель пропонує учням назвати ряд усіх вивчених чисел від найменшого до найбільшого.

• Від яких чисел більше число 4? Від яких чисел менше число 8? Число 0?

• Назвіть числа, менші від 6; більші від 0.

• Назвіть усі випадки складу чисел 5; 6; 7; 8; 9; 10.

(У разі потреби можна користуватись паличками).

2. Самостійна робота за вправою 5.

3. Бесіда за вправою 4. Учні роблять висновок. (У цьому випадку потрібно вибрати дію додавання, бо якщо предмети об’єднують, то їх стає більше).

— Уявіть, що сірі котики пішли з лежака на прогулянку. Яку тепер дію слід вибрати? Чому? (Якщо частину об’єктів вилучаємо, то їх стає менше, отже, потрібно вибрати дію віднімання).

II. Закріплення і розвиток знань про число 0.

1. Учитель читає вголос віршик, після чого обговорює з учнями застосування числа і цифри 0 у конкретних ситуаціях.

Цифра нуль — цікава цифра, бо у неї вдача хитра.

Уявіть, що навпаки роблять жабки й ластівки.

Ластівки в траві стрибають, жабки в вирій відлітають,

Їх ні з близька, ні здаля не помітиш без нуля.

Скільки зябер у жука? Скільки крил у судака?

Полічить хіба що в сні можна груші на сосні.

Далі учитель продовжує зачитувати віршик.

Нуль — коли цукерки з’їли, коли бджілки полетіли,

Хай же знає вся малеча: нуль — це просто порожнеча.

2. Учитель ставить на стіл дві склянки. У першій — 4 олівці, а друга — порожня.

— Скільки олівців у першій склянці? Скільки у другій? Скільки олівців разом у двох склянках? Як це можна записати рівністю? (Учні пишуть: 4 + 0 = 4).

— А тепер я роблю протилежну дію — забираю порожню склянку. Скільки олівців було у двох склянках спочатку? Скільки олівців я забрала? Скільки залишилось? Якою рівністю це можна записати? (4 - 0 = 4).

Який висновок можна зробити? (Якщо до числа додати нуль, отримаємо те саме число. Якщо відняти нуль — залишиться те саме число). Так, нуль — це таке особливе число, від додавання і віднімання якого нічого не змінюється.

3. Вправа 1. З першої рівності учні роблять висновок: якщо до нуля додати якесь число, отримаємо знову те саме число. З рівності 4 - 4 = 0 учні роблять висновок: якщо від числа відняти те саме число, то залишиться нуль.

4. Самостійна робота за вправою 3. Під час перевірки використовують «світлофорики».

5. Коментоване виконання вправи 2. Учитель ходить поміж партами і з’ясовує, чи правильно учні записують знаки.

— Яку назву мають перший, другий і четвертий записи? (Нерівності). Яку назву має третій запис? (Рівність). Чому ви тут поставили знак «=»? (Бо справа і зліва записані однакові числа). Чому в останній нерівності записали знак «більше»? (Бо число 8 у ряду чисел стоїть далі, ніж число 0).

Підсумок уроку.

— Назвіть відповіді: 10 - 10; 10 - 0; 0 + 10; 10 + 0.