МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 43. Вираз. Значення виразу (с. 45)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів із поняттям виразу і його значення. Учити розрізняти вираз і рівність.

Розвивальна. Розвивати вміння користуватися математичною термінологією.

Виховна. Виховувати вміння самостійно працювати з підручником.

Засоби навчання. Підручник, картки з виразом, його значенням і знаком «=», магнітна дошка, записи на дошці виразів, картки із цифрами, лінійка, смужки, зображення числового променя.

Перебіг уроку

І. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

1. Учитель пише на дошці число 10.

— Зараз ми «ланцюжком» повторимо склад цього числа. Учитель показує першому учневі картку з цифрою 1. Учень каже: 9. Наступному учневі він показує цифру 2, учень каже: 8, і т. д. Учитель витирає число 10, а записує інше число (9, 8, 7). Робота триває.

2. Самостійна робота за вправою 3.

3. Учитель роздає учням паперові смужки, а вони вимірюють їх довжину.

4. Учитель відкриває на дошці зображення числового променя.

— Цей промінь, як ви знаєте, може слугувати лічильною машиною. Як на ній обчислити, скільки буде 2 + 6? Один учень виходить до дошки і малює дужку:

Учні записують рівність. Так само обчислюють різницю 10 - 7. Учитель повідомляє, що відтепер замість числового променя можна користуватися лінійкою.

Учні пробують обчислити на лінійці значення кількох виразів, записують рівності.

II. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу.

— Ми вже розглядали випадки складу числа 10: 1 і 9, 2 і 8, 3 і 7 та ін. Можна сказати, що склад числа 10 представляють записи 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7 і т. д. Такі записи називають виразами. Вирази містять знаки дій, але не містять знака «=». Учитель виставляє на магнітній дошці один під одним два вирази: 3 + 4 і 9 - 5.

— Ми можемо виконати вказану у виразі дію й отримати результат — число. Учні обчислюють обидва вирази на лінійках і називають результати: 7 і 4. Учень виставляє ці числа на дошці навпроти відповідних виразів.

— Ці числа називаються значеннями виразів. 7 — значення першого виразу, а 4 — значення другого виразу. Поставимо тепер знак «=» між кожним виразом і його значенням. Що ми отримали? (Рівність). Учитель читає речення в рамці у кінці вправи 1.

Первинне закріплення.

1. Бесіда за вправою 1.

2. Учитель розкладає на столі картки з виразами, цифрами і знаками «=», а учні виходять до столу, вибирають вираз, шукають картку з його значенням і складають на дошці рівність

3. Учитель пропонує викласти на парті будь-який вираз на додавання чи віднімання; поруч викласти його значення, а далі перетворити викладене у рівність.

III. Розвиток математичних знань.

Вправа 2.

Учні дають відповіді на запитання. Учитель пропонує: «Запишіть вираз, який відповідає малюнку», перевіряє, чи правильно школярі виконали завдання. Далі він пропонує дописати до цього виразу закінчення так, щоб з нього вийшла рівність.

Підсумок уроку.

Учитель закриває аркушем паперу праву частину рівності, записаної на дошці.

7 - 5 [= 2]

— Як називають цей запис? (Вираз). Учитель забирає аркуш:

7 - 5 = 2

— Як називають число 2? (Значення виразу).

— Як називають увесь запис? (Рівність).