МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 44. Доданки. Сума (с. 46)

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів з назвами чисел при додаванні. Учити трьома способами читати вирази і рівності на додавання.

Розвивальна. Розвивати математичне бачення навколишнього світу.

Виховна. Виховувати самостійність.

Засоби навчання. Підручник, таблиця із записом рівності на додавання і назв її чисел, картки із цифрами.

Перебіг уроку

І. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

Усне опитування.

1. Учитель показує указкою на число 5 у ряду чисел над дошкою. Учні називають спочатку п'ять менших від нього чисел, а потім — п'ять більших.

2. Учитель малює на дошці кружечки:

Лінійкою або ручкою він відділяє один кружечок від решти, а учні повідомляють: 7 — це 1 і 6. Учитель переставляє лінійку після другого кружечка, а учні називають наступний випадок складу числа 7, і т. д.

II. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу.

Учитель вивішує таблицю.

— При додаванні усі числа мають свої назви. Числа, які ми додаємо, називають доданками, а число, яке дістаємо в результаті додавання, — сумою. Назвіть у цій рівності перший доданок, другий доданок, суму.

Первинне закріплення.

1. За вправою 1 учні спочатку називають суму, а тоді — доданки.

2. Усне виконання вправи 2.

3. Вправа 3. Учні називають номери потрібних рівностей. Далі з'ясовують, що у кожній з цих рівностей сума є наступним числом у ряду чисел після числа, яке є першим доданком. Отже, другий доданок дорівнює одиниці. Учні самостійно записують обидві рівності у зошити, потім зачитують їх.

4. За вправою 4 учитель навчає трьома способами читати спочатку вираз 5 + 4, а потім рівність 5 + 4 = 9.

5. Самостійна робота за вправою 5 з наступною перевіркою.

III. Розвиток математичних знань.

Вправа 6. Після ознайомлення зі змістом сюжетного завдання учні самостійно розглядають кружечки і записують рівність. Потім один учень читає цю рівність, а інший — обґрунтовує вибір дії.

Підсумок уроку.

Учитель на дошці записує рівність 5 + 5 = 10, а учні трьома способами читають її.