МАТЕМАТИКА 1 клас - Розробки уроків до підручника О. П. Корчевська - 2018

За Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою колективом авторів під керівництвом О. Я. Савченко

Урок 5. Просторові відношення (с. 7)

Мета. Навчальна. Ознайомити з напрямками руху і розміщенням об’єктів у просторі (праворуч — ліворуч, перед, над, попереду, позаду). Вправляти у кількісній і порядковій лічбі, у порівнянні об’єктів за величиною, у поділі об’єктів на групи за певною ознакою.

Розвивальна. Учити класифікувати об’єкти за певною ознакою.

Виховна. Виховувати спостережливість.

Засоби навчання. Підручник, індивідуальний лічильний матеріал, іграшкові тварини, ляльки, м’яч.

Перебіг уроку

I. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Учитель пропонує учням виставити на жовто-блакитну стрічку 6 великих кружечків, 3 сині трикутники, 5 зелених квадратів і 4 червоні. Учні повинні розкласти ці фігури: а) за кольором; б) за величиною; в) за формою.

2. На столі вчитель викладає іграшкові тварини і ляльки, одну за одною, обличчям в один бік.

— Скільки іграшок ви бачите? Скільки серед них тварин, скільки ляльок? Хто йде першим, хто — третім, хто — останнім? На якому місці стоїть ведмедик? Лялька? Слоник? Полічіть їх за порядком.

II. Вивчення нового матеріалу.

Підготовча робота.

Піднесіть праву руку, ліву руку. Поверніть голову ліворуч, праворуч.

Пояснення нового матеріалу.

1. Учитель, стоячи спиною до класу, бере книжку в праву руку; в ліву руку і запитує щоразу, у якій руці книжка. Потім викликає двох учнів до дошки і ставить їх обличчям один до одного так, щоб один учень стояв спиною до класу, а інший — обличчям. Обидва учні піднімають праву руку, потім ліву. Учитель звертає увагу: якщо стояти обличчям один до одного, то навпроти правої руки одного учня буде ліва рука іншого. Щоб не помилитись, краще по думки дивитись на товариша зі спини.

2. Фронтальна робота над вправою 1.

3. Фронтальна робота над вправою 2.

III. Закріплення вивченого матеріалу та робота в зошиті.

1. Вправа 3. Учитель наголошує, що спільну ознаку можна не тільки визначати, а й виконувати за нею поділ об’єктів. Учні розглядають першу групу фігур і з’ясовують, що фігури поділені за формою. Аналогічно визначають, що у другій групі фігури поділені за кольором, а в третій — на більші та менші, тобто поділ здійснено за їх величиною. Поділ третьої групи фігур учні виконують у парах.

2. Написання ліній за зразком учителя.

Підсумок уроку.

На столі сидить ведмедик обличчям до класу, а поряд — м’яч. Учитель кладе лінійку між ведмедиком і м’ячем. Учні з’ясовують, що лінійка лежить праворуч від ведмедика і ліворуч від м’яча.