Розробки уроків Математика 1 клас 20201 семестр

Розміщення об'єктів на площині та в просторі: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між; під, над, на; попереду, позаду, поруч. Напрямки руху (зліва направо, справа наліво, знизу вгору, зверху вниз, вище від, нижче від, між, по центру, лівіше від, правіше від, наліво, направо, прямо, по колу)

Аналіз спільних та відмінних ознак предметів. Порівняння предметів за матеріалом. Об'єднання об'єктів у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об'єктів на підгрупи за спільною ознакою

Сукупність предметів (множина). Кількість предметів сукупності (множини). Лічба. Правила лічби. Назви чисел у межах 10

Порядкова лічба предметів. Порядкові відношення. Відношення між предметами, пов'язані з їх розміром, довжиною, висотою, товщиною

Порядкова лічба. Поняття «однакова кількість» або «порівну», «різна кількість», «стільки ж», «більше, ніж», «менше, ніж»

Числа першого десятка. Найменше й найбільше число серед чисел першого десятка. Лічба в прямому і зворотному порядку

Числовий ряд. Числовий промінь. Додавання і віднімання за числовим променем. Додавання і віднімання 0

Віднімання рівних чисел. Порівняння чисел. Обчислення значення виразів за числовим відрізком. Зв'язок дій додавання і віднімання. Послідовність чисел від 0 до 10

Назви компонентів і результату дій додавання (доданок, сума) та віднімання (зменшуване, від'ємник, різниця). Розв'язування текстових задач на знаходження (всього) та остачі

Поняттям «задача». Структурні елементи задачі. Розв'язування текстових задач на знаходження суми (всього). Прийоми пошуку дій розв'язування задачі

Прийоми додавання (додавання чисел частинами). Розв'язування текстових задач на знаходження суми (всього)

Прийоми віднімання (віднімання чисел частинами). Розв'язування текстових задач на знаходження остачі

Склад чисел 2, 3, 4. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування текстових задач на знаходження суми (всього) та остачі

Склад числа 5. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування текстових задач на знаходження суми (всього) та остачі

Склад числа 6. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування задач на основі практичних дій з предметами і за малюнком

Склад числа 7. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Розв'язування текстових задач на знаходження суми (всього)

Склад числа 8. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування текстових задач на знаходження суми, остачі та за малюнками. Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць

Склад числа 9. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування задач на знаходження суми, та за малюнком

Склад числа 10. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування текстових задач на знаходження суми, остачі та за малюнками. Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць

Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування текстових задач на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць

Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування текстових задач на знаходження остачі та за малюнком

Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування текстових задач на зменшення (збільшення) числа на кілька одиниць та за малюнком

Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування текстових задач на знаходження суми та за малюнком

Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Розв'язування текстових задач на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць та за малюнком

Розв'язування прикладів на додавання і віднімання

Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Різницеве порівняння чисел. Розв'язування задач на основі практичних дій з предметами і за малюнком

Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування текстових задач на різницеве порівняння чисел

Десяток

Назви і позначення чисел від 11-20. Десятковий склад числа. Розв'язування текстових задач

Назви і позначення чисел від 11-20. Десятковий склад числа. Розв'язування текстових задач на зменшення числа на кілька одиниць та на різницеве порівняння чисел

Сантиметр. Розв'язування задач на основі практичних дій з предметами і за малюнками

Порядкова лічба. Порівняння двоцифрових чисел на основі визначення їх десяткового складу. Розв'язування текстових задач на збільшення числа на кілька одиниць

Десятковий склад числа. Лічба на заданому числовому відрізку в прямому і зворотному порядку. Порядкова лічба. Розв'язування задач

Порядкова лічба. Порівняння двоцифрових чисел на основі визначення їх десяткового складу. Розв'язування текстових задач на збільшення числа на кілька одиниць

Лічба предметів по чотири, по п'ять. Лічба на заданому числовому відрізку в прямому і зворотному порядку. Порядкова лічба. Розв'язування задач на основі практичних дій з предметами і малюнками

Десятковий склад числа. Лічба на заданому числовому відрізку в прямому і зворотному порядку. Порядкова лічба. Розв'язування прикладів на додавання і віднімання. Розв'язування задач

Літр. Десятковий склад числа. Розв'язування задач за малюнком

Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел (11 + 1, 16 - 1). Розв'язування текстових задач на збільшення числа на кілька одиниць та на різницеве порівняння чисел

Кілограм. Десятковий склад числа. Розв'язування текстових задач на різницеве порівняння чисел

Випадки додавання і віднімання на основі знання десяткового складу чисел (10+2, 12 – 2, 12 – 10). Розв'язування текстових задач на знаходження остачі

Числовий вираз. Складання числових виразів за практичними діями з предметами, малюнками. Розв'язування текстових задач на знаходження суми

Числовий вираз. Складання числових виразів за практичними діями з предметами, малюнками. Читання числових виразів різними способами, із застосуванням слів плюс, додати, мінус, відняти. Розв'язування задач

Числовий вираз. Складання числових виразів за практичними діями з предметами, малюнками. Читання числових виразів різними способами, із застосуванням слів плюс, додати, мінус, відняти

Збільшення числа на кілька одиниць. Поняття «більше на». Розв'язування текстових задач на збільшення числа на кілька одиниць

Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Поняття «більше на», «менше на». Розв'язування текстових задач на збільшення числа на кілька одиниць

Лічба в межах 20. Розв'язування задач та прикладів. Урок - гра «Знайди скарб з Лунтіком»