Математика 2 клас - розробки уроків НУШ - Барна М. 2018

Урок 39. Порівнюємо математичні вирази
Розділ ІІ. Додавання і віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20

Мета: формувати вміння застосовувати залежність між результатами додавання і віднімання від зміни одного з компонентів в обчисленнях та при порівнянні математичних виразів, розв'язувати задачі.

Дидактична задача: актуалізувати знання залежності між результатами й компонентами арифметичних дій додавання і віднімання; формувати вміння застосовувати ці знання в обчисленнях, у тому числі й для зручності обчислень, і при порівнянні математичних виразів логічним способом, обирати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі, ділити задачу на дві прості, розв'язувати задачі, а також обчислювати значення виразів зі змінною; удосконалювати обчислювальні навички.

Розвивальна задача: розвивати функціональне мислення учнів під час розв'язування завдань (№ 1-3); формувати прийоми розумових дій аналізу під час виконання завдання № 4.

Хід уроку

І. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

На попередньому уроці ви з'ясовували, чи полегшує обчислення знання залежності результатів арифметичних дій від зміни компонента. Сьогодні на уроці ми ще раз у цьому переконаємось. Крім того, ми розкриємо «секрет», як можна порівняти математичні вирази без обчислень.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії

1. Геометрична хвилинка

Розгляньте геометричні фігури на с. 75.

Назвіть кожну фігуру, характеризуючи її за трьома ознаками: форма, розмір, колір. Визначте, які ознаки змінюються в ряді фігур. [Ознаки змінюються за правилом: форма і розмір; форма і колір; форма і розмір; форма і колір; форма і розмір... Наступною має змінитися форма і колір...] Яка фігура є зайвою в цьому ряді? Яка фігура має бути замість неї? [Замість маленького червоного круга має бути великий червоний круг.]

2. Усне опитування

Як називаються компоненти арифметичної дії додавання?

Як називається результат арифметичної дії додавання?

Як залежить значення суми від зміни одного з доданків?

Як зміниться значення суми, якщо перший доданок збільшити на 6, а другий залишити сталим? якщо другий доданок зменшиться на 8, а перший залишиться сталим?

Як мають змінитися обидва доданки, щоб значення суми не змінилося?

Як зміниться значення суми, якщо перший доданок збільшиться на 2, а другий, навпаки, зменшиться на 2?

Як називаються компоненти арифметичної дії віднімання?

Як називається результат арифметичної дії віднімання?

Як залежить значення різниці від зміни зменшуваного при сталому від'ємнику?

Як зміниться значення різниці, якщо зменшуване збільшиться на 5 одиниць, а від'ємник залишиться сталим? якщо зменшуване зменшиться на 2 одиниці?

Як залежить значення різниці від зміни від'ємника?

Як зміниться значення різниці, якщо від'ємник збільшиться на 6 одиниць, а зменшуване залишиться сталим? від'ємник зменшиться на 5 одиниць, а зменшуване залишиться сталим?

III. Формування вмінь і навичок. Закріплення вивченого

Закріплення вміння застосовувати залежність результату додавання або віднімання від зміни одного з компонентів

1. Завдання № 1 виконується з коментарем.

Прочитайте у стовпчику рівності, називаючи компоненти і результат. Який компонент змінюється? Як? На скільки? Як ця зміна впливає на результат? Сформулюйте відповідне правило. Обчисліть результат другого виразу, застосувавши цю залежність.

2. Завдання № 2 виконується з коментарем.

Прочитайте у стовпчику рівності, називаючи компоненти і результат. Значення якого виразу обчислити легше? [Дійсно, до 10 легше додавати кілька одиниць або від двоцифрового числа легше віднімати 10, ніж якесь інше число.] Обчисліть його значення. Прочитайте інший вираз. Який компонент змінюється? Як? На скільки? Як ця зміна впливає на результат? Пригадайте відповідне правило. Обчисліть результат виразу, застосувавши цю залежність.

Формування вміння порівнювати математичні вирази логічним способом із застосуванням залежності результату додавання або віднімання від зміни одного з компонентів

3. Колективна робота над завданням.

Порівняйте вирази у кожній парі. Що змінюється? Що залишається сталим? Як ця зміна впливає на результат.

Прочитайте кожний вираз, називаючи компоненти. Що не змінюється? Що змінюється? Як змінюється? На скільки? Як ця зміна впливає на значення виразу? Поставте знак порівняння між виразами.

4. Завдання № 3 виконується з коментарем.

У яких випадках ми застосовуємо логічний спосіб порівняння математичних виразів? [У випадках, коли порівнюємо або обидві суми, або обидві різниці; якщо у цих виразах є однаковий компонент, вони відрізняються іншими компонентами.]

5. Закріплення вміння порівнювати математичні вирази шляхом обчислення їх значень

Який ще спосіб порівняння математичних виразів ви знаєте? У яких випадках він застосовується? [Коли ми порівнюємо різні вирази без однакових компонентів.] Самостійне виконання завдання № 4.

6. Формування вміння розв'язувати задачі

Колективне виконання завдання № 5.

1) Перекажіть задачу. Повторіть умову. Назвіть запитання. Виділіть числові дані. Яке число є шуканим? Про що йдеться в задачі? Виділіть ключові слова. Покажіть опорну схему задачі. Розкажіть, як записати цю задачу коротко (на дошці виконується короткий запис задачі). За коротким записом поясніть числа задачі. Повторіть запитання задачі. Поясніть, що означають відрізки на схематичному рисунку. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? (Схема аналізу виконується лише на дошці.) Учні усно формулюють розв'язання задачі та називають відповідь.

2) При обговоренні за цими самими питаннями другої задачі цікавимося, чим незвичайна ця задача. [У цій задачі бракує числового даного, але його ми дізнались, розв'язавши першу задачу.]

Після розв'язання двох послідовних задач можна запропонувати учням поєднати їх в одну задачу з двома запитаннями. [Маємо таку: у гаражі 5 мопедів, а легкових машин — на 6 більше. Скільки легкових машин у гаражі? Скільки всього транспортних засобів у гаражі?]

На яке запитання ми можемо відповісти відразу, виконавши лише одну арифметичну дію? На яке запитання ми зможемо відповісти потім?

7. Формування вміння ставити до умови два взаємопов'язані запитання й добирати пару числових даних, достатніх для відповіді на певне запитання

Завдання № 6 виконується колективно.

Перекажіть умову. Виділіть числові дані. Що вони означають? Про що ми можемо дізнатися за цими числовими даними? Перекажіть першу просту задачу. Розв'яжіть її усно. Яке число не брало участь у розв'язанні задачі? Поставте таке запитання, щоб це числове значення також взяло участь у розв'язанні. Перекажіть задачу з двома взаємопов'язаними запитаннями. [У гаражі було 6 вантажівок і 7 легкових машин. 4 машини поїхали. Скільки всього машин було у гаражі? Скільки машин залишилося?]

Поясніть схематичний рисунок. Що означає зелений відрізок? червоний відрізок? відрізок, що складається із зеленої та червоної частин? Що означає фіолетовий відрізок знизу? Що означає його «жирна» частина? Що означає його «тонка» частина?

Повторіть друге запитання. Прокоментуйте схему аналізу. Що достатньо знати, щоб дізнатися, скільки машин залишилося? [Достатньо знати два числових значення: І — скільки машин було (поки що не знаємо) та ІІ — скільки поїхали (відомо — 4).] Якою арифметичною дією відповімо на запитання? [Дією віднімання.] Чи можна відповісти на запитання відразу? [Ні, ми не знаємо, скільки машин було.] Що достатньо знати, щоб про це дізнатися? [Достатньо знати два числових значення: І — скільки було вантажівок (відомо — 6) та ІІ — скільки було легкових машин (відомо — 7).] Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? [Дією додавання.] Чи можна відповісти на це запитання відразу? [Так, бо нам відомі обидва числових значення.]

Записуємо розв'язання на дошці і в зошитах у клітинку:

1) 6 + 7 = 13 (м.) — було;

2) 13 - 4 = 9 (м.) — залишилось.

Відповідь: 13 машин було в гаражі; 9 машин залишилось у гаражі.

8. Формування вміння знаходити значення виразу зі змінною

Чотири учні біля дошки виконують завдання.

Обчисли значення виразу із змінною 67 - а, якщо а = 14; а = 26; а = 52; а = 66.

9. Формування обчислювальних навичок

Самостійна робота над завданнями № 92, 93 (зошит «Працюю самостійно»: с. 26).

IV. Пояснення завдань домашньої роботи

Домашнє завдання. Зошит «Працюю самостійно»: с. 26, завдання № 91, 92. У завданні № 91 ви маєте порівняти математичні вирази на підставі міркувань — засобом застосування залежності між результатом і зміною одного з компонентів дій. У завданні № 92 вирази порівнюються способом обчислення їх значень.

V. Рєфлєксія навчально-пізнавальної діяльності учнів

Що видалося вам на уроці незвичним? Чи допомагають вам знання залежності результатів від зміни одного з компонентів в обчисленнях? У яких випадках? [У порівнянні математичних виразів.] У яких випадках порівняння математичних виразів зручно міркувати на підставі цих знань? Що вам краще вдається? Над чим ще слід попрацювати?