Розробки уроків НУШ - Математика 2 клас Частина 2 до підручника С. О. Скворцової - Т. М. Бондар 2020Орієнтовне календарно-тематичне планування

Розділ 4. Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд у межах 100 (продовження)

Урок 65. Розв'язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння

Урок 66. Додаємо і віднімаємо числа частинами

Урок 67. Розв'язуємо складені задачі різного типу, які містять відношення різницевого порівняння

Урок 68. Розв'язування задач. Обчислення значення виразів типу 38 + 4, 75 - 8 двома способами

Урок 69. Додаємо і віднімаємо, застосовуючи прийом округлення

Урок 70. Обчислюємо різними способами приклади виду 38 + 4, 75 - 8

Урок 71. Досліджуємо кут

Урок 72. Одержуємо прямий кут

Урок 73. Досліджуємо прямокутник

Урок 74. Досліджуємо прямокутник. Обчислюємо значення виразів різними способами

Урок 75. Досліджуємо квадрат

Урок 76. Вивчаємо периметр многокутника

Урок 77. Розв'язуємо задачі. Порівняння задач

Урок 78. Розв'язуємо задачі, складаючи вираз

Урок 79. Досліджуємо коло і круг

Урок 80. Досліджуємо коло і круг. Засвоєння понять «центр», «радіус»

Урок 81. Шукаємо шлях розв'язування задачі: міркування від числових даних до запитання

Урок 82. Додаємо і віднімаємо числа частинами. Додавання та віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд

Урок 83. Додаємо і віднімаємо числа частинами при виконанні арифметичних дій з двоцифровими числами з переходом через розряд

Урок 84. Розв'язуємо задачі: міркування від числових даних до запитання, міркування від запитання до числових даних

Урок 85. Додаємо і віднімаємо числа частинами. Робота над задачами. Обчислення значення виразів зі змінною

Урок 86. Додаємо і віднімаємо числа частинами

Урок 87. Розв'язуємо задачі на знаходження суми. Додавання і віднімання чисел частинами двома способами

Урок 88. Розв'язуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел

Урок 89. Розв'язуємо задачі на знаходження суми

Урок 90. Досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі

Урок 91. Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно

Урок 92. Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа різними способами (віднімання частинами, порозрядно)

Урок 93. Розв'язуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі. Досліджуємо задачі різних типів

Урок 94. Досліджуємо задачі. Обчислення прикладів трьома способами

Урок 95. Порівнюємо математичні вирази

Урок 96. Використовуємо в обчисленнях прийом округлення

Урок 97. Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа різними способами. Порівняння виразів

Урок 98. Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа. Досліджуємо та порівнюємо величини

Урок 99. Перевіряємо додавання і віднімання

Урок 100. Перевіряємо свої досягнення

Урок 101. Повторення та узагальнення вивченого

Розділ 5. Вивчаємо арифметичні дії множення і ділення, табличне множення та ділення

Урок 102. Досліджуємо суму однакових доданків

Урок 103. Досліджуємо різницю однакових чисел

Урок 104. Додаємо і віднімаємо однакові числа

Урок 105. Розв'язуємо задачі

Урок 106. Знайомимось із арифметичною дією множення

Урок 107. Знайомимось із арифметичною дією ділення

Урок 108. Усвідомлення поняття «множення» та «ділення»

Урок 109. Знайомимось із математичними виразами: добуток і частка

Урок 110. Вивчаємо назви компонентів і результатів дій множення та ділення

Урок 111. Вивчаємо переставний закон множення. Множення з нулем та одиницею

Урок 112. Досліджуємо взаємозв'язок множення і ділення

Урок 113. Вивчаємо ділення з нулем та одиницею

Урок 114. Відкриваємо спосіб множення і ділення на 10

Урок 115. Вивчаємо ділення на рівні частини

Урок 116. Вивчаємо правила порядку виконання дій у виразах

Урок 117. Досліджуємо таблицю множення числа 2; таблицю ділення на 2

Урок 118. Розв'язуємо складені задачі на знаходження остачі

Урок 119. Розв'язуємо складені задачі на знаходження суми

Урок 120. Знаходимо невідомий множник; невідоме ділене або дільник

Урок 121. Досліджуємо таблицю множення числа 3; таблицю ділення на 3

Урок 122. Розв'язуємо складені задачі на знаходження різниці

Урок 123. Розв'язуємо задачі на різницеве порівняння

Урок 124. Досліджуємо таблицю множення числа 4; таблицю ділення на 4

Урок 125. Розв'язуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

Урок 126. Збільшуємо або зменшуємо числа в кілька разів

Урок 127. Досліджуємо таблицю множення числа 5; таблицю ділення на 5

Урок 128. Розв'язуємо складені задачі

Урок 129. Вивчаємо кратне порівняння

Урок 130. Досліджуємо таблицю множення числа 6; таблицю ділення на 6

Урок 131. Розв'язуємо складені задачі на кратне порівняння

Урок 132. Досліджуємо таблицю множення числа 7; таблицю ділення на 7

Урок 133. Перевіряємо множення та ділення

Урок 134. Досліджуємо таблицю множення числа 8 та числа 9; таблицю ділення на 8 і на 9

Урок 135. Повторюємо вивчене про множення та ділення

Урок 136. Повторюємо вивчене. Працюємо із задачами та виразами зі змінною

Урок 137. Повторюємо та узагальнюємо знання про способи обчислення прикладів на додавання та віднімання двоцифрових чисел

Урок 138. Повторюємо та узагальнюємо знання про геометричні фігури

Урок 139. Перевіряємо свої досягнення

Урок 140. Підсумковий урок за рік

Література та Інтернет-ресурси