Конспекти уроків - Математика 2 клас - Частина 1 до підручника Н. П. Листопад - Т. М. Бондар 2019Орієнтовне календарно-тематичне планування

Розділ 1. Повторення вивченого в 1-му класі

Урок 1. Ознайомлення з підручником. Лічба об'єктів. Геометричні фігури: пряма, промінь, відрізок. Розв'язування задач на знаходження суми чисел

Урок 2. Повторення про складові задачі. Творча робота над задачами. Розв'язування задачі на знаходження різниці. Лінії: прямі, криві, ламані

Урок 3. Нерівності. Порівняння чисел, числа та виразу. Розв'язування прикладів ланцюжком по колу. Визначення дії розв'язання задачі за її типом. Об'ємні геометричні фігури

Урок 4. Лічба десятками. Додавання та віднімання на основі десяткового складу чисел. Розв'язування задач на збільшення числа на декілька одиниць

Урок 5. Одноцифрові та двоцифрові числа. Нумерація двоцифрових чисел у межах 20. Вимірювання довжини предметів у дециметрах та сантиметрах. Креслення відрізків. Розв'язування задач на зменшення числа на декілька одиниць

Урок 6. Нумерація двоцифрових чисел. Сума розрядних доданків. Розв'язування задач на різницеве порівняння чисел

Урок 7. Нумерація двоцифрових чисел. Десятковий склад чисел. Розрізнення та розв'язування задач на знаходження суми, на знаходження невідомого доданка

Урок 8. Нумерація двоцифрових чисел. Десятковий склад чисел. Розрізнення та розв'язування задач на знаходження суми, на знаходження невідомого доданка. Додавання та віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

Урок 9. Лічба десятками. Порівняння чисел у межах 100. Запис та розв'язування числових виразів. Довжина ламаної. Розрізнення задач на знаходження суми та різниці

Урок 10. Узагальнення і систематизація вивченого

Розділ 2. Додавання та віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток

Урок 11. Ознайомлення з прийомом додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток виду 9 + [ ]. Розрізнення та порівняння задач на знаходження суми і різницеве порівняння

Урок 12. Додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток виду 8 + [ ]. Розрізнення та порівняння задач на знаходження суми і задач на збільшення на декілька одиниць. Творча робота над задачею

Урок 13. Додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Розрізнення та розв'язування задач на знаходження суми, на знаходження невідомого доданка. Знаходження значення числових виразів

Урок 14. Додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Повторення про масу предметів. Розв'язування задач на знаходження невідомого доданка. Логічні вправи

Урок 15. Додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток виду 7 + [ ]. Застосування переставного закону додавання при обчисленні значення виразів. Знаходження невідомого від'ємника. Розв'язування задач на знаходження невідомого від'ємника

Урок 16. Додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток виду 6 + [ ]. Складання таблиці додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Обчислення значення виразів. Розв'язування задач на знаходження невідомого від'ємника

Урок 17. Додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язування прикладів. Робота над задачами на знаходження невідомого зменшуваного. Логічні вправи

Урок 18. Додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Складання та обчислення значення виразів. Розв'язування задач на знаходження невідомого від'ємника. Логічні вправи

Урок 19. Додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Обчислення прикладів ланцюжком по колу. Розв'язування двох послідовних задач. Визначення часу за годинником

Урок 20. Узагальнення і систематизація вивченого

Урок 21. Ознайомлення з прийомом віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток виду 11 – [ ]. Розв'язування задач з двома запитаннями. Порівняння довжини відрізків

Урок 22. Ознайомлення з прийомом віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток виду 11 – [ ] на основі десяткового складу числа. Творча робота над задачею. Розв'язування задач з двома запитаннями

Урок 23. Віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток виду 12 – [ ]. Визначення арифметичної дії розв'язання задачі. Творча робота над задачею. Порівняння числа та виразу

Урок 24. Віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток виду 12 – [ ] на основі десяткового складу числа. Ознайомлення із задачами на дві дії. План розв'язування

Урок 25. Віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток виду 13 – [ ]. Розв'язування прикладів двома способами. Задачі на дві дії. Складання плану розв'язування. Логічні вправи

Урок 26. Віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток виду14 – [ ]. Розв'язування прикладів двома способами. Задачі на дві дії. Складання плану розв'язування

Урок 27. Віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток виду 15 – [ ]. Розв'язування прикладів двома способами. Задачі на дві дії. Творча робота над задачами

Урок 28. Закріплення віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток. Творча робота над задачами. Визначення часу за годинником

Урок 29. Обчислення значення виразу типу 17 - 8 різними способами. Розв'язування задач. Віднімання іменованих чисел. Логічні вправи

Урок 30. Закріплення додавання та віднімання одноцифрових чисел у межах 20. Робота з таблицею на знаходження невідомого доданка. Розв'язування задач. Логічні вправи

Урок 31. Закріплення додавання та віднімання одноцифрових чисел у межах 20. Робота з таблицею на знаходження невідомого компонента віднімання. Складання задач за малюнком. Розв'язування задач різних типів

Урок 32. Повторення та узагальнення вивченого за розділом «Додавання та віднімання одноцифрових чисел»

Розділ 3. Додавання і віднімання двоцифрових чисел

Урок 33. Повторення випадків додавання та віднімання двоцифрових чисел, пов'язані з нумерацією чисел у межах 100. Творча робота над задачею. Обчислення довжини ламаної лінії

Урок 34. Ознайомлення з прийомами обчислення суми виду 29 + 1 та різниці виду 40 - 1. Порівняння виразу та числа, двох виразів. Розв'язування задач виразом. Елементи трикутника. Поняття «многокутник»

Урок 35. Запис та обчислення значення виразів. Робота над задачами: визначення виразу розв'язання. Розрізнення многокутників. Ознайомлення з поняттям «периметр многокутника»

Урок 36. Робота над задачами. Дужки. Порядок дій у виразах з дужками

Урок 37. Порядок дій у виразах з дужками. Різні способи читання виразів з дужками. Робота над задачами

Урок 38. Додавання та віднімання одноцифрового числа виду 32 + 4, 28 - 5. Творча робота над задачею

Урок 39. Додавання виду 34 + 20, 30 + 15. Складання та розв'язування задач різного типу

Урок 40. Повторення вивченого

Урок 41. Віднімання виду 65 - 20. Обчислення значення виразів. Творча робота над задачею. Робота з числовими даними таблиці

Урок 42. Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Розв'язування задач. Робота з таблицею

Урок 43. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв'язування складених задач з відношеннями «на ... більше», «на ... менше». Календар

Урок 44. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв'язування задач різних типів. Визначення часу за різними видами годинників

Урок 45. Додавання та віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв'язування складених задач з відношенням «стільки ..., скільки ...». Логічно-геометрична вправа

Урок 46. Додавання виду 26 + 4. Творча робота над задачею. Визначення часу

Урок 47. Віднімання виду 40 - 3. Розв'язування задачі виразом. Логічно-геометрична вправа

Урок 48. Закріплення вивчених випадків додавання та віднімання чисел у межах 100. Розв'язування задачі з двома запитаннями. Складання виразів та обчислення їхнього значення. Порівняння виразів

Урок 49. Узагальнення і систематизація вивченого

Урок 50. Ознайомлення з додаванням виду 38 + 4. Розв'язування задач різних типів. Обчислення довжини ламаної

Урок 51. Додавання виду 38 + 4 (другий спосіб). Перевірка додавання. Обчислення периметра трикутника

Урок 52. Міра довжини - міліметр. Розв'язування задач. Обчислення значення виразів. Визначення довжини відрізків у міліметрах

Урок 53. Віднімання виду 34 - 6. Визначення помилок у розв'язанні задачі. Вимірювання довжини предметів

Урок 54. Закріплення вивчених видів додавання та віднімання чисел. Творча робота над задачами. Обчислення периметра чотирикутника. Логічно-геометрична вправа

Урок 55. Повторення вивченого

Урок 56. Ознайомлення з додаванням двоцифрових чисел з переходом через розряд. Дії з іменованими числами. Порівняння виразів. Розв'язування задачі двома способами

Урок 57. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язування задач. Творча робота над задачами

Урок 58. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (другий спосіб). Розв'язування задач. Визначення вартості покупки. Креслення відрізків заданої довжини (см, мм)

Урок 59. Прямий кут. Обчислення значень виразів. Розв'язування задач. Складання задач за виразом

Урок 60. Повторення про міри часу. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником у 24-годинному форматі

Урок 61. Повторення вивченого

Урок 62. Повторення та узагальнення вивченого за розділом «Додавання та віднімання двоцифрових чисел»

Урок 63. Узагальнення і систематизація вивченого

Урок 64. Підсумковий урок за І семестр

Література та Інтернет-ресурси