Конспекти уроків - Математика 2 клас - Частина 2 до підручника Н. П. Листопад - Т. М. Бондар 2019Орієнтовне календарно-тематичне планування

Розділ 3. Додавання і віднімання двоцифрових чисел (продовження)

Урок 65. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Розв'язування задач та прикладів. Логічні вправи

Урок 66. Визначення невідомих компонентів додавання. Розв'язування задач за планом та схемою. Побудова прямого кута

Урок 67. Віднімання виду 76 - 40. Розв'язування задач двома способами. Прямокутник

Урок 68. Міра маси - центнер. Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами

Урок 69. Квадрат. Визначення значень невідомих компонентів віднімання. Розв'язування задач двома способами

Урок 70. Узагальнення знань про додавання та віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Календар

Урок 71. Повторення вивченого

Розділ 4. Множення

Урок 72. Ознайомлення з дією множення. Поняття «добуток». Розв'язування задач двома способами

Урок 73. Конкретний зміст множення. Назви компонентів дії множення (множник, добуток). Розв'язування та порівняння задач

Урок 74. Взаємозв'язок додавання та множення. Ознайомлення із задачами на знаходження добутку чисел. Діаграма

Урок 75. Ознайомлення з таблицею множення числа 2. Розв'язування задач на знаходження добутку чисел. Обчислення периметра трикутника

Урок 76. Засвоєння таблиці множення числа 2. Розв'язування складених задач, що містять знаходження добутку чисел

Урок 77. Ознайомлення з таблицею множення на 2. Переставний закон множення

Урок 78. Закріплення знань таблиці множення числа 2 та множення на 2. Розв'язування задач

Урок 79. Спрощення виразів заміною додавання множенням. Розв'язування задач. Прямокутник

Урок 80. Ознайомлення з таблицею множення числа 3. Розв'язування задач на знаходження добутку чисел. Довжина ламаної

Урок 81. Засвоєння таблиці множення числа 3. Розв'язування простих та складених задач, що містять знаходження добутку чисел

Урок 82. Ознайомлення з таблицею множення на 3. Розв'язування задач. Периметр п'ятикутника

Урок 83. Ознайомлення з поняттям «збільшити у кілька разів». Розв'язування задач

Урок 84. Засвоєння понять «у кілька разів більше», «удвічі старший», «удвічі дорожчий». Робота над задачами

Урок 85. Повторення вивченого

Урок 86. Ознайомлення з арифметичною дією - ділення. Поняття «частка»

Урок 87. Назви компонентів ділення: ділене, дільник, частка. Запис виразів та обчислення їх значення

Урок 88. Взаємооберненість дій множення та ділення. Спосіб знаходження невідомого множника. Складання таблиці ділення на 2

Урок 89. Розрізнення понять «добуток», «частка». Задачі на ділення на рівні числа. Робота за таблицею

Урок 90. Розрізнення задач на множення та задач на ділення. Периметр трикутника

Урок 91. Складання таблиці ділення на 3. Ознайомлення з поняттям «зменшити у кілька разів». Засвоєння понять «у кілька разів менше», «утричі коротший»

Урок 92. Засвоєння таблиць ділення на 2 та 3. Читання, запис та обчислення значень виразів. Розв'язування задач. Робота за діаграмою

Урок 93. Засвоєння таблиць множення чисел 2 і 3. Задачі на ділення на вміщення

Урок 94. Порівняння задач на ділення на рівні частини та задач на ділення на вміщення. Довжина ламаної

Урок 95. Порядок дій у виразах, що містять множення або ділення. Робота над задачами. Ділення іменованих чисел

Урок 96. Розрізнення задач на множення та ділення. Порядок дій у виразах

Урок 97. Повторення вивченого

Урок 98. Ознайомлення з таблицею множення числа 4. Обчислення значень виразів. Робота над задачами

Урок 99. Таблиця множення на 4. Обчислення значень виразів. Робота над задачами

Урок 100. Складання таблиці ділення на 4. Порядок дій у виразах без дужок, що містять тільки множення, ділення

Урок 101. Кратне порівняння чисел. Задачі на кратне порівняння чисел

Урок 102. Складання таблиць множення числа 5 та множення на 5. Складання та розв'язування задач на кратне порівняння чисел

Урок 103. Засвоєння таблиці множення числа 5. Застосування переставного закону множення при обчисленні значень виразів. Ознайомлення з таблицею Піфагора (частково)

Урок 104. Хвилина. Визначення часу за годинником (години, хвилини). Порядок дій у виразах. Кратне порівняння сторін прямокутника

Урок 105. Складання таблиці ділення на 5. Порядок дій у виразах. Розв'язування задач. Творча робота над задачею

Урок 106. Засвоєння таблиці множення числа 5 та ділення на 5. Ознайомлення з виразами з буквеними даними. Розв'язування задач на кратне порівняння чисел

Урок 107. Порівняння та розрізнення відношень «на ... більше», «у ... разів більше». Розв'язування задач різних типів. Робота з виразами з буквеними даними

Урок 108. Повторення вивченого

Урок 109. Складання таблиці множення числа 6. Застосування переставного закону множення при обчисленні значень виразів. Творча робота над задачами

Урок 110. Засвоєння таблиці множення числа 6. Робота над задачами. Визначення часу за годинником

Урок 111. Складання таблиці ділення на 6. Ознайомлення із задачею на знаходження двох добутків. Уточнення поняття «ціна», «вартість»

Урок 112. Засвоєння таблиці ділення на 6. Поняття «коло». Розрізнення понять «коло» і «круг». Порівняння виразів

Урок 113. Складання таблиці множення на 7. Робота над задачами за таблицею «Ціна. Кількість. Вартість». Обчислення периметра прямокутника

Урок 114. Робота за таблицею Піфагора. Розв'язування задач з різницевим і кратним порівнянням. Множення та ділення іменованих чисел. Обчислення периметра прямокутника різними способами

Урок 115. Складання таблиці ділення на 7. Обчислення периметра квадрата дією множення. Розв'язування задач. Робота з виразами з буквеними даними

Урок 116. Засвоєння вивчених таблиць множення та ділення. Знаходження невідомого множника. Розв'язування та порівняння задач

Урок 117. Повторення та узагальнення вивченого

Урок 118. Складання таблиці множення на 8. Множення та ділення іменованих чисел. Побудова прямокутника

Урок 119. Застосування переставного закону множення при обчисленні значень виразів. Розв'язування задач на різницеве та кратне порівняння. Обчислення периметра прямокутника. Виконання арифметичних дій з іменованими числами

Урок 120. Повторення про взаємозв'язок множення та ділення. Складання таблиці ділення на 8. Розв'язування задач. Побудова прямокутника

Урок 121. Засвоєння таблиці ділення на 8. Знаходження невідомого дільника. Розв'язування задач за планом

Урок 122. Складання таблиці множення на 9. Робота над задачами. Побудова квадрата

Урок 123. Робота за таблицею Піфагора. Розв'язування задач. Знаходження невідомого дільника

Урок 124. Складання таблиці ділення на 9. Розв'язування задач. Робота з діаграмою

Урок 125. Знаходження невідомого діленого. Обчислення значень виразів з буквеними даними. Робота над задачами

Урок 126. Повторення вивченого

Урок 127. Множення з числами 1 та 0. Робота над задачами. Обчислення периметра прямокутника

Урок 128. Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Обчислення значень виразів з буквеними даними. Робота над задачами. Обчислення периметра прямокутника

Урок 129. Ділення числа 0 (нуль). Обчислення периметра квадрата. Розв'язування задач та прикладів

Урок 130. Множення та ділення на 10. Обчислення значень виразів з буквеними даними. Робота над задачами. Обчислення периметра прямокутника

Урок 131. Засвоєння випадків множення та ділення з числами 0, 1, 10. Складання та розв'язування задач за таблицями «Ціна. Кількість. Вартість». Обчислення периметра прямокутника

Урок 132. Повторення та узагальнення вивченого за розділом «Множення»

Розділ 5. Повторення за рік

Урок 133. Повторення про додавання та віднімання. Знаходження невідомих компонентів додавання та віднімання. Розв'язування задач

Урок 134. Повторення про множення та ділення. Знаходження невідомих компонентів множення та ділення. Порядок дій у виразах. Робота над задачами

Урок 135. Порівняння іменованих чисел. Повторення мір часу. Визначення часу за годинником. Робота над задачами

Урок 136. Повторення про кратне та різницеве порівняння. Творча робота над задачами

Урок 137. Повторення та узагальнення знань про способи обчислення прикладів на додавання та віднімання двоцифрових чисел

Урок 138. Повторення та узагальнення знань про геометричні фігури

Урок 139. Перевіряємо свої досягнення

Урок 140. Підсумковий урок за рік

Література та Інтернет-джерела