Конспекти уроків - Математика 2 клас - Частина 1 до підручника С. О. Скворцової - Т. М. Бондар 2019Орієнтовне календарно-тематичне планування

Розділ 1. Узагальнюємо і впорядковуємо знання і вміння за 1 клас

Урок 1. Повторюємо нумерацію чисел першої сотні. Натуральні числа. Натуральний ряд чисел

Урок 2. Порівнюємо числа. Способи порівняння за місцем у натуральному ряді, порозрядне порівняння

Урок 3. Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Робота з таблицею «Сотня»

Урок 4. Узагальнюємо знання про арифметичні дії додавання та віднімання. Повторення назв компонентів додавання та віднімання

Урок 5. Узагальнюємо прийоми додавання та віднімання у межах 10

Урок 6. Досліджуємо задачі. Короткий запис, схема, розв'язання, відповідь

Урок 7. Досліджуємо задачі. Обернені задачі

Урок 8. Аналізуємо задачу. Схема аналізу

Урок 9. Досліджуємо задачі. Задача з двома запитаннями

Урок 10. Досліджуємо математичні вирази, рівності й нерівності

Урок 11. Повторюємо геометричні фігури: пряма, промінь, відрізок, многокутники. Величини

Урок 12. Додаємо і віднімаємо числа в межах 100 (43 + 6, 67 - 5, 34 + 20, 56 - 40)

Урок 13. Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно (46 + 23, 46 - 23)

Урок 14. Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно. Робота із задачами

Урок 15. Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами

Урок 16. Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа різними способами

Урок 17. Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа різними способами. Порівняння з іменованими числами

Урок 18. Вивчаємо одиниці часу: доба, тиждень, місяць, рік

Урок 19. Перевіряємо свої досягнення. Узагальнюємо вивчене

Розділ 2. Додаємо і віднімаємо числа з переходом через десяток у межах 20

Урок 20. Знайомимося з математичними виразами, що містять дужки

Урок 21. Визначаємо порядок виконання дій у виразах

Урок 22. Складаємо задачі

Урок 23. Додаємо і віднімаємо числа частинами. Сума зручних доданків

Урок 24. Досліджуємо задачі на знаходження суми трьох доданків

Урок 25. Досліджуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел

Урок 26. Додаємо суму до числа. Віднімаємо суму від числа

Урок 27. Використовуємо переставний закон додавання при додаванні одноцифрових чисел з переходом через десяток

Урок 28. Розв'язуємо задачі із зайвими числовими даними

Урок 29. Досліджуємо таблиці додавання чисел у межах 20. Склад чисел другого десятка

Урок 30. Віднімаємо числа на основі взаємозв'язку додавання і віднімання

Урок 31. Обчислюємо периметр многокутника

Урок 32. Досліджуємо задачі, у яких бракує числових даних

Урок 33. Досліджуємо дві послідовні задачі

Урок 34. Досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20. Залежність різниці від зміни від'ємника

Урок 35. Знайомимося із виразами зі змінною. Поняття «значення змінної», «значення виразу зі змінною»

Урок 36. Досліджуємо задачі з двома запитаннями

Урок 37. Досліджуємо залежність суми і різниці від зміни одного з компонентів

Урок 38. Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента

Урок 39. Порівнюємо математичні вирази. Складання задач з двома запитаннями

Урок 40. Знайомимося з прийомом округлення

Урок 41. Додаємо і віднімаємо числа різними способами

Урок 42. Віднімаємо на основі правила віднімання числа від суми

Урок 43. Віднімаємо числа різними способами

Урок 44. Додаємо і віднімаємо числа різними способами. Робота над задачами

Урок 45. Перевіряємо свої досягнення. Узагальнюємо вивчене

Розділ 3. Розв'язуємо складені задачі

Урок 46. Знайомимося зі складеною задачею. Розрізнюємо прості задачі і складені

Урок 47. Шукаємо шлях розв'язування складеної задачі. Міркування від запитання до числових даних задачі

Урок 48. Ділимо складену задачу на прості. План розв'язування задачі. Обчислення значення виразу зі змінною

Урок 49. Досліджуємо складені задачі на знаходження різниці і суми. Визначення порядку дій у виразах. Порівнення виразів

Урок 50. Записуємо розв'язання задачі виразом. Два способи розв'язання задачі: по діях, виразом

Урок 51. Розв'язуємо задачі двома способами. Робота над виразами з дужками

Урок 52. Розв'язуємо задачі різними способами

Урок 53. Виконуємо дії з величинами. Розв'язування задач різними способами

Урок 54. Досліджуємо задачі на знаходження різниці

Урок 55. Досліджуємо задачі, що містять чотири ключових слова

Урок 56. Перевіряємо додавання і віднімання. Взаємооберненість цих дій

Урок 57. Досліджуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння. Порядок дій у виразах з дужками

Урок 58. Розв'язуємо задачі. Творча робота над задачами

Урок 59. Перевіряємо свої досягнення. Повторення та узагальнення вивченого

Розділ 4. Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд у межах 100

Урок 60. Додаємо і віднімаємо числа виду 52 + 8, 70 - 8

Урок 61. Розв'язуємо складені задачі на знаходження третього доданка

Урок 62. Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд виду 76 + 7, 42 - 8. Розв'язування задач виразом

Урок 63. Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд. Скорочений спосіб міркування

Урок 64. Підсумковий урок за І семестр

Література та Інтернет-ресурси