Конспекти уроків - Математика 3 клас - Частина 1 до підручника Н. П. Листопад - Т. М. Бондар 2021Орієнтовне календарно-тематичне планування

Розділ 1. Повторення вивченого в 2-му класі

Урок 1. Повторення. Нумерація двоцифрових чисел. Сума розрядних доданків. Визначення часу, відстані між об'єктами

Урок 2. Повторення правила додавання та віднімання числа частинами. Порівняння числа та виразу. Відрізок, лінія, промінь. Вимірювання відрізків

Урок 3. Компоненти додавання. Знаходження невідомого доданка. Розв'язування задач. Творча робота над задачею. Визначення часу за годинником

Урок 4. Компоненти віднімання. Знаходження невідомого від'ємника. Розв'язування задач. Творча робота над задачею

Урок 5. Компоненти віднімання. Знаходження невідомого зменшуваного. Розв'язування задач на знаходження невідомого зменшуваного. Творча робота над задачею. Геометрична задача

Урок 6. Задачі на знаходження суми чи різниці. Порівняння задач. Робота з виразами зі змінною. Позначення буквами латинського алфавіту чисел, величин, геометричних фігур. Позначення периметра (Р)

Урок 7. Порядок дій у виразах з дужками. Розв'язування задач на дві дії. Обчислення периметра квадрата і прямокутника

Урок 8. Повторення про сутність множення. Переставний закон множення. Розв'язування задач. Порівняння довжин відрізків

Урок 9. Збільшення числа у декілька разів. Розв'язування задач з відношенням «у ... разів більше». Творча робота над задачами

Урок 10. Перевірка ділення множенням. Задачі на ділення. Ділення іменованих чисел

Урок 11. Зменшення числа у декілька разів. Розв'язування задач з відношенням «у ... разів менше». Творча робота над задачами. Розрізнення задач на ділення чи віднімання. Повторення про прямий кут. Побудова прямокутника

Урок 12. Компоненти множення. Знаходження невідомого множника. Розв'язування задач. Множення та ділення на 1. Обчислення та порівняння периметра прямокутників

Урок 13. Компоненти ділення. Знаходження невідомого дільника. Правило множення 0 та ділення числа 0. Розв'язування та порівняння задач. Обчислення значень виразу зі змінною

Урок 14. Компоненти ділення. Знаходження невідомого діленого. Розв'язування задач. Запис та обчислення значень виразів. Вирази зі змінною

Урок 15. Правило ділення рівних чисел. Ділення іменованих чисел. Розв'язування задач. Творча робота над задачами

Урок 16. Порівняння відрізків. Співвідношення між одиницями довжини. Задачі на кратне порівняння

Розділ 2. Табличне множення і ділення

Урок 19. Парні та непарні числа. Обчислення значень виразів. Порівняння виразів. Розв'язування задач

Урок 20. Частина цілого. Поняття «половина». Позначення частини цілого дробом. Обчислення половини числа. Розв'язування задач

Урок 21. Поняття «третина». Позначення третини дробом. Обчислення третини числа. Розв'язування задач. Запис та обчислення значень виразів. Вирази зі змінною

Урок 22. Дослідження та повторення таблиць множення, ділення. Таблиці множення та ділення на 4. Запис та обчислення значень виразів. Вирази зі змінною. Розв'язування задач

Урок 23. Спрощення виразів: заміна суми однакових доданків множенням. Знаходження невідомого множника, дільника. Визначення часу на годиннику за тривалістю події. Порядок дій у виразах з діями різних ступенів (додавання-віднімання, множення-ділення). Розв'язування задач

Урок 24. Поняття «чверть». Позначення чверті числа дробом. Обчислення чверті числа. Розв'язування задач. Уживання поняття «чверть» при визначенні часу за годинником. Поняття «квартал» (три місяці). Квартали року

Урок 25. Спрощення виразів. Взаємозв'язок множення та ділення. Таблиці множення та ділення на 5. Визначення частини числа. Кратне порівняння іменованих чисел. Ділення іменованих чисел

Урок 26. Обчислення значень виразів з арифметичними діями різного ступеня. Визначення часу за годинником. Називання часу різними способами. Ознайомлення із задачами на визначення тривалості подій

Урок 27. Ознаки подільності числа на 5. Визначення часу за годинником. Задачі на визначення тривалості подій. Обчислення значення виразів з двома змінними

Урок 28. Ознайомлення з рівнянням. Розв'язок рівняння. Арифметичні дії з іменованими числами

Урок 29. Таблиці множення та ділення на 6. Кратне порівняння. Складені задачі на кратне порівняння. Обчислення значення виразів з двома змінними

Урок 30. Розв'язування задач з однаковою умовою та різними запитаннями. Творча робота над задачами. Ознайомлення з блок-схемами та застосуванням їх у математиці

Урок 31. Обчислення шостої частини іменованих чисел. Розв'язування задач на знаходження частини числа. Обчислення значення виразів з двома змінними. Застосування блок-схем для розв'язування прикладів на декілька арифметичних дій

Урок 32. Обчислення значення виразу зі змінною. Розв'язування рівнянь та задач. Розв'язування задач шляхом складання рівняння. Повторення одиниць часу

Урок 33. Таблиці множення та ділення на 7. Запис та обчислення значень виразів. Розв'язування задач різних типів. Ознайомлення з діаграмою

Урок 34. Дії з іменованими числами. Робота за таблицею Піфагора (скороченою). Складання та розв'язування рівнянь (математичні загадки). Творча робота над задачами

Урок 35. Дослідження виразів. Ознайомлення із задачами на зведення до одиниці. Геометричні задачі

Урок 36. Визначення іншого способу знаходження добутку на основі попереднього значення добутку. Робота над задачами на зведення до одиниці. Запис виразів за блок-схемами та обчислення їх значення. Геометрична задача

Урок 37. Таблиці множення та ділення на 8. Творча робота над задачами. Розв'язування рівнянь. Геометрична задача: побудова прямокутника та обчислення його периметра

Урок 38. Робота над задачами на зведення до одиниці. Розв'язування рівнянь. Комбінаторні задачі. Дослідження виразів

Урок 39. Творча робота над задачами. Дослідження виразів зі змінною. Обчислення значень виразів, використовуючи правила порядку дій. Обчислення периметра трикутника

Урок 40. Повторення вивченого

Урок 41. Обчислення частини числа. Використання переставного закону множення для обчислення добутків. Перевірка ділення множенням. Таблиці множення та ділення на 9. Робота з таблицею Піфагора. Правила роботи з таблицею. Розв'язування задач

Урок 42. Дії з іменованими числами. Використання блок-схем для розв'язування задач. Обчислення значення буквеного виразу, використовуючи таблицю. Розв'язування задач за таблицею

Урок 43. Розв'язування рівнянь та задач. Робота над задачами з буквеними даними. Запис виразів та обчислення їхнього значення. Комбінаторні задачі

Урок 44. Визначення правильності розв'язання рівняння. Робота над задачами з буквеними даними. Обчислення значення виразів з двома змінними

Урок 45. Правила множення та ділення числа на 10. Ознака подільності числа на 10. Розв'язування задач різних типів. Творча робота над задачею

Урок 46. Запис виразів та обчислення їх значення. Розв'язування рівнянь. Творча робота над задачами

Урок 47. Використання переставної властивості множення для раціонального розв'язання прикладів. Розв'язування задач з буквеними даними. Складання задачі за таблицею

Урок 48. Обчислення частини числа. Узагальнення поняття «дріб». Чисельник та знаменник дробу. Визначення, запис та читання дробів

Урок 49. Читання дробових чисел. Запис дробів. Ознайомлення із задачею на знаходження частини числа та задачею на знаходження числа за його частиною

Урок 50. Визначення частини числа за дробом. Розв'язування задач на знаходження числа за його частиною

Урок 51. Визначення частини числа за дробом. Розв'язування задач на знаходження числа за його частиною. Розв'язування рівнянь. Побудова відрізка за його частиною

Урок 52. Визначення частини числа за дробом. Визначення правильності розв'язання рівнянь. Розв'язування задач з використанням блок-схеми. Робота над задачею з буквеними даними

Розділ 3. Нумерація трицифрових чисел

Урок 55. Узагальнення поняття «сотня». Утворення чисел другої сотні. Нумераційна таблиця «Сотні. Десятки. Одиниці». Круглі числа другої сотні. Попереднє і наступне числа. Розв'язування задач

Урок 56. Робота з нумераційною таблицею «Сотні. Десятки. Одиниці». Сума розрядних доданків та порівняння чисел другої сотні. Розв'язування задач

Урок 57. Утворення числа 200. Числа третьої сотні: утворення, склад, попереднє та наступне числа, сума розрядних доданків. Поняття «розряд», «одиниці розряду». Розв'язування задач та прикладів

Урок 58. Числа третього розряду. Нумерація трицифрових чисел. Додавання виду 500 + 4. Розв'язування задач та рівнянь

Урок 59. Порівняння трицифрових та одно-, двоцифрових чисел. Запис трицифрових чисел. Читання трицифрових чисел у порядку зростання/спадання. Поняття «кілометр». Дії з іменованими числами. Розв'язування задач

Урок 60. Нумерація трицифрових чисел. Співвідношення одиниць довжини. Перетворення одиниць довжини. Творча робота над задачами

Урок 61. Співвідношення одиниць маси. Перетворення одиниць маси. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач

Урок 62. Нумерація трицифрових чисел. Сума розрядних доданків. Дії з іменованими числами. Перевірка правильності розв'язання рівнянь. Розв'язування задач

Урок 63. Нумерація трицифрових чисел. Додавання на основі суми розрядних доданків. Обчислення значень виразів. Розв'язування задач

Урок 64. Лічба сотнями. Додавання та віднімання сотень. Додавання та віднімання на основі розрядного складу чисел. Творча робота над задачею. Задачі на спільну роботу

Урок 65. Повторення одиниць часу, пов'язаних з рухом Землі навколо своєї осі та навколо Сонця. Співвідношення цих одиниць часу. Інформативність календаря. Робота з календарем. Ознайомлення із задачею на обчислення часу закінчення події

Урок 66. Порівняння одиниць часу. Поняття «секунда». Арифметичні дії з одиницями часу. Розв'язування задач та рівнянь

Урок 67. Нумерація трицифрових чисел. Порівняння трицифрових чисел. Ознайомлення зі способами округлення трицифрових чисел. Правило округлення числа до сотень. Додавання та віднімання на основі нумерації трицифрових чисел

Урок 68. Округлення трицифрових чисел до сотень. Додавання та віднімання на основі нумерації трицифрових чисел. Дії з одиницями часу. Ознайомлення із задачею на обчислення часу початку події

Урок 69. Порівняння трицифрових чисел. Ознайомлення з подвійною нерівністю. Обчислення значення виразів. Розв'язування задач

Урок 70. Розв'язування рівнянь та задач. Дії з іменованими числами. Обчислення периметра квадрата

Урок 71. Уточнення поняття «коло». Циркуль. Центр та радіус кола. Побудова кола з використанням циркуля. Робота над рівняннями та задачами

Урок 72. Обчислення значення виразів з двома змінними. Обчислення значення виразів. Розв'язування задач. Побудова кола

Урок 73. Геометричні задачі з використанням циркуля. Обчислення значення виразів. Розв'язування задач

Урок 75. Аналіз діагностичної роботи. Повторення та закріплення вивченого

Урок 76. Розв'язування рівнянь та задач

Урок 77. Розв'язування задач. Творча робота над задачами

Урок 78. Міцні горішки під ялинку. Задачі з логічним навантаженням

Урок 79. Міцні горішки під ялинку. Задачі з логічним навантаженням

Урок 80. Підсумковий урок за І семестр

Література та Інтернет-джерела