Методичний супровід для учителя - до видання «Математика. 3 клас. Навчальний зошит. У 4-х частинах. Частина 1-2» - Скворцова Світлана, Онопрієнко Оксана 2020

Урок 28. Ускладнені рівняння
Розділ I. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас. Рівняння

Мета: формувати вміння розв'язувати рівняння, складати рівняння за текстом простої задачі.

Дидактична задача: удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати вміння розв'язувати прості рівняння способом добору та на основі правила знаходження невідомого компонента; ознайомити учнів із рівняннями нового виду шляхом зіставлення простого рівняння з рівнянням, в якому праву частину подано числовим виразом, зведення ускладненого рівняння до простого; формувати вміння розв'язувати ускладнені рівняння, в яких праву частину подано числовим виразом; формувати вміння розв'язувати прості задачі способом складання рівняння.

Розвивальна задача: формувати прийоми розумових дій аналізу, порівняння, узагальнення (під час виконання завдань № 2, 4); розвивати варіативне мислення в ході роботи з «магічними» квадратами.

Хід уроку

І. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ви вже розумієте, що собою являє рівняння, знаєте його істотні ознаки, користуєтеся поняттями «корінь рівняння», «розв'язати рівняння», застосовуєте різні способи розв'язування нескладних рівнянь. Сьогодні на уроці ми зустрінемось із складнішими рівняннями й навчимося їх розв'язувати. Тож працюйте уважно, сумлінно, щоб зрозуміти нову інформацію.

ІІ. Актуалізація опорних знань та способів Дії

1. Усна лічба.

Самостійне виконання завдання № 1 (зошит «Працюю самостійно», с. 18, «Ускладнені рівняння»).

І варіант — стовпчики ліворуч; ІІ варіант — стовпчики праворуч.

2. Математичний диктант.

Запишіть вираз, обчисліть його значення.

1) Число 42 зменште на 7.

2) Знайдіть суму чисел 38 і 16.

3) Знайдіть добуток чисел 8 і 6.

4) Знайдіть частку чисел 32 і 4.

5) Зменшуване 51, різниця 23. Знайдіть від'ємник.

6) Другий доданок 27, сума 42. Знайдіть перший доданок.

7) Від'ємник 19, значення різниці 40. Знайдіть зменшуване.

8) У Наталочки було 18 олівців. Мама їй подарувала 6 олівців. Скільки олівців стало у Наталочки?

9) У Сашка було 27 наклейок. Після того як йому подарували декілька наклейок, у нього стало 34 наклейки. Скільки наклейок подарували Сашкові?

10) У гаманці лежало кілька монет. Після того як у нього поклали 8 монет, стало 12 монет. Скільки монет було у гаманці спочатку?

Актуалізація способів розв'язування простих рівнянь

3. Самостійне виконання завдання № 1.

4. У цей час кілька учнів виконують завдання біля дошки з подальшою колективною перевіркою (після виконання та перевірки завдання № 1).

З'ясуй, розв'язком яких рівнянь може бути число 6. Розв'яжи решту рівнянь.

ІІІ. Формування нових знань та способів дії

Ознайомлення із розв'язуванням рівнянь, у яких праву частину подано числовим виразом

1. Колективне виконання завдання № 2.

Пропонуємо учням у рамочці ліворуч розв'язати перше рівняння із коментарем. Зіставляємо друге рівняння з першим, яке є простим. Помічаємо, що в першому рівнянні праворуч від знака рівності записано число 14, а в другому праворуч від знака рівності записано вираз 7• 2. Це ускладнене рівняння. З'ясовуємо, чи можна звести друге рівняння до такого самого виду, що й перше. Дійсно, обчисливши значення виразу, одержуємо рівняння, яке учні вже розв'язували. Отже, якщо в рівнянні праворуч від знака рівності записано числовий вираз, то, щоб його звести до простого рівняння, треба обчислити значення цього виразу, а далі розв'язати просте рівняння.

Працюємо аналогічно над рівняннями у рамочці праворуч.

Пропонуємо учням з'ясувати, які кроки слід виконати, щоб розв'язати ускладнені рівняння. Учні називають дії, які вони виконували; зіставляємо пропозиції учнів із текстом пам'ятки. Повідомляємо, що працювати над ускладненими рівняннями будемо відповідно до пам'ятки.

Первинне закріплення способу розв'язування рівнянь, в яких праву частину подано числовим виразом

2. Виконання завдання № 3 з коментарем (відповідно до пунктів пам'ятки на с. 54 навчального зошита).

3. У цей час кілька учнів (які здатні працювати самостійно) виконують аналогічні завдання біля дошки з подальшою колективною перевіркою (після виконання завдання № 3).

a + 16 = 9 • 8 c - 14 = 50 + 8 24 : y = 18 : 6

IV. Формування вмінь і навичок. закріплення вивченого

Формування вміння розв'язувати прості задачі способом складання рівняння

1. Самостійне виконання завдання № 4.

2. Учні, які швидше за інших впорались із завданням № 4, виконують у групі завдання з подальшою колективною перевіркою.

Назвіть шукане задачі. Позначте його змінною x і складіть рівняння. Розв'яжіть задачу за допомогою рівняння і звичайним (арифметичним) способом.

У комп'ютерних класах школи є 80 комп'ютерів для учнів старших і початкових класів. Старшокласники можуть працювати за 43 комп'ютерами. Скільки комп'ютерів виділено для учнів початкової школи?

Складіть обернену задачу, в якій шуканим буде число 43. Складіть до неї рівняння.

Застосування формули периметра прямокутника

3. Колективне виконання завдання № 5.

Учні виконують схематичне креслення прямокутника; підписують числові дані. З'ясовуємо, що в прямокутнику протилежні сторони рівні. Отже, маємо підписати біля двох протилежних сторін по 8 см, а біля іншої пари протилежних сторін ми не можемо нічого записати, оскільки поки що не знаємо їх довжину. Проте можна не обчислювати довжину іншої пари протилежних сторін. Пригадуємо формулу периметра прямокутника: P = a • 2 + b • 2. Сума двох рівних сторін — це подвоєна одна зі сторін, тому підставляємо у формулу числові дані задачі: P = 8 • 2 + 6 . Обчислюємо: P = 22 (см).

План

1. Виконую схематичний рисунок.

2. Пригадую властивість сторін прямокутника.

3. Пригадую формулу периметра прямокутника.

4. Підставляю у формулу числові дані задачі.

5. Обчислюю периметр прямокутника.

Формування обчислювальних навичок

4. Колективне виконання завдання.

Обчисліть значення виразів.

45 : 5 • 3

34 + 5 • (42 : 7)

72 : 8 - 3

16 : 2 • 5 - 7 • 4

(19 + 17) : (40 - 34)

(15 + 36) : 7 • 9

Розвиток логічного мислення учнів

5. Впишіть у клітинки числа так, щоб їх сума по вертикалі, горизонталі і діагоналям дорівнювала 12 (числа не повторюються).

Розв'язання

V. Пояснення завдань домашньої роботи

Домашнє завдання. Зошит «Працюю самостійно», с. 18, «Ускладнені рівняння», завдання № 2-4.

У завданні № 2 потрібно розв'язати рівняння, користуючись пам'яткою (на с. 54 навчального зошита). У завданні № 3 запропоновано розв'язати задачу, склавши рівняння. Додатково пропонується завдання № 4 на креслення квадрата, якщо відомий його периметр. Для цього пригадайте формулу периметра квадрата, знайдіть довжину сторони квадрата та виконайте креслення.

VI. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

Що цікавого ви дізналися сьогодні на уроці? Чим відрізняються ускладнені рівняння від простих? Як можна міркувати при розв'язуванні ускладнених рівнянь?

Розкажіть про результати власних навчальних досягнень, починаючи речення словами: «Я розрізняю...», «Я знаю...», «Я розумію...», «Я вмію...», «Мені вдається...», «Мені ще слід попрацювати...», «Я намагаюсь...», «Я прагну...».