Методичний супровід для учителя - до видання «Математика. 3 клас. Навчальний зошит. У 4-х частинах. Частина 1-2» - Скворцова Світлана, Онопрієнко Оксана 2020Розділ I. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас. Рівняння

Урок 1. Нумерація чисел у межах 100

Урок 2. Арифметичні дії. Додавання і віднімання чисел частинами

Урок 3. Прості задачі

Урок 4. Складені задачі

Урок 5. Творча робота над задачею

Урок 6. Порозрядне додавання і віднімання чисел

Урок 7. Складені задачі на знаходження різниці

Урок 8. Складені задачі на знаходження суми

Урок 9. Додавання і віднімання чисел способом округлення

Урок 10. Складені задачі на знаходження невідомого доданка

Урок 11. Обернені задачі. Складені задачі на знаходження невідомого зменшуваного

Урок 12. Перевірка правильності виконання арифметичних дій

Урок 13. Складені задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

Урок 14. Складені задачі на різницеве порівняння

Урок 15. Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі

Урок 16. Контрольна робота № 1

Урок 17. Аналіз контрольної роботи. Таблиці множення і ділення

Урок 18. Таблиці множення і ділення

Урок 19. Складені задачі на знаходження частки

Урок 20. Короткий запис задачі

Урок 21. Геометричні фігури. Периметр многокутника

Урок 22. Арифметичні дії з числами. Розв'язування задач

Урок 23. Рівняння

Урок 24. Рівняння

Урок 25. Розв'язування простих задач за допомогою рівняння

Урок 26. Розв'язування рівнянь

Урок 27. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

Урок 28. Ускладнені рівняння

Урок 29. Ускладнені рівняння

Урок 30. Розв'язування задач

Урок 31. Рівняння. Властивість рівностей

Урок 32. Рівняння. Властивість рівностей

Урок 33. Короткий запис задач у таблиці

Урок 34. Розв'язування задач алгебраїчним методом

Урок 35. Величини. Одиниця вимірювання маси - 1 центнер

Урок 36. Час. Визначення часу за годинником

Урок 37. Контрольна робота № 2

Розділ ІІ. Величини. Частини величини

Урок 38. Аналіз контрольної роботи. Частини величини

Урок 39. Частини величини

Урок 40. Одиниця довжини 1 мм

Урок 41. Порівняння частин

Урок 42. Знаходження частини від цілого

Урок 43. Знаходження цілого за величиною його частини

Урок 44. Залежність значення добутку від зміни одного з множників

Урок 45. Складені задачі на знаходження частини від числа

Урок 46. Залежність значення частки від зміни діленого або дільника

Урок 47. Складені задачі, що містять знаходження числа за величиною його частини

Урок 48. Рівняння, у яких один із компонентів - вираз зі змінною