Розробки уроків до підручника М. Козак, О. Корчевської «Математика. 4 клас» - Мирослава Козак, Ольга Корчевська 2021Повторення та поглиблення матеріалу за 3 клас

Урок 1. Табличне множення і ділення

Урок 2. Табличне множення і ділення

Урок 3. Нумерація трицифрових чисел

Урок 4. Одиниці вимірювання часу. Годинник

Урок 5. Додавання і віднімання круглих чисел. Позатабличне множення і ділення

Урок 6. Ділення з остачею. Письмове додавання і віднімання

Урок 7. Частини

Урок 8. Форми запису розв'язання задач

Багатоцифрові числа

Урок 9. Тисяча. Лічба тисячами

Урок 10. Лічба тисячами, десятками тисяч і сотнями тисяч

Урок 11. Мільйон. Таблиця класів і розрядів

Урок 12. Читання і записування в таблицю чисел першого та другого класів

Урок 13. Читання, записування та порівняння чисел другого класу

Урок 14. Запис чисел другого класу у вигляді суми розрядних доданків. Додавання і віднімання чисел другого класу

Урок 15. Усне додавання і віднімання чисел другого класу

Урок 16. Множення і ділення чисел другого класу на одноцифрове число

Урок 17. Читання і записування в таблицю чисел у межах мільйона

Урок 18. Читання і записування чисел у межах мільйона

Урок 19. «Сусіди» багатоцифрового числа. Додавання і віднімання 1

Урок 20. Розклад багатоцифрових чисел на розрядні доданки. Види трикутників за сторонами

Урок 21. Розв'язування задач способом відношень

Урок 22. Запис суми розрядних доданків одним числом

Урок 23. Порівняння багатоцифрових чисел. Додавання і віднімання на основі нумерації

Урок 24. Множення і ділення чисел на 10, 100, 1000

Урок 25. Визначення загальної кількості одиниць даного розряду

Урок 26. Закріплення вивченого матеріалу

Урок 27. Одиниці вимірювання довжини. Перетворення іменованих чисел

Урок 28. Порівняння, перетворення, додавання і віднімання іменованих чисел

Урок 29. Міри маси - 1 кг, 1 ц. Перетворення іменованих чисел

Урок 30. Грам. Перетворення і порівняння іменованих чисел

Урок 31. Письмове додавання і віднімання іменованих чисел

Урок 32. Тонна. Перетворення іменованих чисел, виражених мірами маси

Урок 33. Міри часу. Годинник

Урок 34. Століття

Урок 35. Види кутів

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Урок 36. Письмове додавання багатоцифрових чисел

Урок 37. Письмове додавання багатоцифрових чисел у випадку трьох і більше доданків. Види трикутників за кутами

Урок 38. Письмове віднімання багатоцифрових чисел

Урок 39. Письмове віднімання багатоцифрових чисел, коли у зменшуваному є нулі

Урок 40. Перевірка додавання. Окремі випадки додавання і віднімання 1

Урок 41. Перевірка віднімання

Урок 42. Вирази на дві дії

Урок 43. Додавання і віднімання способом округлення

Урок 44. Повторення вивченого матеріалу

Урок 45. Усне додавання і віднімання іменованих чисел. Властивості прямокутника

Урок 46. Письмове додавання і віднімання іменованих чисел, виражених мірами довжини і маси

Урок 47. Письмове додавання і віднімання іменованих чисел, виражених мірами часу

Урок 48. Швидкість. Час. Відстань

Урок 49. Задачі на знаходження відстані

Урок 50. Задачі на знаходження часу руху

Урок 51. Прості задачі на непряме збільшення / зменшення на кілька одиниць

Урок 52. Прості задачі на непряме збільшення / зменшення на кілька одиниць

Урок 53. Прості задачі на непряме збільшення / зменшення числа у кілька разів

Урок 54. Ознайомлення з прямокутним паралелепіпедом

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове

Урок 55. Усне і письмове множення на одноцифрове число

Урок 56. Множення на одноцифрове число виду 213 • 4, 242 • 3

Урок 57. Множення на одноцифрове число виду 109 • 5, 115 • 4

Урок 58. Множення на одноцифрове число виду 275 • 3, 78 • 4

Урок 59. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове

Урок 60. Множення на одноцифрове число виду 3017 • 8

Урок 61. Множення круглого числа на одноцифрове

Урок 62. Множення іменованого числа на одноцифрове

Урок 63. Переставний закон множення

Площа фігури

Урок 64. Підготовка до ознайомлення з площею

Урок 65. Ознайомлення з площею фігури

Урок 66. Вимірювання площі фігур, складених з квадратів

Урок 67. Вимірювання площі палеткою

Урок 68. Площа прямокутника

Урок 69. Одиниці вимірювання площі

Урок 70. Розгортка паралелепіпеда

Урок 71. Закріплення вивченого матеріалу

Урок 72. Знаходження сторони прямокутника за його площею та іншою стороною

Урок 73. Розгортка куба