Українська мова 1 клас - Розробки уроків ІІ семестр - Н. Кравцова 2019Календарно-тематичне планування уроків навчання грамоти

Букварний період (читання)

Урок 1. Повторення вивченого в І семестрі. Звук [ш], позначення його буквою «ша». Мовно-логічні ігри

Урок 2. Закріплення знань про звукове значення букви «ша». Опрацювання тексту «Школа». Інтонування речень, різних за метою висловлювання

Урок 3. Вправи на вимову слів зі звуком [ш]. Опрацювання тексту «Друзі пізнаються в біді»

Урок 4. Звук [ж], позначення його буквою «же». Читання складів, слів з вивченими буквами. Опрацювання тексту «Журавель і Жоржина»

Урок 5. Читання складів, слів і тексту з вивченими літерами. Опрацювання тексту «Книжка - джерело знань»

Урок 6. Закріплення вмінь читати тексти з вивченими буквами. Українська народна казка «Казка про жолудь»

Урок 7. Звук [г], позначення його буквою «ге». Читання слів, речень, тексту «Розмова птахів». Робота з дитячою книгою. Скоромовки для малят від Лесі Вознюк

Урок 8. Читання текстів з вивченими літерами

Урок 9. Звук [ґ], позначення його буквою «ґе». Читання складів, слів і текстів з вивченими літерами

Урок 10. Закріплення вміння читати. Опрацювання тексту «Гарні ґаздині»

Урок 11. Буква «є». Позначення нею звуків [йе]. Позначення м'якості попереднього приголосного і звука [е]

Урок 12. Закріплення звукових значень букви «є». Читання текстів із вивченими літерами

Урок 13. Закріплення вміння читати. Опрацювання тексту «Весняні дарунки»

Урок 14. Звук [ч], позначення його буквою «че». Читання складів, слів з вивченими літерами Робота з дитячою книжкою

Урок 15. Закріплення звукового значення букви «че». Опрацювання тексту «Разом — веселіше»

Урок 16. Закріплення вміння читати. Опрацювання тексту «Гостини»

Урок 17. Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою «це». Читання складів, слів з вивченими літерами

Урок 18. Читання віршованих текстів з вивченими літерами

Урок 19. Закріплення вміння читати. Опрацювання тексту «Справжні друзі»

Урок 20. Буква «ю», позначення нею звуків [йу]. Читання складів, слів і тексту з вивченими літерами

Урок 21. Буква «ю», позначення нею м'якості попереднього приголосного і звука [у]. Робота з дитячою книжкою

Букварний період (письмо)

Урок 1. Написання рядкової букви ш, великої букви Ш

Урок 2. Закріплення вмінь писати букву Ш

Урок 3. Повторення правил з'єднання вивчених букв. Списування слів, речень

Урок 4. Написання рядкової буки ж, складів, слів з нею. Розвиток зв'язного мовлення

Урок 5. Написання великої буки Ж. Письмо складів, слів з вивченими буквами

Урок 6. Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними. Списування друкованих речень

Урок 7. Написання рядкової букви г, складів, слів з вивченими буквами. Мовно-логічні вправи. Вимова і правопис слова «гумка»

Урок 8. Написання великої букви Г, складів, слів з вивченими буквами. Вимова і правопис слова «подруга»

Урок 9. Написання рядкової букви ґ. Письмо складів, слів з вивченими буквами. Складання словосполучень

Урок 10. Написання великої букви Ґ, складів, слів і речень з вивченими буквами. Вимова і правопис слова «ґудзик»

Урок 11. Написання рядкової букви є, великої букви Є, складів, слів з вивченими буквами. Розвиток зв'язного мовлення. Вимова і правопис слова «загадка»

Урок 12. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Списування друкованого речення

Урок 13. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Побудова і запис речень за малюнками і словами

Урок 14. Написання рядкової букви ч, складів, слів з вивченими буквами

Урок 15. Написання великої букви Ч. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Списування друкованого речення. Запис відповіді на запитання

Урок 16. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Відновлення слів. Одне слово - різні значення. Складання речень зі словом «ручка». Вимова і правопис слова «читання»

Урок 17. Написання рядкової букви ц, складів, слів з вивченими буквами. Вимова і правопис слова «цукерка»

Урок 18. Написання великої букви Ц. Письмо складів, слів з вивченими буквами. Розвиток зв'язного мовлення. Вимова і написання слова «цукор»

Урок 19. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування друкованого речення

Урок 20. Написання рядкової букви ю, складів, слів з вивченими буквами

Урок 21. Написання великої букви Ю, складів, слів з вивченими буквами. Списування з друкованого

Букварний період (читання) (уроки 22-38)

Урок 22. Закріплення вміння читати. Опрацювання тексту «Конкурс малюнків»

Урок 23. Звук [х], позначення його буквою «ха». Читання складів, слів з вивченими літерами

Урок 24. Закріплення вміння читати. Опрацювання тексту «Похвала»

Урок 25. Закріплення вміння читати. Опрацювання тексту «Буду пекарем»

Урок 26. Звук [ф], позначення його буквою «еф». Читання складів, слів з вивченими літерами

Урок 27. Закріплення вміння читати. Опрацювання тексту «Софійка-фантазерка»

Урок 28. Закріплення вміння читати. Опрацювання тексту «Фея у школі» Робота з дитячою книжкою

Урок 29. Буква «ї», позначення нею звуків [йі]. Читання складів, слів з вивченими літерами

Урок 30. Закріплення звукових значень букви «ї». Читання вірша Л. Савчук «Моя Україна - це пісенька мами...»

Урок 31. Закріплення вміння читати. Опрацювання тексту «Вітерець і книжечка»

Урок 32. Буква «ща», позначення нею звуків [шч]. Читання складів, слів і тексту з вивченими літерами

Урок 33. Закріплення звукових значень букви «ща». Читання тексту «Що таке щастя?»

Урок 34. Звуки дз, дз', буквосполучення дз. Читання складів, слів, словосполучень з вивченими літерами. Робота з дитячою книжкою. Світлана Прудник - Як їжаки у вирій літали

Урок 35. Закріплення звукових значень буквосполучення «дз». Опрацювання тексту «Краса навколо нас»

Урок 36. Звук [дж], буквосполучення «дж». Читання складів, слів, словосполучень і тексту з вивченими літерами

Урок 37. Апостроф. Читання слів з вивченими літерами

Урок 38. Закріплення вмінь читати. Опрацювання твору Валентини Кравець «Казка про апостроф»

Букварний період (письмо) (уроки 22-38)

Урок 22. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування друкованого речення. Вправа на розрізнення твердих і м'яких приголосних звуків

Урок 23. Написання рядкової букви х, складів, слів із вивченими буквами. Відновлення слів. Вимова і правопис слова «новий»

Урок 24. Написання великої букви Х. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Списування друкованого речення. Розвиток зв'язного мовлення

Урок 25. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування з друкованого. Доповнення речення словом, позначеним малюнком

Урок 26. Написання рядкової букви ф, складів, слів з вивченими буквами. Утворення слів з букв іншого слова. Вимова і правопис слова «телефон»

Урок 27. Написання великої букви Ф. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Списування з друкованого

Урок 28. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування друкованих речень

Урок 29. Написання рядкової букви ї, складів, слів і речень з вивченими буквами. Списування друкованого речення. Практичне вживання прийменників

Урок 30. Написання великої букви Ї. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Відновлення деформованого речення. Вимова і правопис слів «Україна», «Київ»

Урок 31. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Змінювання іменників за числами (без уживання термінів). Вимова і правопис слова «українська»

Урок 32. Написання рядкової букви щ, складів, слів з вивченими буквами. Розвиток зв'язного мовлення

Урок 33. Написання великої букви Щ, складів, слів і речень з вивченими буквами. Запис відповідей на запитання

Урок 34. Написання слів з буквосполученням дз, складів, слів і речень з вивченими буквами. Вимова і правопис слів «дзьоб», «дзиґа»

Урок 35. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Словотворчі вправи. Вимова і правопис слова «кукурудза»

Урок 36. Написання слів з буквосполученням дж. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Словотворчі вправи. Вимова і правопис слова «бджола»

Урок 37. Написання слів з апострофом, складів, слів з вивченими буквами. Вимова і правопис слова «ім'я»

Урок 38. Написання слів з апострофом. Списування друкованих речень. Вимова і правопис слова «комп'ютер»

Післябукварний період (читання)

Урок 39. Робота над розумінням і виразним читанням вірша Костя Вагілевича «Котик-школяр»

Урок 40. Опрацювання оповідання Бориса Вовка «Лінива Оленка»

Урок 41. Робота над легендою «Чому сорока будує кілька хатинок»

Урок 42. Робота над виразним читанням вірша Валентини Кравець «На галявці у ліску». Робота з дитячою книгою (словацька народна казка «У сонечка в гостях»)

Урок 43. Робота над розумінням і виразним читанням вірша Олександра Пархоменка «Співучі колоски»

Урок 44. Засвоєння правил мовленнєвого етикету. Робота над казкою Василя Сухомлинського «Як бджола знаходить квітку конвалії»

Урок 45. Усвідомлене читання казки Оксани Іваненко «Сонечко»

Урок 46. Стара казка на новий лад. Читання творів Миколи Петренка «Утікач», Світлани Ходій «Колобок на новий лад»

Урок 47. Робота над українською народною казкою «Кабан під дубом»

Урок 48. Робота над виразним читанням вірша Марини Павленко «Хто біліє, хто бігає»

Урок 49. Загадкова грядочка. Українські народні загадки. Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Мудра дівчина»

Урок 50. Робота над авторськими загадками Олександра Прилуцького «Загадочки квочки»

Урок 51. Опрацювання оповідання Олега Буценя «Айстри»

Урок 52. Культура спілкування. Виразне читання вірша Анатолія Качана «Мобільна розмова»

Урок 53. Кого ми називаємо справжнім другом. Володимир Сенцовський «Полуниці на вареники»

Урок 54. Букет скоромовок. Вправляння у швидкому читанні скоромовок Оляни Рути, Ліни Біленької, Андрія Німенка. Усвідомлене читання української народної казки «Казка-загадка»

Урок 55. Моя мама - найкраща. Опрацювання казки Василя Сухомлинського «Найкраща мама»

Урок 56. Букет лічилок. Читання лічилок Дмитра Чередниченка, Марії Людкевич, Оксани Сенатович, Григорія Чубая, Марії Пономаренко. Робота з дитячою книжкою Катерини Міхаліциної «Лугова лічилка»

Урок 57. Брати наші менші. Опрацювання оповідання Григорія Поволоцького «Хлопчик та їжак»

Урок 58. Кольоровий світ навколо. Виразне та усвідомлене читання вірша Тамари Коломієць «Олівці»

Урок 59. Моя допомога дорослим. Робота над оповіданням Миколи Магери «Бабусин помічник»

Урок 60. Виразне читання вірша Миколи Сингаївського «Що сказало сонце?»

Урок 61. Що таке охайність? Робота над оповіданням Андрія Коцюбинського «Чий Максимко?»

Урок 62. Я вже вмію читати! Читання української народної казки «Лисичка і глечик», оповідання Миколи Герасименка «Магніт»

Урок 63. Виразне читання вірша Володимира Верховеня «Канікули». Робота з дитячою книгою. Брати Грімм «Бременські музиканти»

Післябукварний період (письмо)

Урок 39. Повторення написання букв у, д, з, в, б. Спостереження за вживанням синонімів, антонімів (без уживання термінів). Розвиток зв'язного мовлення

Урок 40. Повторення написання букв И и, Й й, Ш ш, Ц ц, Щ щ. Списування друкованих речень. Добір прикметників до іменників (без уживання термінів)

Урок 41. Повторення написання букв А а, Л л, М м. Мовно-логічні вправи. Письмо слів з вивченими буквами

Урок 42. Повторення написання букв К к. Списування друкованого. Добір протилежних за значенням слів

Урок 43. Зіставлення друкованих і рукописних букв. Відновлення речення. Творче списування з друкованого

Урок 44. Розрізнення рукописних букв з однаковими елементами. Списування з друкованого

Урок 45. Повторення написання букв О о, Ю ю. Буквений квест. Словотворчі вправи. Вимова і правопис слова «олень»

Урок 46. Повторення написання букв У у, Ч ч. Словотворчі вправи. Творче списування надрукованого речення. Розвиток зв'язного мовлення

Урок 47. Повторення написання букв Е е, З з. Словотворчі вправи. Списування з друкованого. Вимова і правопис слова «вірші»

Урок 48. Повторення написання букв Б б, В в. Словотворчі вправи. Списування з друкованого. Вимова і правопис слова «виразно»

Урок 49. Повторення написання букв І і, Ї ї, Н н. Складання речення, словосполучень. Списування з друкованого. Вимова і правопис слова «допитливий»

Урок 50. Повторення написання букв ґ, Ґ. Словотворчі вправи. Добір влучного слова в реченні

Урок 51. Написання слів з подовженими приголосними

Урок 52. Відновлення тексту. Списування з друкованого. Вимова і правопис слова «олівець»

Урок 53. Алфавіт. Читання букв алфавіту, списування алфавіту. Вимова і правопис слова «лелека». Розвиток зв'язного мовлення

Урок 54. Розрізнення слів, які відповідають на питання що? і хто?. Побудова і записування речень

Урок 55. Розпізнавання слів, які відповідають на питання який? яка? яке? які?. Виконання завдання за зразком

Урок 56. Добір слів, які відповідають на питання що робить?, що роблять?. Утворення і записування речень з поданими словами. Вимова і правопис слова «джміль»

Урок 57. Розпізнавання слів, які відповідають на питання скільки?. Вправляння у читанні числових виразів

Урок 58. Розвиток уявлення про службові слова. Складання і записування речень зі службовими словами

Урок 59. Контрольна робота: списування

Урок 60. Аналіз контрольної роботи. Поділ слів на склади для переносу з рядка в рядок

Урок 61. Уживання великої букви

Урок 62. Побудова, правильне інтонування і записування запитань

Урок 63. Підсумковий урок