Конспекти уроків. Українська мова 1 клас (ЗПР) - 2020

Буквосполучення дз, дж. Вимова звуків [дж], [дз]. Звуко-буквений аналіз слів

Мета: уточнити І закріпити знання учнів про приголосні звуки [дз], [дз'], [дж] та позначення їх на письмі; розвивати вміння переносити слова з рядка на рядок; виховувати любов до природи.

Обладнання. Картки із зашифрованими словами, картки для групової роботи, картки для парної роботи, ілюстрації, підручник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. — К.: Літера ЛТД, 2012, друкований зошит.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Всі почули ми дзвінок

Він покликав на урок.

Кожен з вас приготувався,

На перерві постарався.

Тож і ми часу не гаймо

Наш урок розпочинаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Хвилинка каліграфи

Дж жм джміль дз дзв дзвіночки

2. Вправи на повторення

— Прочитайте вірш. Чому він так називається?

— Зверніть увагу на правильну вимову звуків [дж], [дз].

ПОЛЬОВІ ДЗВІНОЧКИ

Піднімає джміль фіранку. Каже: — Доброго вам ранку! Як вам, бджілко, ночувалось? Чи дощу не почувалось? Виглядає бджілка з хатки: — У дзвіночку добре спати. Цей дзвіночок — як намет. Тільки дощ — як кулемет.

Л. Костенко

— Випишіть спочатку слова зі звуком [дж], потім — зі звуком [дз].

— У якому із записаних слів найменше звуків? Зробіть його звукову модель. Яким буде співвідношення букв і звуків у цьому слові?

— Як на письмі позначається звук [дж]?

— А який ще звук ми позначаємо на письмі двома буквами?

— Поміркуйте, чи можна при переносі розривати буквосполучення дж та дз, якщо вони позначають звуки [дж], [дз], [дз*]?

— Поясніть розділові знаки в кінці речень. Назвіть питальне речення зі звертанням.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— На сьогоднішньому уроці ми більше дізнаємось про приголосні звуки [дж], [дз], [дз'].

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 22-24)

Вправа 1

— Прочитайте текст. Які квіти росли на лузі?

— Виразно, дзвінко прочитайте підкреслені слова. Який звук ви чуєте на початку слів? Які букви позначають цей звук?

— Спишіть речення з цими словами.

— Звуки [дз], [дз*] на письмі позначає сполучення букв дз.

Вправа 2

— Спишіть останній абзац вправи 1. Виразно вимовляйте виділені слова. Який звук ви чуєте на початку слова? Які букви позначають цей звук?

— Випишіть назви квітів в абетковому порядку.

— Звук [дж] на письмі позначає сполучення букв дж. При переносі слів буквосполучення дз, дж розривати не можна. Переносьте так: задзвонив, задзвонив.

Вправа 3

— Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?

— Спишіть друге речення. Підкресліть сполучення букв, які позначають звук [дз]. Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.

— Випишіть підкреслені слова, уписуючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова.

— Із запропонованих слів виберіть ті, які характеризують Зайчика.

— Доповніть речення вибраними словами.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Чарівні слова»

— Складіть слова за зразком.

а) пани (сани) сапа пальто (_____) рама

б) пожежа (поле) левеня вагон (_____) таксі

в) крапка (крапля) галявина

мисливець (_____) наказав

г) сирота (сирник) сінник

мило (_____) ніша.

— Підкресліть в утворених словах приголосні звуки.

2. Творча робота в групах

— Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

Маленького, в, знайшли, козлика, лісі, діти.

Годували, його, вони, спочатку, молоком.

На, городі, потім, пасли.

Грався, він, з, і, бігав, дітьми.

— Назвіть слова зі збігом приголосних. Як їх можна перенести?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Скільки в українській мові приголосних звуків?

— Яка буква в кожному з рядків «зайва»? Чому?

П, С, Б, А, Ц, Ф

И, О, Й, У, А, І

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 23, вправа 3.

— Спишіть діалог Зайчика і пані Ведмедиці, з якого видно, що Зайчик турботливий.