Конспекти уроків. Українська мова 1 клас (ЗПР) 2020Знання про мову. Мовні уміння. Звуки і букви

Звуки і букви. Голосні та приголосні звуки

Приголосні звуки. Тверді та м'які приголосні звуки

Алфавіт. Звуки мовлення

Алфавіт. Розташування слів у алфавітному порядку з орієнтацією на першу букву. Знаходження слів у словнику за завданнями вчителя

Літери малі і великі, друковані і рукописні

Звуковий та звуко-буквений аналіз слова. Побудова графічних моделей одно-, двоскладових слів

Спостереження за смисло-розрізнювальною роллю звуків

Заміна одного зі звуків слова та утворення іншого слова (сон - слон)

Буква г і ґ. Артикуляція відповідних звуків

Букви г («ге»), ґ («ґе»). Розвиток зв'язного мовлення

Позначення м'якості приголосних перед О знаком м'якшення (Ь). Перенос слів із Ь

Слова у яких букви я, ю, є, і позначають м'якість приголосних звуків

Апостроф. Урок-подорож «Морська регата»

Списування слів та речень із друкованого шрифту

Письмо під диктовку складів, слів, речень з вивченими буквами

Cписування з друкованого та рукописного текстів

Букви ч, ц. Розрізнення звуків [ч], [ц]. Розвиток зв'язного мовлення

Склад. Складотворна роль голосних звуків

Наголос. Вправляння у правильному вимовлянні слів. Визначення наголосу у простих словах

Перенесення частин слів з рядка в рядок по складах Найважливіші правила переносу слів з рядка в рядок. Поділ слів для переносу

Буква щ. Словниковий диктант

Буква щ. Розвиток зв'язного мовлення

Вимова звуків [дз], [дз'], [дж]

Буквосполучення дз, дж. Вимова звуків [дж], [дз]. Звуко-буквений аналіз слів

Спостереження за силою голосу і темпом мовлення (за текстами різних типів). Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями

Слова ввічливості. Засвоєння етикетних форм спілкування

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення і культура спілкування

Текст. Розрізнення окремих речень і тексту

Складання власних усних текстів за опорними словами, ілюстраціями

Заголовок, його відповідність змістові тексту. Підбір заголовку до тексту та сюжетних малюнків. Визначення теми (про що йдеться в тексті за допомогою вчителя)

Заголовок, його відповідність змістові тексту. Підбір заголовку до тексту та сюжетних малюнків